Muhittin Güzel Kılınç Lisesi Meram Konya - Muhittin Güzel Kılınç Lisesi Hakkında - Muhittin Güzel Kılıç Lisesi İletişim - Muhittin Güzel Kılıç Tanıtımı
Okulumuz Konya eşrafından Konya eski milletvekili Muhittin Güzelkılınç’ın bağışlarıyla 21 derslikli ilköğretim okulu olarak 1991 yılında planlanmış, kısa sürede tamamlanıp, 1991-1992 eğitim öğretim yılına yetiştirilmiştir.

Mahallede ilköğretim okulunun çok olması nedeniyle, MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nün 13 Ağustos 1991 ve 19620 sayılı olurlarıyla lise olarak açılmıştır. Şu anda iki binasıyla, bünyesinde Yabancı Dil ağırlıklı lise de olmak üzere, eğitim-öğretimin hizmetindedir.

Ek olarak kullanılan binamız, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Konya Meram Belediyesi tarafından kullanımımıza sunulmuş olup, iki bina arasındaki uzaklık 3 km.dir.

Her iki binamız kargas olup sığınaklarıyla birlikte dört katlıdır. Isıtma sistemi kaloriferli olup, yakıt olarak fuel-oil kullanılmaktadır. Aydınlatma elektrikli olup, su şehir şebekesinden temin edilmektedir. Kanalizasyon sorunu yoktur. İki binamızda 21+21= 42 derslik mevcuttur. Her iki binada ikili eğitim öğretim yapılmakta olup, 2100 öğrencisi, 103 öğretmeni ve 6 personeli vardır. İki binamızda kütüphane mevcut olup, kitap sayısı yetersizdir. Ortak olarak kullanılan Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuarı vardır. Ana binamızda 2005 yılında TÜTSİV tarafından yaptırılan Bilgi Teknolojisi sınıfı mevcuttur.

İletişim

Bağlı olduğu kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Bulunduğu Yer: KONYA / MERAM
Adı: MUHİTTİN GÜZEL KILINÇ LİSESİ
Adresi: Kalfalar Mahallesi Bilir Sokak No:10
Telefon Numarası: 3323223435
Faks Numarası: 332321234

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3064
favori
like
share
ZELAL Tarih: 08.08.2011 14:05
VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ

Bilimi ve teknolojiyi rehber olarak alan, Bilimsel ve teknik esaslara ve yeniliklere açık ve bunların gereğine inanmış, Ülkemizin içinde bulunduğu şartları ve ihtiyaçları bilen, Çevre ve ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak buna uygun çalışan ve düşünen, Çağa uygun metotlarla çalışan, çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen ve kendini yenileyen, Her türlü değişime ayak uydurabilen, Ülkemizin, ulusumuzun çıkarlarını kendi çıkarlarından önde tutmayı ilke edinen, Zamana karşı yarışan, dinamik, aktif, araştırmacı, müteşebbis kimlik taşıyan, Bir yüksek öğretim kurumuna hazırlanan, Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir biçimde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olan, Hür düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı olan, Topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, verimli özellikleri taşıyan, Maddî ve Mânevî bakımdan donatılmış, milÎi, ahlâkî, insanî, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, Etkili ve nitelikli, demokratik bireyler yetiştirmedir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM İLKELERİMİZ

Bütün öğrencilere ortak bir genel kültür verilir.
Öğrencilere kişi ve toplum sorunları tanıtılır ve çözüm yolları aranır.
Öğrencilere, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırılır.
Öğrencilerini ilgi,,istek,yetenek ve başarı durumlarına göre 10.sınıfta alanlara yönelmeleri sağlanır.
Öğrenciler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda alanlarına uygun bir yüksek öğretim kurumuna girme konusunda yönlendirilir ve buna göre hazırlanırlar.
Öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirici, yaratıcı, yapıcı, bağımsız, mantıklı ve analitik düşünme becerisi kazandırılır.
Öğrenciler, kendilerine, ailelerine ve Türk Milletine yabancılaştırılmadan sevgiye,akla ,bilim ve tekniğe dayanarak Milli Kültürümüz içinde Milli Ruhumuz, özümüzü ve benliğimizi koruyarak,yaşayarak yetiştirilir.
Öğrenciler iyi insan, iyi vatandaş olarak hayata hazırlanırlar.
Fert ve millet olarak hür ve bağımsız yaşayabilmek için öğrencilerin düzenli, disiplinli ve sistemli şekilde düşünme, sürekli çalışma, yarışma, başarma, mücadele etme duygusu içerisinde olmaları sağlanır.
Öğrencilerin, öncelikle kendilerine, ailelerine ve Milletine faydalı kişiler olarak yetişmeleri sağlanı
Muhittin Güzel Kılınç Lisesi