GEBELİKTE KARACİĞER SORUNLARI

Gebelerde karaciğer enzimleri değişik nedenlerle yükselir.

Alkalen fosfotaz yüksekliği plasentadan salgılanan ALP nedeni ile fizyolojik olarak normal kabul edilecek nedenden yüksektir. 3-4 kat yüksek olabilir.

ALT ve AST yükseliklerinde ise;

>1000 IU/ml den fazla yüksekliklerde toksikasyonlar, hepatik iskemi ve ruptur düşünülebilir.

<1000 in altındaki yüksekliklerde en sık sebep viral hepatitlerdir. hepatit A, B,C ye bağlı hepatitlerde klinik seyir gebe olan ve olmayanlarda fark etmez. hepatit E de ise %10-20 oranında anne ölümü görülebilir. fetal kayıp ise %60 ları bulur. viral hepatitlerden herpes disseminasyonuda aynı şekilde tehlikeli olabilmektedir. herpes simplex ıg m , CMV Ig M ve epstein barr için IG M ler bakılmaldıır. Diğer hepatit serolojileri de bakılmış olmalıdır (hbS Ag, anti hbs, anti hcv)

Viral hepatit yokluğunda HELLP (Hemoliz, artmış karaciğer enzim yüksekliği, ve düşük platelet) görünür. Hiperemeziz gravidarum, gebeliğin akut yağlı karaciğeri düşünülmelidir. Bunlar preeklmapsiye eşlik etmektedirler. genellikle 3. trimesterde görülürler (hiperemeziz hariç, o ilk tirmesterde daha sıktır) Bunlarda genellikle gebeliğin sonlandırılması en uygun yaklaşım olmaktadır. Gebelik sonlandığından çoğu vakada klinik hızla düzeltnekle beraber bazı vakalarda karaciğer nakli gerekebilmektedir.

gebelerin % 6 sında safra kese taşı görünürsede bunların az bir kısmı gebelik sırasında sorun yaratır. gebelik esnasında safra kese operasyonları yapılabilir.

gebeliğin öncesinde var olan karaciğer hastalıklarında otoimmun hepatit, wilson hastalığı için güvenli tedaviler vardır. D-penislinamin, prednisone, ve azothiopurine güvenle kullanılabilir. ursofalk intrahepatik kolestazla giden durumlarda verilebilir.

Siroz hastalarında gebelik oluşması zordur buna rağmen gebe kalanlar olur. bu hastalarda ölüdoğum ve erken doğum riski daha yüksektir. özofagus varisleri var ise artmış kan völümü ve karın içi basınç artışından dolayı varis kanamaları açısından dikkat edilmelidir. tüm bunlara rağmen normal terme erişen ve doğan bebeklerde az değildir.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6912
favori
like
share