Edirne - Merkez - Edirne Lisesi - Edirne İlinde Bulunan Liseler( EDİRNE RÜŞTİYESİ, EDİRNE İDADİSİ, EDİRNE SULTANİSİ, EDİRNE ERKEK LİSESİ, EDİRNE LİSESİ)

BİR DÖNEM TRAKYA'NIN TEK LİSESİ, EDİRNE LİSESİ

Türk Milli Eğitimine 150 yıldır adını altın harflerle yazdıran ve vatana çağdaş insanlar yetiştiren Edirne Lisesi, Edirne'nin de eğitimdeki simgesi olmuştur. 1857'de açılan okulun ilk binası bugünkü belediye binasının karşısındaki Selimiye Parkı içindeydi.Edirne Rüştiyesi (o zamanki lise) 1885 yılında idadi'ye çevrilir.Böylece 1885-1886 öğretim yılından itibaren rüştiye ortaokul idadi ise, lise öğrenimi vermeye başladı.Belgrad, Tiran, Atina, Üsküp, Selanik, Kavala, Drama, Niş gibi balkanlardan gelen çocuklarla, parasız yatılılık hakkını elde eden ve Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen çocuklar birarada eğitim görüyor ve adeta bir kültür mozaiği oluşturuyorlardı.2. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılından sonra 12 büyük il merkezinde bulunan idadilerin adları 'Sultani'ye' çevrildi. Edirne İdadi'si de 1909 yılından itibaren kapasitesi arttırılarak Edirne Mekteb-i Sultanisi adıyla eğitime devam etti.Ancak Balkan Savaşları Edirne Lisesini önemli ölçüde etkiledi. Edirne Sultanisi 1912-1913 yıllarında öğretime ara vermek zorunda kaldı. Bu süre içerisinde okulun binası geçici hastane olarak kullanıldı, öğretmen ve öğrencileri yaralıların tedavilerinde yardımcı oldu. Sarı boyalı okulun duvarları yaralıların kanları ile boyanınca okulun renkleri doğal olarak ortaya çıktı; sarı,kırmızı..Edirne Sultanisi 1913-1914 yıllarında yeniden eğitime başladı. Ancak bu kez Çanakkale Savaşları başladı. Okulun bazı öğretmen ve öğrencileri de bu savaşa katıldılar ve şehit oldular.25 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlıların Edirne'yi işgal etmesi üzerine, okul işgal süresince yani 2 yıl öğretime ara verdi. 25 Kasım 1922 yılında Edirne'nin düşman işgalinden kurtarılması üzerine Aralık ayı başında yeniden eğitime başladı.Yaklaşık 14 yıl Edirne Sultanisi adını alan okulumuz, bu süre içerisinde savaşlar nedeniyle 3 yıl kadar eğitime ara vermek zorunda kalmıştır.Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanması ve Cumhuriyetin ilanından sonra Okulumuzun adı Edirne Erkek Lisesi olarak değişti. O dönemde okulumuz, 4'ü kız öğretmen ,15'i erkek öğretmen olmak üzere toplam 19 öğretmen okulu arasında yer almaktaydı.24 Aralık 1930 'da büyük önder Atatürk Edirne'ye gelişlerinde Edirne Lisesi'ni de ziyaret etmiş ve şereflendirmiştir.Bu dönemde güçlü bir yönetim ve öğretim kadrosunun yanında ; spor salonu, tenis kortları, resim-müzik salonu, yatakhane ve banyoları ile okulun fiziki durumunun oldukça iyi olduğu anlaşılmaktadır. O dönemdeki bazı belgelerden anlaşıldığı kadarıyla okulun adı Edirne Erkek Lisesi olmasına karşın karma eğitim yapıldığı ve okulun bazı belgelerinde sadece 'Edirne Lisesi' ibaresinin kullanıldığı görülmektedir.1939 yılında 2. Dünya Savaşı patlak verince Edirne Erkek Lisesi veya Edirne Lisesi için sıkıntılı günler yeniden başladı.1940-41 yılında okulun parasız yatılı öğrencileri Kastamonu'ya, Erkek Öğretmen Okulu öğrencileri Sıvas'a, Kız Öğretmen Okulu öğrencileri de Konya'ya nakledildiler.Edirne Erkek Öğretmen Okulunun boşaltmış olduğu bina 1941-42 öğretim yılından itibaren Edirne Lisesi'ne verildi. Böylece 1955-56 ders yılına kadar Edirne Lisesi Trakya'nın tek lisesi olarak eğitim öğretim vermiştir.1971 yılında Edirne'de eğitim enstitüsü açıldı ve Edirne Lisesi Eğitim Enstitüsüne verildi. Edirne Lisesi de Ayşekadın'da yapılan sade bir binaya (şimdiki 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi) taşındı.Eğitim enstitüsünün kullandığı bugünkü tarihi binamız* 26 Haziran 1978 gecesi karanlık eller tarafından yakıldı. Bu durum Edirne Lisesi camiasını derinden üzdü.Edirne Lisesi 1992-93 Öğretim yılından itibaren Yabancı Dil Ağırlıklı Lise(süper lise) statüsüne geçirildi.Edirne Lisesi Türkiye'deki 12 tarihi lisenin vakıflarından oluşan TEVDAK'ın girişimleri ve Milli Eğitim Bakanlığının da uygun görmesi sonucunda, 1998-99 öğretim yılında,tarihi okul olması nedeniyle Kabataş,Vefa,Pertevniyal liseleri gibi ismi değişmeden Anadolu Lisesi statüsüne geçirildi.1978 yılında yakılan tarihi binamız onarıldıktan sonra geçici kabul ile Edirne Lisesine tahsis edildi ve Edirne Lisesi Ayşekadındaki geçici binadan 26 Şubat 2002 tarihinde her Edirne Lise'linin içinde bir anısını bulabileceği bugünkü tarihi binaya nakledildi. Edirne Lisesi 1944 yılında kurulan ve bugünkü adıyla Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği,1990 yılında kurulan Edirne Lisesi Eğitim Vakfı ve Edirne lisesi Okul Aile Birliği gibi destek kuruluşları olan binlerce mezunu ile çevresi geniş bir okulumuzdur. 1944 yılında kurulan Edirne Lisesinden Yetişenler Cemiyeti'nin de çabalarıyla her yıl 23 Nisan'da geleneksel pilav töreni düzenlenmeye başlandı. O tarihten bu yana her yıl 23 Nisan'da bir dizi etkinlikle düzenlenen 'pilav töreni' binlerce mezununun katılımıyla,coşku içinde ve ortak sofrada anılar tazelenerek kutlanır..Sırasıyla; Rüştiye döneminde; Osman Hulusi(Müderris), Hacı Mehmet Fehmi Efendi(Müderris), İdadi döneminde;Yunus Efendi, Tevfik Efendi, Alaatin Bey, Ahmet Müfit Bey, Edip Bey, Sultani döneminde;Nurettin Bey, Muhtar Bey, Sait Bey, Mahir Bey, M.Ali Bey, M.Fuat Arsan, Cumhuriyet döneminde; M.Nuri Onur, Esat Altan, Suut Kemal Yetkin, Fehmi Ergene, Cemal Gökçe, Ömer Beygo, Reşat Oğuz, Mustafa Dayıoğlu, Esat Onatkut, Hüseyin Angün, Nedim Göknil, Mahmut Öktem, F.Mahmut Edirne, Mehmet Emin Kutal, Tahir Çalık, Erdinç Tezgör, Orhan Peker, Özkan Tamküpeli ve Hasan Öge'nin müdürlük yaptığı Lise'mizin müdürlüğünü 2003 yılından bu yana Niyazi Dönmez yürütmektedir.Edirne Lisesi bugün Anadolu lisesi statüsünde eğitim öğretim yapan, şanlı tarihi ve bu tarih boyunca oluşturduğu kendine özgü geleneği ile aydınlık geleceğimize yön veren seçkin bir eğitim kurumudur.*Tarihi binamızın 1912 yılından itibaren kullanıldığı bilinmektedir. Lisemizin eğitim öğretim yaptığı bugünkü tarihi binanın projesi Rum Mimar Pesati tarafından yapılmış, Dafhne adlı bir Fransız mimar projede bir takım değişiklikler yapmış ve inşaatı Avadis Benliyan tarafından gerçekleştirilmiştir.Edirne Lisesi olarak yapılan okul 'öğretmen okulu' olarak açılmıştır.

MİSYONUMUZ

Vatanına,ulusuna,ailesine bağlı, Vatan,Ulus ve Atatürk sevgisini yüreğinde duyumsayan, köklü bir tarihi geçmişi ve gelenekleri olan , kendine güvenen,çağdaş ve bilimsel düşünceyi temel alan,bilgili,becerili,sorgulayan ve sorumluluk üstlenen, paylaşımcı,katılımcı, demokrat, hoşgörülü,hak aramasını bilen, toplum kurallarına saygılı, etik değerlere önem veren gençleri yetiştirmek ve yüksek öğretime hazırlamaktır.

VİZYONUMUZ

Doğru düşünen, sorgulayan, araştıran, değişime açık, Laik, demokrat ve hukukun üstünlüğü bilincine sahip, yabancı dil bilen, çevre bilinci gelişmiş, uygulamalı eğitime önem veren, her alanda başarıyı yakalayan, bulundukları her ortamda farklılık yaratan ve farklılıklara saygılı, öncülük görevi üstlenen bireyler yetiştirmektir.

İLETİŞİM:
Tel :0284 225 30 87(Santral)
0284 214 75 45(Müdür)
Faks :0284 225 47 58
e-posta :edirnelisesi@gmail.com
WEB :[url]www.edirnelisesi.meb.k12.tr[/url]

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1918
favori
like
share