İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni - Engelliler Sınıf Öğretmeni - Sınıf Öğretmeni
Tanım

Çalıştığı eğitim kurumunda işitme özürlü öğrencilere eğitim veren kişidir.

Görevler

işitme engelliler sınıf öğretmeninin işitme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı milli eğitim bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı)belirtilmiştir.
işitme engelliler öğretmeni bu program çerçevesinde;
- işaret dili, dudaktan okuma tekniklerini öğretir,
- çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
- eğitimveöğretiminiüzerine aldığıçocuklarındavranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor alanlarında ve serbest zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
- nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

Kullanılan eğitim materyalleri

- yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, not defteri, yoklama defteri, okul araç-gereçleri,
- bireysel ve grup işitme cihazları,
- görsel araçlar.

Mesleğin gerektirdiği özellikler

İşitme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
- üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- sözelyeteneği gelişmiş,
- sosyal bilim konularına ilgili,
- insanlarla, özellikle işitme engelli çocuklarla uğraşmaktan, onlara yardımetmekten zevk alan,
- düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- dikkatli, işine özen gösteren,
- insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı,
Kimseler olmaları gerekir.

Çalışma ortamı ve koşulları

işitme engelliler sınıf öğretmeni milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. Uzun süre ayakta kalabilirler.

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu milli eğitim bakanlığına bağlı okullara sınıf öğretmeni (işitme engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler.
Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.

Meslek eğitiminin verildiği yerler

Mesleğin eğitimi, eğitim fakültelerinin “işitme engelliler” öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

Meslek eğitimine giriş koşulları
Bu bölüme girebilmek için öğrenci seçme sınavı’nda (öss) yeterli “sözel (söz)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda “özel eğitim öğretmenliği” ve “özel eğitim bölümü” mezunları da milli eğitim bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

Eğitimin süresi ve içeriği

mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, eğitime giriş, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, özel eğitime giriş, psikoloji, dil gelişimi ve iletişim, sağlık bilgisi ve ilk yardım, türkiye tarihi, eğitim yönetimi, öğrenme psikolojisi, ses bilimi ve ses bilgisi, psikolojik danışma ve rehberlik, işitme engelli çocuklarda dil gelişimi, işitme engelli çocuklara iletişim becerileri kazandırma, aile eğitimi, türkçe eğitimi, özel eğitimde yasa ve yönetmelikler, öğretim materyalleri hazırlama teknikleri, işitme cihazlarının kullanımıvb. Dersler verilmektedir. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Burs, ücret ve kazanç durumu

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardanbelirlisayıdaolanlaramilli eğitim bakanlığı'nca burs verilmektedir.
Öğrenciler yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. Derecenin 1. Kademesinden göreve başlarlar. Her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim - öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Meslekte ilerleme

Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent veprofesör unvanını alabilirler.
Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
benzer meslekler: zihin engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği.

Daha ayrıntılı bilgi için başvurulabilecek yerler

- ilgili eğitim kurumları,
- milli eğitim bakanlığı personel genel müdürlüğü,
- milli eğitim bakanlığı kız teknik öğretim genel müdürlüğü,
- türkiye iş kurumu genel müdürlüğü ankara meslek danışma merkezi,
- bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan türkiye iş kurumu il müdürlükleri.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 622
favori
like
share