Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği - Dekoratif Sanatlar Öğretmeni
Programın Amacı

Dekoratif sanatlar öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında dekoratif ürünler konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Dekoratif sanatlar öğretmenliği programında temel sanat kültürü, dekorasyon becerileri kazandıran çoğunluğu pratik dersler okutulur.

Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Dekoratif sanatlar öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, resim sanat ve dekorasyon tekniği ile ilgili ve bu alanlarda başarılı , el ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir.

Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da dekoratif sanatlar öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Dekoratif sanatlar öğretmenliği programını bitirenlere “Dekoratif Ürünler Öğretmeni” unvanı verilir.

Dekoratif sanatlar öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir,işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.


Çalışma Alanları

Dekoratif sanatlar öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. Mezunlar, isterlerse, dekoratif ürünler üreten işyeri açabilirler.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2335
favori
like
share