Epigram - Epigram Nedir - Epigram Hakkında

düzyazı ya da nazım diliyle yazı lan kısa ve özlü sözdür. Eski Yunan'da heykel ya da anıtların üzerine kazınarak yazılan kısa şiirlere bu ad verilirdi. Daha sonra Yunan şairleri tek bir düşünceyi incelikle dile getiren kısa şiirlere epigram demeye başladılar. 17. yüzyılda soylu İngiliz şairleri de, George Herbert'in aşağıdaki dizelerinde olduğu gibi, Yunan geleneğine uyarak epigramlar yazdılar: Ancak temiz ve erdemli bir ruh Kuru kereste gibi zamana dayanır. Latin şairleri ise sevmedikleri kimselere saldırma amacıyla yazdıkları kısa yergi şiirle rine epigram adını verdiler. Bunların en büyüğü 2. yüzyılda yaşamış olan Martialis'ti. Bu şairin epigramları daha sonraki yazarlar için örnek olmuştur. En iğneli çağdaş epigram örneklerini Fransız şairleri vermiş olmakla birlikte, 19. yüzyıl İngiliz edebiyatında da iyi epigram örneklerine rastlanır. Aşağıdaki epigramı, 18. yüzyıl başlarında yaşamış olan ünlü İngiliz epigramcı Alexander Pope yaz mıştır.

Sözcükler de yapraklar gibidir;
ne kadar çok olurlarsa, Altlarında anlam meyvesineo kadar az rastlanır.

Bazı romanlarda düzyazı epigramlara rast lanırsa da, bu tür epigramlar daha çok tiyatro oyunlarında, özellikle de çağdaş komedilerde görülür. Epigramların çok özlü oluşu oyunlar daki konuşmalara ayrı bir canlılık kazandırır. Oscar Wilde'ın oyunları, içerdikleri epigram-larla ün yapmıştır. Örneğin, Wilde alaycı bir kişiyi şöyle tanımlar: "Böyleleri her şeyin fiyatını bilir, hiçbir şeyin değerini bilmezler." Günümüzde yazılmış bir epigram örneğini de ABD'li şair Mark Van

Doren'in şu dizelerin de görebiliriz:

Bizimle karanlık arasında
Bulunan duvardır zekâ.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 607
favori
like
share