Muhasebe Staj Dosyası Nasıl Doldurulur - Staj Dosyası Doldurma - Muhasebe Staj Dosyası - Staj Dosyası Doldurmak
1. Öğrenci staj defteri; işletmedeki staj süresi içerisinde doldurulur.

2. Staj defterinin sayfalarının yetmemesi halinde ilave sayfalar eklenebilir (staj defterinin sayfalarından fotokopi çekilmiş ilave sayfalar), dosya düzenlenebilir veya onaylı ikinci bir defter kullanılabilir. Bütün ekler ve eklenmiş staj defteri sayfaları işletmenin yetkilisi tarafından onaylanır.

3. Öğrenci staj defterinde; okulda edindiği teorik bilgilerle, iş yerinde edindiği pratik bilgi ve çalışmaları yorumlayıp değerlendirmelidir.

4. Staj defterini yazma düzeninde Giriş, Gelişme ve Sonuç bölümlerinin olmasına dikkat edilmelidir.

a- Giriş : Bu bölümde öğrenci staj yapığı işletmeyi genel hatlarıyla tanıtmalı (işletmenin bölümlerini ve işletmede hangi işlerin yapıldığı, işletmedeki iş akış şeması ve bunların kısaca tanıtılması v.s.) ile ilgili bilgiler bu bölüme yazılmalıdır.

b- Gelişme :Okulda edinilen teorik bilgilerle, iş yerinde edinilen pratik bilgi ve çalışmalar yorumlanıp değerlendirilmelidir. Ek sayfalar (Eklere numara verilmeli ve defter içersindeki numaralar ile sondaki ekler birebir örtüşmelidir. Ayrıca defter içersinden eklere nerede atıf yapılıyorsa orada belirtilmelidir), çizimler, resimler, katalog değerleri, bilgisayar çıktı ve disketleri v.s bu bölüme yazılmalı ve ilave edilmelidir.

c- Sonuç :Yapılan stajın değerlendirilmesi, irdelenmesi, size göre teknik açıdan işletmedeki staj yaptığınız bölümlerle ilgili iş akışı, üretim ve çalışma şartlarında ne gibi iyileştirmeler yapılmalı. İşletmede gördüğünüz teknik eksiklikler, optimum çalışma şartları nasıl olmalı v.s. gibi bilgiler bu bölüme yazılmalıdır.

5. Öğrenci staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları staj defterine işlemeli ve konu ile ilgili çizimler yapmalıdır. Gerekli hallerde, fotokopi, çizim özellikleri, fotoğraflar, bilgisayar çıktı ve disketlerini v.s. staj defterine kaydetmeli veya ilave etmelidir. Konulan eklerin A4 formunda olması veya A4 formunda katlanması zorunludur.

6. Staj defterinin doldurulmasında; çizim ve yazılar teknik resim kurallarına uygun olmalı. Defteri doldururken yazılar tükenmez kalemle, dolma kalemle yazılmalıdır.

7. Pratik çalışmalar staj defteri dolacak şekilde kaydedilir. Staj defteri doldururken her bir çalışma iş günü için en az bir yaprak (iki sayfa) doldurulur.

8. Staj defterinin ilk sayfasının öğrenciye ait bölümü öğrenci tarafından eksiksiz olarak doldurulur. İlk sayfadaki “pratik çalışma yapılan kısım” çizelgesi işletme yetkilisi tarafından doldurulur.

9. Staj defterinin ilk sayfasındaki “pratik çalışmanın günlere dağılımı” çizelgesindeki öğrencinin çalıştığı günler ve konular kısmı, çalışma programı düzenli şekilde takip edilerek doldurulur.

10. Hr dönem stajı için ayrı ayrı staj defteri doldurulur.

11. Staj değerlendirme belgesi (sicil fişi), staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır.

12. Stajlar eğitim öğretim süresi dışında yapılır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 15877
favori
like
share
siğene Tarih: 08.02.2010 20:50
ya :S