[FONT="Arial Narrow"]Veraset İlamı İçin Dilekçe Örneği

............ ( ) Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne


İstemde Bulunan :
Vekili : Avukat

İstem Konusu : Verasetin sübutuna, varislerin ve miras paylarının
belirlenmesine karar verilmesi talebidir.

O l a y l a r :

1- Müvekkilimin annesi olan murise ………….. 05.06.200… tarihinde vefat etmiştir.

2- Murisenin vefatı ile geriye mirasçı olarak, Kızları ……… ve …. ile oğulları ……. kalmıştır.

3- Muriseden kalan mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmek için mirasçılık belgesine ihtiyaç duyulduğundan, murise ……….’ın malları üzerindeki miras hisselerini gösterir mirasçılık belgesinin verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

Delillerimiz : Nüfus kayıtları, tanık ve diğer deliller.

Sonuç : Yukarıda açıklanan nedenlerle, verasetin sübutuna, varislerin ve miras paylarının belirlenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

İstemde Bulunan
Vekili
Avukat
Murise Cemile ARAZ Kimlik Bilgileri:
Tc Kimlik No :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi:
İli :
İlçesi :
Mah/Köyü :
Cilt No :
Aile Sıra No:

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5129
favori
like
share