Allah dostlarından biri şöyle demiştir:Ömrün tek bir nefestir;sakın onu da saçıp savurma! İsrafın en büyüğü,ömrü israf etmektir.Kuran-ı Kerimde:Şüphesiz ki,saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır...(İsra,27)buyurulmuştur.

HATALARIN 3(ÜÇ)TEMELİ VARDIR:

1.Kulun, üzerindeki hatalara razı olması,düzeltme yoluna gitmemesi

2.Günahlarında israr etmesi

3.Halk içerisinde iken huşûlu olması,yalnız başına kaldığında ise haşyetin düşmesi.

ARİFLER TASAVVUF YOLUNUN TEMELİ 7(YEDİ)DİR DEMİŞLERDİR:

1.Allahın Kitabına tam sarılmak

2.Allahın resûlünün sünnetine tâbi olmak,uymaktır.

3.Helal rızık

4.Allahın kullarına,yarattıklarına eza etmemek

5.İsyanlardan kaçınmak

6.Tevbe

7.Bütün hak sahiplerine haklarını vermek(insan hakları,hayvan hakları ve her türlü hakları ödemek)

Kuran-ı Kerimdeki:Ey iman edenler! Allahdan korkun.Ona yakınlaşmaya bir vesile arayınız... (Maide,35).Ayet-i kerimesindeki VESİLE :Bir Kâmil Mürşidin sohbetinde ve Onun yolunda olmaktır.Vesile,Kâmil Mürşid demektir.

TAKVA ise, Peygamber efendimiz(s.a.v)in sünnetine (yaşantı,söz olarak) uymaktır. Takva:helallere sarılıp,haramları terk etmektir.

Allah dostları,TARİKÂTIMIZ(YOLUMUZ) BEŞ ŞEY İLE KAİMDİR:

1.Gizli ve açıkta Allah korkusu (TAKVA)

2.Sünnete (yaşantı, amel ve söz olarak) uymak

3.Gerek yönelme olarak gerekse, geri dönme olsun, mahlukatın şerrinden,insanların isyanlarından yüz çevirmek. Ayak takımlarından uzak durmak.Derdi mahluk olanın,

Hâlık(yaratıcıyla) hiçbir bağlantısı olamaz.Derdi dünya olan da Ahiret den yüz çevirecektir.

4.Az versin,çok versin her halinde Allahdan razı olmak.Haline şükretmek.

5.Huzurlu,rahat olduğunda da sıkıntılı,darlıkta olduğunda da Allaha dönmek,yönelmek.

Tasavvufun gayesi:Farzlara,vaciplere,sünnetlere ve adaba tam sarılmaktır. Şeytanın ilk önce saldıracağı sağlam kale,edeplerdir.Kişiyi edepsizliğe sevk ederse, sırasıyla müstehaplara,sünnetlere,vaciplere,farzlara saldırır.En sonunda da imanını almaya çalışır.(Allah muhafaza eylesin.)

Peygamber efendimiz(s.a.v):Ey Rabbim!Göz açıp yumuncaya kadar bile olsa,beni kendi başıma bırakma.buyurmuştur.Allah dostları ESÂRET ÜÇTÜR DEMİŞTİR:

1.Nefse esir olmaktır:En kötüsü de budur.

2.Şehvete esir olmaktır:Şehvet:Aşırı düşkünlük,istek duymak demektir.

Mal,mülk,makam şehveti gibi.Böyle kişiler Allahın gözünden düşer.

3.Heva ve hevese esir olmaktır:Böyle kişiler bazen ibadet eder,bazen de canı istemediğinde ibadeti bırakırlar.

ŞU BEŞ ŞEY,BEŞ ŞEYE BAĞLIDIR:

1.En üst düzeyde Allaha dönüş gayreti

2.Muhterem olan Mukaddesâtın kıymetini korumak:Allahın hakkını,Peygamberin hakkını,Mürşidinin hakkını korumak gibi.

3.En güzel şekilde hizmet etmek:Allaha hizmet:Allahın dinini insanlara anlatmaktır.Peygambere hizmet:sünnetini yaşamak ve yaşatmak için gayret etmektir.Mürşidine hizmet etmektir.Mürşit,müridini tanımazsa himmet etmez.Mürşidin tanıması da,hizmet etmekle olur. Arif,maruf olmayana himmet etmez;denilmiştir.

4.Azimetle amel etmek

5.Nimeti yüceltmek:Allahın vermiş olduğu her türlü nimeti yüceltmektir.

Tasavvufta bir takım mertebeler vardır:Rabıta-Murakabe-Muşahede gibi. Müridler,nefis muhasebesi yapmazlarsa,bu mertebelerden hiçbirisini kat edemezler.Nefsimizi azgın bir düşman olarak görüp,akşamları yatmadan önce,amansız bir hesaba çekmek gerekir.Müminler önce büyük günahlarından dolayı istiğfar eder;yoksa küçük günahlarından dolayı, o da yoksa edeplere uymadaki kusurlarından dolayı istiğfar ederler;onda da kusurları yoksa o zaman ihsan mertebesinde olamamadan dolayı, murakabe mertebesinde olamamadan,müşahede mertebesinde olamamadan dolayı ....mutlaka kendilerinde kınayacakları, istiğfar edecekleri bir hal bulurlar.

Peygamber efendimiz:Kalbime perdelenme gelirde,günde 70 kere istiğfar ederim.diye buyurmuştur.Peygamberlerin istiğfarı, günahtan dolayı değildir.Onlar masumdurlar.Onların istiğfarı bir önceki derecelerinden dolayıdır.Onlar devamlı mertebe geçerler.Hâşâ bu gaflet manasına bir perdelenme de değildir.Hâl,kâl ile ifade edilemez.

v BEŞ ŞEY ZEHİRDİR,BEŞ ŞEY DE ONUN PANZEHRİDİRDünya öldürücü bir zehirdir;Zühd onun şifasıdır.Zühd:Kişiyi,Allahdan alıkoymayacak şekilde dünyalıktan kifayet miktarı almaktır.Zühd,kuru bir dünya terki değildir.Kalbinden dünya sevgisini çıkarmaktır.Peygamber Efendimiz(s.a.v):Dünyada bir garip gibi ya da yol geçen kimse gibi ol! buyurmuştur.
Mal,öldürücü bir zehirdir; şifası,zekatını hakkıyla vermektir.
Söz,öldürücü bir zehirdir;Allahı zikretmekte onun şifasıdır.
Peygamberimiz(s.a.v):Ademoğlunun bütün sözleri Onun aleyhinedir.İyiliği emretmek,kötülükten yasaklamak;Allahı (c.c) zikir hariçbuyurmuştur.

İnsanın ömrü zehirdir;Onun şifası,Allaha itaattır.ibadetle geçirilmeyen ömür,zehirdir!
5 Seneler,zehirdir;Ramazan ayı da Onun şifasıdır.Geceler zehirdir;Kadir gecesi Onun şifasıdır.v KABİR HER GÜN BEŞ DEFA NİDA EDER:

İnsanlar ve Cinler dışında her canlı kabrin bu nidasını duyar.

Ey Ademoğlu!Ben,küçük kurtçukların eviyim
Ey Ademoğlu!Ben,yalnızlık eviyim.
Ey Ademoğlu!Ben,karanlık bir evim.
Ey Ademoğlu!Ben,teklik eviyim(yalnız girileceği için).
Ey Ademoğlu!Ben,gariplerin ve gurbet eviyim.


Peygamberimiz(s.a.v):Kabrin yılanları özel yılanlardır.Tek bir tanesinin zehiri,bütün dünyadakileri zehirlemeye yeterlidir.buyurmuştur.Onun sokmasının acısı şiddetli ve çok uzun sürer.

Kabir ehli de yaşayan insanlara nida eder:Ey insan!Ben hakikatı gördüm;ama amel edemem.Sen amel makamındasın;ama hakikati bilemiyorsun! 

Yine başka bir hadis-i şerifde, Peygamberimiz(s.a.v):Akıllı,hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekendir. Buyurmuşlardır.

Yine başka bir hadis-i şerifde, Peygamberimiz(s.a.v): Benim ümmetim,rabbimin merhamet ettiği bir ümmettir.Benim ümmetime Ahirette azap yoktur.Benim ümmetimin azabı dünyadadır:Savaşlar,depremler,fitneler,ölümler. buyurmuştur.

Yine başka bir hadis-i şerifde, Peygamberimiz(s.a.v):Ölüm,kıymetli bir hediyedir.buyurmuştur.v ON KİŞİ VARDIR Kİ,MÜNKER NEKİR KABİRDE ONLARA SUAL BİLE SORMAZAllah yolunda yolunda nöbet tutan,
Allah yolunda savaşırken şehid olan,
Sıddık,Hz.Ebu Bekir efendimiz gibi,dininde tam sadık olan,
Sabır ederek,hiç isyan etmeden karın ağrısından ölen,
Her gece Tebâreke(Mülk suresini) okumayı ihmal etmeyen,
Kalbinde iman olduğu halde,Cumanın faziletini bildiği halde Cuma gecesi ölen,
İman,irfan sahibi olup boğularak ölen,
Tâun hastalığından ölen,
Allahın tevhidini düşüne düşüne,İhlâs Suresini okuyarak ölen,
Bütün peygamberler...


BEŞ KİŞİ VARDIR Kİ,TOPRAK ONLARIN CESEDİNİ YİYEMEZ:

Peygamberler:Allahu Teala peygamberlerin cesetlerini toprağa haram kılmıştır.
İlmiyle âmil olan alimler
Allah yolunda savaşırken şehit olanlar
Aşkla şevkle,manasını düşüne düşüne Kurân-ı Kerim okuyanlar
Hiçbir karşılık beklemeden Müezzinlik yapanlar(Bazı kitaplarda 7 yıl müezzinlik yapma şartı vardır)


v SIRAT KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE YEDİ GEÇİT VARDIR:

Sırat Köprüsü 3 bin yıllık yoldur.Bin yılı yokuş,bin yılı düzlük,bin yılı da yokuş aşağıdır.Zifiri karanlıktır.Kıldan ince,kılıçtan keskindir.Ayet-i Kerimede:Her Can, ölümü tadacaktır.Sonra bize döndürüleceksiniz.buyurulur.(Ankebut sûresi,57.ayet)

Allahın huzuruna yalnız,tek başımıza varacağız. Her bir geçitte şunlardan sorulur:1. Kelime-i şehadetten

2. Namazından,

3. Oruçtan,

4. Zekatından,

5. Hacc ve umreden,

6. Abdest,taharet ve gusülden,

7. Kul haklarından.HZ.EBU BEKİR-İ SIDDIK(R.A) KARANLIKLAR BEŞTİR;AYDINLIKLAR DA BEŞTİR:1. Dünya sevgisi bir karanlıktır;Takva da Onun aydınlığıdır.

2. Günah karanlıktır;Tevbe Onun aydınlığıdır.

3. Kabir karanlıktır;Kelime-i şehadet de Onun aydınlığıdır.

4. Ahiret karanlıktır;Salih amel de Onun aydınlığıdır.

5. Sırat karanlıktır;Tereddütsüz iman da Onun aydınlığıdır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 583
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 21.05.2007 07:43
Allah razı olsun
by_ufuk Tarih: 10.03.2006 02:32
[COLOR=burlywood]Paylaşımın için çok sağol,ellerine sağlık.Bu güzel bilgiler için tekrar sağol.
Allah (c.c) razı olsun.
sulfato Tarih: 06.09.2005 18:55
saqol usta ellerine saqlık