Libidinal Ekonomi - Libidinal Ekonomi Nedir - Libidinal Ekonomi Hakkında

Libidinal ekonomi, Jean François Lyotard’ın insan varlığındaki, aklın ve mantığın işleyişine karşı koyup, direnç gösteren itkiler için kullandığı terim. Lyotard’a göre, bu itki ve dürtülerin, Freud gibi psikanalistler tarafından ortaya konan bilinçaltı yaşantı, itki ve dürtülerin bir benzeri olarak değerlendirilmeleri gerekir. Şu farkla ki, Lyotard bu itkilerin özgürce ifa desini daha açık bir biçimde savunup, onla rın anarşik ve sosyal olarak düzen bozucu et kisine dikkat çeker. Nitekim, eski bir Marksist olarak Lyotard’ın Marksizme yöne lik en önemli itirazlarından biri, itkileri akıl dışı, öngörülemez ve dolayısıyla karşı kon ması gereken şeyler olarak görmek suretiyle, onlara teorilerinde yer vermemesidir. Oysa Lyotard için libidinal itkilerin bu şekilde yadsınması, otoriter ve son çözümlemede başarısızlığa mahkum bir eylem olmak duru mundadır. Libidinal ekonomi deyimi, şu halde, postmodernizm tarafından hem bir felsefe ve hem de kültürel bir proje olarak Marksizme yönelik bir saldırıyı ifade eder. Biraz daha ileriye gidilecek olursa, o felsefe nin akılcı mirasının reddedilmesini ifade edip, post-felsefi ya da anti-felsefi bir tavrı tanımlar.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 535
favori
like
share