Adananın Sosyal Durumu

- Göç Olgusu

Eski bir tarihi geçmişi olan Adana yöresinde çeşitli uygarlıklar yaşamış ve iz bırakmışlardır. Araplar, Selçuklular, Ramazanoğulları ve Osmanlıların (Türkmen ve Yörük Aşiretleri) yöre kültürünün çeşitlenmesinde önemli katkıları olmuştur. Adana kültürü oluşan bu kültür mozaiği içinde ortaya çıkan ulusal kültürün bir parçasıdır.

Çukurova�nın iklim ve toprak özelliklerinin pamuk ekimine elverişli olması 1860�lı yıllarda İngiltere�nin, ardından da Fransa ve Almanya�nın ilgisini çekmiştir. Bu ilgi sayesinde ilk tarım makineleri de bölgeye girmeye başlamıştır. Ekonomik yaşamdaki değişme sosyal yaşama da yansımış, pamuk ekimiyle beraber yöreye mevsimlik işçi göçleri de başlamıştır. İlimiz, çoğunluğu Güneydoğu illerinden olmak üzere özellikle 1970� li yıllardan itibaren yoğun göç almaya başlamıştır. Göçle gelenlerin % 38.6� sı Güneydoğu Anadolu Bölgesi�nden gelen vatandaşlardır. % 61.4� ü Doğu ve diğer illerden gelenlerdir.1990�lardan sonra Güneydoğu Anadolu�da yaşanan terör olayları Adana�ya göçü daha da yoğunlaştırmıştır. Adana�ya olan göçün % 75�i geçim sıkıntısından, % 17�si can güvenliği, % 6�sı eğitim kaygısından ve % 2�si de sağlık nedenlerinden kaynaklanmaktadır. Nüfusu 1950 yılında 117 bin iken 1990 yılında 916 bine ulaşmış olan bu rakam günümüzde 2 milyona yaklaşmıştır.

Göçün Oluşturduğu Sosyal ve Ekonomik Sorunlar

-Çarpık kentleşme,
-Suç oranlarında artış,
-Aşırı nüfus yığılması,
-Gettolaşma,
-Sağlıksız yaşam,
-Düşük eğitim,
-Yetersiz istihdam ve yoğun işsizlik,
-İşportacılık ve sokak çocukları,
-Konut açığı,
-Altyapı yetersizliği.

Çözüm Önerileri

-Kentsel dönüşüm projesi üretmek,
-Altyapı sorunlarını çözmek,
-İmarlı ve sağlıklı konut üretmek,
-Yeni iş ve istihdam alanları açmak,
-Zorunlu ve mesleki eğitim vermek,
-Sosyal ve kültürel ortamı iyileştirmek,
-Sağlık sorunlarını çözmek,
-Kamu-Üniversite-Belediye-STÖ işbirliğini çözüme katmaktır.Konut Durumu

DİE 2000 verilerine göre
Adana ilinde konut sayısı :
469.189
Lojman sayısı :
3.031


İl merkezi
Kent merkezinde 247.000 konut bulunmaktadır.
Konutların % 65� inin iskân izninin olmadığı bilinmektedir.
Önümüzdeki 15 yıl içerisinde Adana�da 263.310 ilave konut ihtiyacına karşılık 12.297 ha arsa üretilmesi gerekecektir.

Çözüm
Kentsel Dönüşüm Projesi uygulamak,
TOKİ destekli arsa üretmek ve kredi sağlamak,
Toplu konut kooperatifçiliğini teşvik etmektir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 768
favori
like
share
ASİ-ADANALI Tarih: 01.01.2010 01:06
şuan işsizlipğin en fazla oldugu illerdn biri