Denizli Şivesi - Denizli Yöresi Haberler - Denizli Konuşmaları

İlginş güldürüşlü habeleee

Gudız İisan


Az eveli gaztede bi habar okuduydum da gaavemi hilan püskürtceedim eğerossun..sizlee de güleeke yarılın deye yazıom:

"Adana'da Meemet D. isimli ünifersite övrencisi,bir köpbek tarafından ıstırılan arkdeşinin kendisine ıstırması üzerine "Guduz mu olubbarın yoğsam?" şüphesiynen Adına Nümüne Hasdanasına varıveemiş.Hasdanada tohdurlaa tarafındang sakinneşdirilen Meemet de guduz emareleri görükmediği bildirilmiş.Meemet her ihdimaale garşın iine yapılarag tedaviyi başlanmış.Meemed su içeeken bile gorkduğuna ifade etmiş.."

Ne arkdeşmiş yaa neceb ıssırdıysa yazzık Meemedciğin ödü sıdmış..su içeeke bile gorkubbarın ne demek yaa :))) eey gidi gözee ülkemin gözee ıısannarı :))))

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 600
favori
like
share
Pedaliza Tarih: 05.08.2009 13:21
ÖLDÜRMEECEN DEYEN IRABBIM ....

Heheey bizim memlegeting guyzlaaa hepiciinize bek münasip yerleenizdeng öpem de başliyem dedim böyün garii ..
Gulaama geldigini göre benim ilginş habee guldürüveemiş sizlere.
Eee mademkey öleeyken böle bi dene daaa dakılıveedi gözüme .
Şincik eyi dinlen;
Cavıristan memleketleenin birinde(adını demeyoru yazan herifçi) garii griz mi vaadı da ,veyatta beciriksizliinden mii borcu harcı varıdı,yoğsam gredi gaatı borcumi gaştı onu bilimeecem ,herifin teki ölmeee gagmış.Bi nevi kendini intaar etmege çabılamış.

Garibim ne gadddan bıktiyse yaşımekten iyicem bi ölen gari deyilek aşşalada madde madde sizle içün sayıveediiim işeeleri sıraalan etmiş ,ölcek ya gat’i oluraktan :-)

1- İlk evvela bi deniz gıyısını gi’miş
2- Ooda bek yüksek bi yamaca ıkına sıkıla çı’mış
3- Tepe varinceye gendi boynunu ip bağlımış,sonurt da ipin öteyki ucuna gocca bi kayeye bağlayıgomuş
4- Hölü bekleeken boş durmeyen günaf deye bi kupa suylan guvvatlı bi zehir içiveemiş
5- Zehir içini bek yakıveemiş herhal, madem demiş içim yanıbbatırı ben de hu fani bedene de yaken barabaa getsinnee ötee tarıfa deye gendini ateşe vememiş mi bi yotta
6- O alazın gavreyen acısiilen gendini goyvemiş tumbak aşşa,
7- İneeken de Allah mahfaza ölümezsem deye gendi gaffasına tabanceelen ataş ediyorumuş bi yandan, hey benim çizmi goncu gafalım tööbü tööbü ...

Şinci gulaama geldi hepingizin” herifçining külüne bilem bulumamışlaadır “dediginiz..
Emme gocuman ırabbımıng ettikleene bi bakıveen bakam

1-Kör gurşun dediklee bu olubilii ki,o içiboş gocca gafeye ıskıleyo,gidip ipi kesikoyyo
2-Bööle olunceeye gadan, herifçi suyun göbeene düşükoyyo
3-Suya düşüncee, dutuşmuş gıyafatlaa ney sönüveriyoo
4-Buzlaa gibi derya dengiz şoka sokuyo herifi, bi di üstülük gusuuyyo zehire, gusmuk içindi galasıca cavır
5-Bitmedi a guyzlaa. Irabbım öldürmeycen deye ayak direyyo,herif ölcem deye, baag garii gomediye
6-Netttce itiberiylen ölümeyoru, hemi dee balı’çının tekine rastleyoru.Balı’çı buna gurtarıp hastaneeeye bilem yetiştiriyoru.

Öldürmeeceese Irabbım öldüümeez dedingiz halıylan .
Emme bu gadaa azımlı çıkanıng da yolunda durmeyoru :-)
Netekiim garibim nehaayet vücüdü bek bi üşüdügünden(üstünge bi battaneye almeyi akıl edimediinden gocugafa) ısı gaybıngdan ,amacına ulaşeyoru.
Irabbım gani gani rahmet eyleeken, zannımca bu heriflen öteeyki darafta da uğraşceyi içün ,ben nettim deyipbatııdır gaari :-)