LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR
PÜF NOKTASI: 1-Şirketinizi Ticaret Sicili'ne tescil edip aynı gün Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan için verdiğinizde, yine aynı gün içerisinde vergi dairesine müracaat etmeniz gerekmektedir.PÜF NOKTASI: 2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız.PÜF NOKTASI: 3-Ana sözleşmenizi notere tastik ettirdikten sonra 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettiriniz.Tastiki mecburi ticari defterler(VUK Md.220): Yevmiye ve Envanter Defteri,Tastiki mecburi olmayıp isteğe bağlı ancak gerekli diğer defterler:Defter-i Kebir Demirbaş Takip ve Amortisman defteri ve Karar defteriKebir Defteri tastiki mecbur defterler arasında gösterilmemekle birlikte VUK. 182 maddesinde: Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur. 1.Yevmiye Defteri. 2. Defteri Kebir. 3. Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri) denmektedir.A- ANA SÖZLEŞME:Ana Sözleşme Hazırlanırken:

1- Şirket ünvanı tespit edilir. Şirket sözleşmesi notere tastik ettirilmeden önce Ticaret Sicili Memurluğundan araştırılır. Çünkü aynı ünvanlı başka şirket bulunabilir. Ayrıca Ünvanınızın Türkçe Kelime Olması gerekmektedir. Ünvanda Cumhuriyet, Milli, Türkiye gibi ibarelerin yer alması için Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir.

2- Sermayeniz En az 5.000.000.000.-Tl. (19/01/2002 BKK_2001/3500) ve her bir pay 25.000.000.-Tl. ve katları olmak zorundadır.

3- Ortakların Adı, soyadı, uyrukları ve ikametgah adreslerini bilmelisiniz.

4- Müdürün kim olacağını tespit ediniz ve kaç yıllığına müdür seçileceğini tespit ediniz.

Eğer müdür ortaklar dışından atanacaksa, Ana Sözleşmenin "ŞİRKETİN İDARESİ" madde 8'e müdürün ikametgah adresini yazınız.

5- Ortakların Hisse oranlarını ve sermaye paylarını tespit ediniz.

6- Ortakların ikametgah ilmühaberlerini ve nüfus cüzdanı suretleri ile nüfus kağıtlarının arkalı önlü fotokopilerini hazırlayınız.

7- Şirket merkezinin adresini tespit ediniz.

8- Kira kontratı hazırlayınız.
(B- NOTER İŞLEMLERİ:


1- Notere Ortakların tamamını götürünüz. Yanlarında nüfus cüzdanları bulunsun. Eğer ortaklardan biri veya birkaçı vekalet vermişse, vekil edilen kişi ve vekaletnamesi ile gidiniz.

2- Sekiz suret Ana sözleşme ***ürünüz. Birisi noterde kalır diğer yedi sureti alınız.

3- Notere ticaret siciline tescil için müdürün imza beyannamesini en az iki suret hazırlatınız.

4- Eğer mümkünse ana sözleşmeye ait damga vergisini notere sözleşme tastikinde yatırınız. İleride unutmanız mümkündür.

5- Şirketi kuracak şahısa kuruluş vekaletnamesi veriniz.NOT: BU SAFHADAN SONRA TÜM EVRAKLARINIZI BİR DOSYAYA KOYARAK YAPACAĞINIZ HER İŞ İÇİN YANINIZDA BULUNDURUNUZ.C- TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ1- Dilekçe (Şirket Kuruluş Bildirim Dilekçesi ve Formu, Sicilden alabilirsiniz.)

2- Noter tastikli 3 adet sözleşme

3- Noter'den tastikli müdür imza beyannamesini

4- Kurucu ortakların Nüfus cüzdanı suretleri resimli

5- Kurucu ortakların ikametgah ilmühaberleri resimli

6- T.S. Tüzüğü madde 29'a göre taahhütname

7- Tüketiciyi Koruma Fonu binde bir dekontu götürünüz.

8- Tam kapaklı dosyaD- VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ1- İşe Başlama Formu

2- Ticaret Sicili Gazetesi Makbuz fotokopisi

3- Müdürün İmza Sirküleri (Aslı)

4- Ticaret Sicili Tasdiknamesi (Aslı)

5- Ortakların Nüfus Cüzdanı fotokopileri

6- Ortakların İkametgah İlmühaberleri

7- Ortakların Nüfus Cüzdanı Suretleri

8- Kira Kontratı FotokopisiE- TİCARET ve SANAYİ ODASI İŞLEMLERİ(Söz konusu şirket sanayici ise Sanayi Odasına kaydolmak durumundadır. Sn. Uğur Uygun'un uyarısıyla yazılmıştır.)

1- Ticaret Odası Başvuru Formu

2- Ticaret Sicil Gazetesi

3- Müdür İmza Sirküleri

4- Noter tastikli ana sözleşme

5- Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri

6- Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleriF- BELEDİYE İŞLEMLERİ:1- İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı çıkartınız.

2- Çevre Temizlik Vergisini Yatırınız.

3- Kira kontratınızı götürmeyi unutmayınız (işyeri sahibi sizseniz Tapu fotokopisi). Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz.

4- Ticaret Odası kayıt suretini götürünüz.

5- Vergi Levhanızı götürünüz.

6-Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2377
favori
like
share