GİDER PUSULASIBirinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tesbit edilenler ile defter tutmak zorunda olan serbest meslek sahiplerinin ve çiftçile*rin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldık*ları maI için tanzim edip, işi yapana veya malı satana imza ettirecek*leri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde bir belgedir.

Gider Pusulası; işin mahiyetini, malın cinsi, miktarı ve bedelini, iş ücretini, işi yaptıran ile yapanın veya malı satın alan ile satanın adı soyadı ve adreslerini kapsar. Gider pusulaları seri ve sıra numarası taşırlar. İki nüsha olarak tanzim edilirler ve bir nüshası işi yapana ve*ya malı satana verilir.Gider pusulası karşılığı vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden mal alımları için % 5, hizmet alım*ları için % 10 stopaj yapılır. Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi tu*ristik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve ben*zeri mal bedelleri veya bu malların yapımında ödenen hizmet bedel*leri üzerinden % 2, Değerli kâğıt ve damga pulu satışlarında komis*yon bedelleri üzerinden % 20 oranında stopaj yapılır.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7653
favori
like
share