[FONT=comis]


Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zournda olan çiftçi*ler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödediklerinde iki nüsha olarak düzenledikleri, birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak alma*ya mecbur oldukları belgedir.

Müstahsil makbuzunda;

- Makbuzun tarihi,

- Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, ünvanı ve adresi.

- Malı satan çiftçinin soyadı, adı, ikametgan adresi,

- Satın alınan malın cinsi miktarı ve bedeli

yer alır. Müstahsil makbuzları seri ve sıra numaralı olur.

Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya aracı tarafından alın*dığında makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur. Mühtahsil makbuzun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yeri*ne geçer.

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2, hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için % 1, Ticaret tıorsalarında tescil ettirilmeden satın alınan zırai mahsuller için % 4, hayvanlar ve bunla*rın mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için % 2 G.V. stopajı ve bunun % 10'u fon ayrılır. Ayrıca, mühtahsil için % 1 oranında Bağ*Kur primi kesintisi yapılır.

Zırai faaliyet kapsamında, orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan orman ağaçlandırması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler*de stopaj oranı % 2, diğer hizmetlerde % 4'dür.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4231
favori
like
share