[FONT=comis]

AKTİF

1 - DÖNEN VARLIKLARA - HAZIR DEĞERLER

1 - KASA

2 - ALINAN ÇEKLER

3 - BANKALAR

4 - VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMIRLERİ (-)

5 - DIĞER HAZIR DEĞERLERB - MENKUL KIYMETLER

1 - HİSSE SENETLERİ

2 - ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

3 - KAMU KESİMİ TAHVIL, SENET VE BONOLARI

4 - DİĞER MENKUL KIYMETLER

5 - MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)C - TİCARİ ALACAKLAR

1 - ALICILAR

2 - ALACAK SENETLERİ

3 - ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

4 - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

5 - ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

6 - ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)D - DİĞER ALACAKLAR

1 - ORTAKLARDAN ALACAKLAR

2 - İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

3 - BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

4 - PERSONELDEN ALACAKLAR

5 - DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

6 - DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

7 - ŞÜPHELI DİĞER ALACAKLAR

8 - ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) ,E - STOKLAR

1 - İLK MADDE VE MALZEME

2 - YARI MAMÜLLER - ÜRETIM

3 - MAMÜLLER

4 - TİCARI MALLAR

5 - DİĞER STOKIAR

6 - STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

7 - VERİLEN SIPARİŞ AVANSLARIF - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

1 - GELECEK AYLARA AİT GIDERLER

2 - GELİR TAHAKKUKLARIG - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

1 - İNDİRİLECEK KOV

2 - DİĞER KDV

3 - PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

4 - PERSONELAVANSLARI

5 - SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

6 - DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKIAR

7 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)II - DURAN VARLIKLARA - TİCARİ ALACAKLAR

1 - ALICILAR

2 - ALACAKSENETLERİ

3 - ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)

4 - VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

5 - ŞÜPHELI ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)B - DİĞER ALACAKLAR

1 - ORTAKLARDAN ALACAKLAR

2 - İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

3 - BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

4 - PERSONELDEN ALACAKLAR

5 - DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

6 - DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

7 - ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)C - MALİ DURAN VARLIKLAR

1 - BAĞLI MENKUL KIYMETLER

2 - BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

3 - İŞTIRAKLER

4 - İŞTiRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

5 - İŞTIRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

6 - BAĞLI ORTAKLIKLAR

7 - BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERI (-)

8 - BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKÜĞÜ

KARŞILIĞI (-)

9 - DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

10 - DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)D - MADDİ DURAN VARLIKLAR

1 - ARAZİ VE ARSALAR

2 - YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ

3 - BİNALAR

4 - TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR

5 - TAŞITLAR

6 - DEMIRBAŞLAR

7 - DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

8 - BİRİKMİŞ AMORTISMANLAR (-)

9 - YAPILMAKTA OIAN YATIRIMLAR

10 - VERİLEN AVANSLARE - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

1 - HAKLAR

2 - ŞEREFIYE

3 - KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

4 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

5 - ÖZEL MALİYETLER

6 - DIĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

7 - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

8 - VERİLEN AVANSLARF - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

1 - ARAMA GİDERLERİ

2 - HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

3 - DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

4 - BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

5 - VERİLEN AVANSLARG - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

1 - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

2 - GELİR TAHAKKUKLARIH - DİĞER DURAN VARLIKLAR

1 - GELECEK YILLARDA INDIRILECEK KDV .

2 - DİĞER KDV

3 - DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2419
favori
like
share