Babailer, Balkan Türkleri ve Şeyh Bedrettin Kitap Özeti - Babailer, Balkan Türkleri ve Şeyh Bedrettin Kitap Tanıtımı - Fahrettin Öztoprak


Fahrettin Öztoprak
Konu: Tarih-Türklerin Tarihi
ISBN:9754981964
Sayfa: 263
Ebat: 13,5 x 19,5 cm
1. Hm. Kağıt
Karton Kapak
Baskı Yeri: İstanbul
Basım Tarihi: 4.8.2009
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Kitap Özeti

Vakfımız yayınları arasında yayınlanan bu kitap çok uzun süren bir çalışmanın eseridir. Zamanla yeni ilaveler de yapılmıştır. Gözden geçirdiğim kadarı ile son haliyle takdire değer bir eser olduğu kanaatindeyim.

Şeyh Bedrettin anladığımız kadarı ile bir Türk’tür. Yıldırım Beyazıt tarafından Mısır’a tahsil için gönderilmiş, orada Hacı Paşa, Şair Ahmedî ve Molla Fenarî gibi Türk dünyasının tanıdığı büyük şahsiyetlerle sınıf arkadaşlığı yapmış, Timur ile tanışmış ve onun da takdirini kazanmıştır. Hatta o, Edirne’ye döndükten sonra Kazaskerlik makamına getirilmiş ve bu arada “Latifü’l İşarat” ve “Teshil” adlı hukuka dair eserlerini vermiştir. “Camiü’l Füsuleyn” adlı eserini ise Kazaskerlik vazifesinden önce yazmıştı. Böyle birinin Türk dünyasına zararından daha çok faydası olduğu düşünülmelidir. Nitekim Fahrettin Öztoprak ağabeyimizin kaleme aldığı bu eser bu yolda açılan en önemli kapılardan birisi olacaktır. Ayrıca Osmanlı devletinin cihan devleti olmasındaki en önemli içtimai kuralların yapımcılarından biri olan Şeyh Bedrettin’in seçkin hukuk eserleri çok önemlidir. Onun eserlerinin en kıymetli yönü Osmanlı Türk toplumunun bünyesine uygun olması ve bizatihi pratikte uygulanabilmesidir. Bu esnek ve özgün yapı bütün kanun vaz edici ve uygulayıcılar tarafından öncelikle örnek alınmalıdır.

Şeyh Bedrettin Türk tarihine isyancı, idare karşıtı biri olarak geçmiştir. Bu yanlış anlayış ve kavrayışta hiç kimsenin suçu yoktur. Zira eserleri üzerinden Şeyh Bedrettin yeni yeni incelenmektedir. Fahrettin Öztoprak ağabeyimizin eseri de bu ender eserlerden birisidir. Bütün dileğim onun söz konusu eserinin ilim dünyasında hak ettiği değeri görmesidir. Sosyal bilimlerden de nasibini almış bir tarihçi geçmişin ayrıntılarını ince sezisiyle ortaya koymaya çalışır. Bu nedenle onun yazdıkları araştırmaya değer bulunulduğu gibi gereken ilgiyi de görmelidir. Böyle bir araştırmayı hayat tarzı olarak kabul eden ve öyle yaşayan Fahrettin ağabeyime nice eserler yayınlaması dileklerimle teşekkür ediyorum.

Dr. İlyas TOPSAKAL

İstanbul 2009

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 399
favori
like
share