MUHASEBE FİŞLERİ

İşletmeler işlemleri ile ilgili kayıtları esas deftar olan yevmiye def*terine geçirmeden önce, VUK belirtildiği gibi kayıt hükmünde olan muhasebe fişlerine geçirebilirler.

Muhasebe fişlerinin işletmede kullanılması muhasebede dûzenli*liği, belgelerin evraklara bağlanmasını, işlemlerin kayda geçirilmeden önce kontrol edilmesini sağlar.

Muhasebe fişleri:

- Kasa Tediye

- Kasa Tahsil

- Mahsup fişleri olmak üzere üç türlüdür.KASA ÖDEME (TEDİYE) FİŞİKasa ödeme fişi, kasadan para çıkışına sebep olan belgelerin kaydedildiği fiştir.Fişler birbirini takip eden sıra numaralı olarak dü*zenlenir.

Kasa ödeme fişinde;

- Fişi düzenleyen işletmenin adı, ünvanı,

- Fiş düzenlenme tarihi, numarası,

- Borçlu hesap,

- İşlemin açıklaması ve tutarı,

- Fişi düzenleyenin ve kontrol edenin imzaları,

yer alır.KASA TAHSİL FİŞİKasa Tahsil fişi, kasaya para girişine sebep olan işlemlerle ilgili belgelerin kaydedildiği fiştir. Fişler birbirini takip eden sıra numaralı olarak düzenlenir.

Kasa tahsil fişinde;

- Fişi düzenleyen işletmenin adı, ünvanı,

- Fiş düzenlenme tarihi, numarası,

- Alacaklı hesap,

- İşlemin. açıklaması ve tutarı,

- Fişi düzenleyenin ve kontrol edenin imzaları,

yer alır.

MAHSUP FİŞİMahsup Fişi, kasa ile ilgili olmayan işlemlere ait belgelerin kay*dedildiği fiştir. Mahsup fişleri birbirini takip eden sıra numaralı olur.

Mahsup fişlerinde;

- Fişi düzenleyen işletmenin adı, ünvanı,

- Fiş düzenlenme tarihi, numarası,

- Borçlu ve alacaklı hesaplar ve tutarları,

- İşlemin açıklaması,

- Fişi düzenleyenin ve kontrol edenin imzaları,

yer alır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 11544
favori
like
share
dumanalti Tarih: 01.07.2010 10:08
muhasebe fişleri - mahsup fişi nedir - tediye fişi nedir - muhasebe fişleri nelerdir - kasa fişleri - muhasebe fiş türleri - kasa fişi nedir - tahsil fişi nedir - muhasebe mahsup fişi
1. Muhasebe Fişleri: Muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yetkili kişiler tarafından imzalandığı ve yevmiye bilgilerini içeren fişe muhasebe fişi denir. Muhasebe işlemleri yevmiye defterine doğrudan kaydedilebileceği gibi muhasebe fişleri yardımı ile de kayıt yapılabilir.

İşlemler önce belgelere dayanarak muhasebe fişine, buradan yevmiye defterine kayıt edilir. Muhasebe fişlerinin kullanımı zorunlu değildir ve standart bir şekli yoktur. Genellikle büyük işletmeler tarafından kullanılır. . Muhasebe fişleri yapılan işlemin özelliğine göre düzenlendikten sonra 45 gün içinde bu fişlerden yararlanılarak yevmiye defterine kayıt yapılır.
Muhasebe fişi kullanmanın faydaları:
- Kayıtların kontrolünü sağlar,
- Kayıtlarda düzen sağlar,
- Yanlış kayıt yapmayı önler,
- Aynı nitelikteki işlemleri toplu olarak kaydetmeyi sağlar.

Muhasebe fişleri üç çeşittir:

1.1. Kasa Tahsil Fişi: İşletmenin kasasına giren paraların nerelerden, hangi nedenlerle alındığını ve hangi hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren fiştir. Tahsil fişi, kasaya para girişi olduğu zaman kullanılır. Yani tahsil fişi kasa hesabı borçlu durumda olacağı zaman kullanılır. Kısaca kasaya para giriyorsa tahsil fişi kesilir.

Kasa tahsil fişinde borçlu hesap her zaman kasa hesabı olduğu için sadece alacaklı hesap yazılır.
1.2. Kasa Tediye Fişi: İşletmenin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren fiştir. Tediye fişi, kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılır. Yani tediye fişi kasa hesabı alacaklı durumda olacağı zaman kullanılır. Kısaca kasadan para çıkıyorsa tediye fişi kesilir.

Kasa tediye fişinde alacaklı hesap her zaman kasa hesabı olduğu için sadece borçlu hesap yazılır.
1.3. Mahsup Fişi: Kasa hesabını ilgilendirmeyen başka bir ifade ile tamamı nakit olmayan işlemler için düzenlenen fiştir. Mahsup fişi, kasaya ne para giriyorsa, ne de para çıkıyorsa kullanılır. mahsup fişinde borçlu ve alacaklı hesaplar için iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlere borçlu ve alacaklı hesapların kodu, adı ve tutarları yazılır.