GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEK SORULAR 2005 -1-

Seyhan A.Ş nin Dönem başı bilanço bilgileri şöyledir

100 KASA 40.000 121 ALACAK SENETLERİ 20.000

102 BANKALAR 10.000 103 VER.ÇEK.VE ÖD.EMR. 2.000

120 ALICILAR 8.000 300 BANKA KREDİLERİ 8.000

321 BORÇ SENETLERİ 4.000 153 TİCARİ MALLAR 50.000

320 SATICILAR 20.000 500 SERMAYE ?

İşletme 100+ %18 lik kırtasiye malzemesini peşin bedelle satın almıştır.(kırtasiye bedelleri doğrudan gider yazılmamaktadır.)
İşletme 5.000+%18 kdv ye kdv si peşin 500 liralık ciro edilen bir senet, ve geriye kalanı da veresiye olmak üzere satmıştır.(SMM=3.500 TL)
İşletmenin sattığı mallardan kusurlu olan 600 lira + %18 kdv lik kısmı İade edilmiştir. İade edilen mal maliyeti 400 tl dir. Bedeli alıcıya peşin ödenmiştir.
İşletme satın aldığı mallarla ilgili olarak % 18 kdv dahil 118 lira taşıma gideri ödemiştir.
İşletme vadesi gelen 500 liralık bir senedi ödemiştir.
İşletme KDV si ve dörtte biri peşin geri kalanı ciro ettiği bir senet karşılığında 4.200 + %18 kdv lik mal almıştır.
Satıcılardan bay A 1.000 liralık alacağına karşılık poliçe göndermiş, poliçe işletme tarafından kabul edilmiştir.
Bankadan gelen dekontta verilen 1.000 liralık bir çekin ödendiği anlaşılmıştır.
Bankalar hesabına 2.000 lira yatırılmıştır.
İşletme alıcılardan birine 500 liralık iskonto yapmış, iskonto bedeli alıcıya peşin ödenmiştir.
200 liralık bir alacak senedi vadesinde ödenmediği için icraya verilmiştir.
İşletmede çalışan bir personele 1.000 lira borç verilmiştir.
İşletmenin banka hesabına alıcılardan 300 lira havale geliyor.
İşletmenin kiraladığı bir binanın su aboneliği için Belediyeye 100 lira depozit yatırılmıştır..
Portföydeki 1.000 liralık bir senet satıcılardan birine ciro edilmiştir.
İşletmede kullanılmak üzere 100 liralık damga pulu alınmıştır.
Eldeki fazla nakdi değerlendirmek amacıyla 1000 liralık hisse senedi alınmıştır. Bunun için aracı kuruma binde 5 komisyon ödenmiştir.
İşletmenin 2000 tl lık bir alacak senedi banka tarafından tahsil edilmiş, banka bu işlem için 20 lira komisyon kesmiş ve 1980 lirayı işletmenin banka hesabına geçirmiştir.
İşletmenin banka hesabına 500 lira faiz tahakkuk etmiş 110 lira vergi kesildikten sonra işletmenin banka hesabına aktarıldığı bir dekontla bildirilmiştir.
İSTENENLER: (90 p)

İşletmenin dönem başı sermayesini hesaplayarak bilançosunu düzenleyiniz.
Açılış kaydını yapınız.
İşletmedeki ekonomik olaylarla ilgili yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız.
Kar veya zararı hesaplayınız.
SORU 2. Bilançonun unsurları nelerdir? Yazarak kısaca açıklayınız.(10 p)

GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEK SORULAR 2005 -2-

Seyhan A.Ş nin Dönem başı bilanço bilgileri şöyledir

100 KASA 4.000 102 BANKALAR 1.000

120 ALICILAR 800 300 B.KREDİLERİ 800

321 B.SENETLERİ 400 153 T.MALLAR 5.000

320 SATICILAR 2.000 500 SERMAYE ?

İşletme 100+ %18 lik kırtasiye malzemesini peşin bedelle satın almıştır.(kırtasiye bedelleri doğrudan gider yazılmamaktadır.)
İşletme alış maliyeti 4.000 lira olan malı 5.000+%18 kdv ye kdv si peşin 500 liralık ciro edilen bir senet ve geriye kalanı da kredili olmak üzere satmıştır.
İşletmeye sattığı mallardan kusurlu olan 600 lira + %18 kd lik mal geri gönderilmiştir. İade edilen malın alış maliyeti 400 tl dir. Bedeli alıcının cari hesabından düşülmüştür.
İşletme satın aldığı mallarla ilgili olarak % 18 kdv dâhil 118 lira taşıma gideri ödemiştir.
İşletme vadesi gelen 500 liralık borcunu ödemiştir.
İşletme KDV si ve dörtte biri peşin geri kalanı keşide ettiği bir çek karşılığında 400 + %18 kdv lik mal almıştır.
Şirket müşteri bay A dan 100 lira alacaklı, Satıcı bay B ye aynı tutarda borçlu bulunmaktadır. Şirket lehdarı bay B ve ve muhatabı bay A olmak üzere bir poliçe keşide etmiş ve kabul için bay A ya göndermiştir. Kabulden gelen poliçe üç gün sonra Bay B ye gönderilmiştir.
Bankadan gelen dekontta verilen 300 liralık çekin tahsil edildiği anlaşılmıştır.
Bankalar hesabına 200 lira yatırılmıştır.
İşletme alıcılardan birine 50 liralık iskonto yapmış iskonto bedelini alıcıya banka havalesiyle göndermiştir.
Alıcılardan olan 200 liralık alacak vadesinde ödenmediği için icraya verilmiştir.
Bankadan 200 lira işletme kasasına alınıyor.
İşletmenin banka hesabına alıcılardan 300 lira havale geliyor.
Alıcılara 120 liralık miktar iskontosu yapılarak alıcıların cari hesabından düşülüyor.
Portföydeki 100 liralık bir senet tahsil edilmek üzere bankaya gönderilmiştir.
1 dolar 1,4 lira iken 500 $ alınmıştır.
Eldeki fazla nakiti değerlendirmek amacıyla 1000 liralık hisse senedi alınmıştır. Bunun için aracı kuruma binde 5 komisyon ödenmiştir.
Bankadan gelen dekontta tahsil edilmesi için bankaya gönderilen 100 liralık alacak senedinin protesto olduğu ve protesto bedeli olan 10 liranın işletmenin banka hesabından çekildiği bildirilmiştir.
1000 liraya alınan hisse senetleri 980 liraya nakit ihtiyacı nedeniyle satılmış bu işlem için aracı kuruma binde 5 komisyon ödenmiştir.
Dolar 1,5 lira iken 500 $ bozdurulmuştur.
İşletmenin banka hesabına 100 lira faiz tahakkuk etmiş 22 lira vergi kesildikten sonra işletmenin banka hesabına aktarıldığı bir dekontla bildirilmiştir.
İSTENENLER:

İşletmenin dönem başı sermayesini hesaplayarak bilânçosunu düzenleyiniz.
İşletmedeki ekonomik olaylarla ilgili yevmiye ve defteri kebir kayıtlarını yapınız.
Kar veya zararı hesaplayınız.
GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEK SORULAR 2005 -3-

Seyhan A.Ş nin Dönem başındaki bilançosunda yer alan hesaplar ve tutarları şöyledir.

100 KASA 5.500 153 T.MALLAR 2.100

102 BANKALAR 500 320 SATICILAR 1.000

120 ALICILAR 1.300 500 SERMAYE ?

253 TES.MAK.CİH 1.600 257 BİR.AMORT 560

321 B.SENETLERİ 2.500 121 ALC.SNT 4.000

01.01.2005 tarihinde ocak ayı depo kirası olarak 350 ytl gerekli kesintiler yapıldıktan sonra (G.V:%22) ödenmiştir.
02.01.2005 tarihinde alıcılardan 200 ytl tahsil edilmiştir.
03.01.2005 tarihinde 250 ytl lik bir alacak senedi ciro etmek, 150 ytl lik bir borç senedi düzenlemek suretiyle satıcılara olan 400 ytl lik borç ödenmiştir.
04.01.2005 tarihinde 150 ytl maliyetli mal 200 ytl + %18 kdv ye yarısı nakit yarısı veresiye olarak satılmıştır.
05.01.2005 tarihinde 400 ytl lik veresiye alacağa karşılık 260 ytl lik bir senet ve 140 ytl lik bir çek alınmıştır.
06.01.2005 tarihinde 5.000+ %18 kdv ytl lik mal yarısı çek yarısı senet düzenlenmek suretiyle satın alınmıştır.
07.01.2005 tarihinde 100 ytl lik hisse senedi banka aracılığıyla alınmıştır. Banka bu işlem için binde 5 komisyon kesmiştir.
08.01.2005 tarihinde satıcı Ahmet Metin tarafından çekilen 1.000 tutarındaki poliçe kabul edilmiştir.
09.01.2005 tarihinde 750 ytl maliyetli mal 1.500 $ + %18 kdv ye peşin bedelle satılmıştır. İşlem gününde dolar kuru 1,40 ytl dir.
10.01.2005 tarihinde alış maliyeti 1.000 ytl ve o güne kadar ayrılmış amortisman tutarı 100 lira olan bir makine 950 ytl + % 18 kdv ye yenisi alınmak üzere satılmıştır.
07.01.2005 tarihinde 1,45 ytl den 1.600 $ bankada bozdurulmuş ve ytl karşılığı banka hesabına aktarılmıştır.
08.01.2005 tarihinde işyerinde kullanılmak üzere veresiye olarak 650 ytl+ %18 kdv ye masa ve koltuk alınmıştır.
09.01.2005 tarihinde satılan mallardan 100 ytl+ %18 kdv lik kısmı işletmeye iade edilmiş iade bedeli peşin ödenmiştir.İade edilen mal maliyeti 75 ytl dir.
10.01.2005 tarihinde 01.06.2005 tarihinden geçerli olmak üzere aylığı 50 ytl den bir işyeri kiralanmış 1 yıllık kira bedeli vergi mükellefi olmayan gerçek kişiye peşin ödenmiştir. (g.v:%22)
11.01.2005 tarihinde 100 ytl ye alınan hisse senetleri 125 liraya banka aracığıyla satılmıştır. Banka bu işlem için binde 5 komisyon kesmiştir.
31.01.2005 İşletme kiraladığı işyerine 100 ytl + % 18 kdv ye vitrin yaptırmış bedelini peşin ödemiştir.
31.01.2005 tarihinde kasa sayılmış kasada 5.500 ytl olduğu görülmüştür. Farkın nedeni o gün bulunamamıştır.
31.01.2005 İşletmede çalışan bir personele brüt olarak 500 ytl ücret tahakkuk ettirilmiştir.
31.01.2005 Bankadan gönderilen hesap özetinde işletmenin banka hesabına 50 ytl faiz tahakkuk ettirilmiştir.(g.v:%22)
31.01.2005 Kdv hesaplarının mahsubu yapılmıştır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 10755
favori
like
share
devranehir Tarih: 09.06.2011 13:04
yaaa nasıl yapılıooo
sparrow012 Tarih: 17.12.2010 05:59
emeyine saglik
GULBOY Tarih: 15.12.2010 11:04
selena1919 siz yaptınızmı
selena1919 Tarih: 15.12.2010 09:53
BU SORUNUN CEVABINI ÇÖZEBİLDİNİZMİ
ÇÖZÜLMÜŞÜ VARSA YAYINLARMISINIZ?
GULBOY Tarih: 15.12.2010 00:31
1.soru nasıl olacak yardıımcı olurmsuınuz