[FONT=comis]

V. YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN YURT İÇİNDE KESİLEN VERGİLERİN ve GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUP SIRASI

Yurt dışında ödenen vergiler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisinden öncelikle mahsup edilecek, artan tutarın bulunması halinde yurt içinde kesinti suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergi mahsup edilecektir. Ayrıca, söz konusu sınırlamalar asıl olmak kaydıyla zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye'de vergiye tabi kurum kazancının oluşmaması nedeniyle Türkiye'deki beyannamelere dahil edilen yurt dışı kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin kısmen veya tamamen mahsubuna imkan bulunmazsa, bu mahsup hakkı izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar kullanılabilecektir.

Örnek: Tam mükellef (Z) A.Ş. 2006 yılında (D) ülkesinde bulunan şubesinden Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında istisna olarak değerlendirilmeyen 150.000.- YTL değerinde kurum kazancı elde etmiş ve bu kazanç üzerinden %30 oranında 45.000.- YTL kurumlar vergisi ödemiştir. Kurumun yurt içindeki faaliyetlerinden elde ettiği kazanç ise 750.000.- YTL olup 60.000.- YTL kesinti suretiyle ödenen vergi, 110.000.- YTL de ödenen geçici vergi bulunmaktadır.

Kurum kazancı r30;r30;r30;r30;..r30;r30;r30; 900.000.- YTL
Hesaplanan kurumlar vergisi r30;r30;r30;.. 180.000.- YTL
Mahsuplar (-)...................................... 180.000.-YTL
- Yurt dışında ödenen verginin mahsup edilebilecek kısmı. 30.000.- YTL
(150.000x%20 = 30.000)
- Kesinti suretiyle yurt içinde ödenen vergi......................... 60.000.- YTL
- Geçici vergir30;r30;r30;r30;r30;r30;r30;r30;r30;r30;r30;r 30;...................... 110.000.- YTL
Ödenecek kurumlar vergisi. 0
İadesi gereken geçici vergi ................................................. 20.000.- YTL

Örnekte görüldüğü üzere, yurt dışında ödenen vergiler, öncelikle mahsup edilecek, sırasıyla yurt içinde kesinti suretiyle ödenen vergiler ve geçici vergi mahsup edilecek, mahsup edilemeyen geçici vergi tutarı olan 20.000 YTL mükellefe iade edilebilecektir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 912
favori
like
share