iman - imanı kuvvetlendiren ayet ve hadisler

İHLÂS VE SAMİMİYET

1- "Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve hamiler olarak 'a kulluk etmeleri, namazı dosdoğru kılmaları, zekatı vermeleri emrolunmuştu İşte doğru din budur"

ABDEST ALDIKTAN SONRA İKİ REK'AT NAMAZ KILMAK

2- "Her kim güzel bir şekilde abdest alır sonra da Allah( rızası için huşu içinde) iki rekat namaz kılarsa o kimseye cennet vacip olur" (Müslim)

EZANDAN SONRA DUA OKUMAK

3- "ALLAHumme rabbe hâzihi'd-dâ've-til'tâmmeti ve's-salâtil-kâimeti ât-i muham-medeni'l vesîlete ve'l-fadîlite veb'ashu makâmen mahmudeni'l-lezi veadteh"

"Ey tamamlanmış olan davetin ve kılınan namazın Râbbi, Muhammed(as)'e vesile ve Fazilet ver ve O'nu vaad ettiğin Makam-ı Mahmûd'a eriştir,şüphe yok ki Sen vaadinden dönmezsin" derse kıyamet günü şefaatim ona gerçekleşir" (Buhari)


ALLAH'I ZİKRETMEK

4- Rasulullah (sallALLAH u aleyhi ve sellem), "Size amellerin izin en hayırlısı katında en değerli, dereceniz i en fazla yükseltecek, sizin için altın ve gümüşü sadaka vermenizd en ve düşmanla karşılaşıp onların boynunu vurmaktan ve onların sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlısını size söyleyeyim mi? diye sordu Ashab: söyle yâ Resulullah, dediler Rasulullah(sas):
-" Allah'u Tealayı zikretmek" buyurdu" (Tirmizi, İbn Macc)

KUR'AN-I KERİM OKUMAK
5-Kur'an-ı Kerimi okuyunuz? Zira O kıyamet gününde, Kur'an okuyanlar a ve (hükümleri ile amel edenlere şefaatçi olacaktır (Müslim)
Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir (Buhari)

İYİLİĞİN İŞLENMESİNE VESİLE OLAN
6-"Her iyilik de bir sadakadır Bir iyiliğe öncülük eden kimseye, o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır" (Müslim)

YETİMİ KORUMAK
7-Resulullah (sallALLAH u aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:
"Ben ve yetime bakan cennette şöyle şöyleyiz: Peygamber (sallALLAH u aleyhi vesellem) orta ve işaret parmaklarını göstererek aralarını ayırdı (Buhari)

DUL VE YOKSULA İYİLİK ETMEK
8- "Hiç evlenmemiş - dul ve yoksulların işlerine yardım eden kimse, yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanır" (Buhari)

MÜSLÜMANLARI SEVİNDİRMEK
9- "Müslüman kardeşini, 'ın rızasına uygun bir şeyle sevindirerek karşılarsa, onu da kıyamet günü sevindirir"
(Taberani)

KIZLARINI İYİ YETİŞTİREN
10- "Kimin üç kızı veya kızkardeşi yahut iki kızı veya iki kızkardeşi olur da onlara iyi davranır ve 'tan korkarsa, ona cennet vardır" (Tirmizi-Ebu Davud)
Ebu Davud'un rivayetin de: "Onları terbiye eder, iyi davranır ve evlendirirse cennete girer" şeklindedir

KÖTÜLÜKTEN SONRA İYİLİK

21- "Nerede olursan, dan kork ve günah işlediğinde, peşinden onu yok edecek bir iyilik yap ki, yaptığın kötülüğü silsin Ayrıca insanlara iyilik ve güzel huyla muamele et" (Tirmizi)

İÇİN KULLUK YAPANLARI ZİYARET ETMEK

22- "Peygamber cennettedir "Sıddık, çok doğru söyleyen" cennetledir Din kardeşini rızası için ziyaret eden kimse de cennettedir" (Taberani)

GÜNAH İŞLEDİKTEN SONRA İKİ REK'AT NAMAZ KILMAK

23- "Herhangi bir kimse günah işler, (pişman olur)sonra kalkıp güzelce abdest alır, 2 rekat namaz kılarsa; sonra tevbe istiğfar ederse onu affeder" (Ebu Davud)

İNSANLARI 'IN DİNİNE DAVET ETMEK


24- "İnsanları doğu yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir Ona uyanlarında sevaplarından hiçbir şey eksilmez Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir Ona uyan günahlarından hiçbir şey eksilmez" (Müslim)

VEREN EL, ALAN ELDEN DAHA HAYIRLIDIR

25- "Üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır Üstteki el veren; alttaki el ise dilenip alan eldir" (Buhari-Müslim)

MÜSLÜMANLARIN DURUMLARI YLA İLGİLENMEK

26- "Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirler ine acımakta ve birbirler ini korumakta bir vücuda benzerler Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar" (Buhari-Müslim)

ANNENİN BABANIN ARKADAŞLARIYLA İLGİ VE ALÂKAYI KESMEMEK

27- "İyiliğin en üstün mertebesi babasının dostu ile ilgilenmek ve onu ziyaret etmek" (Müslim)

MECLİSİN KEFFARETİ

29- "Kim bir mecliste oturur ve orada bir sürü faydasız ve manâsız sözlerle vakit öldürür de, o meclisten kalkmadan önce, "Subhanekallahumme ve bi hamdike eşhedu enlâ ilahe ille ente estağfiruke veclûbu ileyke"
Allah'ım! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle teşbih ederim Senden başka ilah olmadığını kesinlikle belirtirim Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim, derse, o mecliste yapmış olduğu hataları bağışlanır"
(Ebu Davud-Tirmizi)

GÖZÜ HARAMLARDAN KORUMAK

30- "Bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur Kim korkusundan onu bırakırsa, onun imanını yeniler ve imanın tadını kalbinde hisseder" (Taberani)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 609
favori
like
share
CiCeGiM Tarih: 07.08.2009 14:20
harika bir konuydu