abdest - abdest alan müminler - abdestin önemi


Allah'a karşı yapılan kulluğun bir fihrist ve hülâsası olan namazın anahtarı, içte bir hazırlık yapmak, dışta da abdest almaktır Zira abdest alma; ruhu zindeleştirip kendi gücüyle serfiraz kılma, vücudun melekiyet yönünü geliştirme ve böylece Rab'den gelecek lütufları intizar etme havası içine girme demektir Meselâ, soğuk suyun vücudumuzla teması anında nasıl bir elektriklenme ve zindelik hissediliyor ve bunun fizikî ve tabiî bir izahı varsa, öyle de gençleşmiş ve zindeleşmiş ruh da, Rab'den gelecek şeylere makes olabilme hüviyetini kazanmış olmaktadır
Bu mana ve bu keyfiyette olan bir abdesttir ki, ümmet-i Muhammed'in ahirette diğer ümmetler arasında hususî bir isimle çağrılmasına vesile olacaktır Ebû Hüreyre (radiyallahu anh) abdest alırken ellerini neredeyse omzuna kadar, ayaklarını da bacaklarına kadar yıkar ve sonra da: "Ben Resulullah'ın: "Ümmetim kıyamet günü çağrıldıkları vakit abdestin izi olarak (nurdan) bir parlaklıkları olduğu halde gelirler Öyleyse kimin imkânı varsa parlaklığını artırsın (Müslim'in diğer bir rivayetinde de; müminin zineti, abdestin yükseldiği yere kadar yükselir)"dediğini duydum"(Buharî Vudu 3; Müslim, Taharet 34) der Başka bir rivayetinde meseleyi daha tafsilatlı şekilde anlatır: "Resulüllah, kabristana (Bakiü'l-Gargad ki, tarihçilerin tespit ve ifadelerine göre bugün on bin sahabeyi bağrında saklamaktadır) gelerek: "Selâm size ey müminler diyarı! İnşaallah biz de size katılacağız Din kardeşlerimizi görmeyi çok arzu ederdim"buyurdu Bunun üzerine ashab: "Biz, Senin din kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?"dediler Efendimiz: "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimiz ise henüz gelmeyenlerdir"buyurdu Bunun üzerine ashab: "Ümmetinden henüz gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?"dediklerinde de; "Ne dersiniz, bir adamın yağız ve doru at sürüsü içinde, bir kısım alnında, ayağında beyazlık olan atları olsa, o adam atlarını tanımaz mı?"buyurdu Ashab: "Tanır ey Allah'ın Resulü!"dediklerinde ise; "İşte onlar da abdestten dolayı böyle sakar ve sekili gelecekler Ben havuza onlardan önce varacağım Dikkat edin, birtakım adamlar benim havuzumun başından kayıp develerin kovulduğu gibi kovulacaklar Ben onlara: "Hey, beri gelin!"diye nida edeceğim Bunun üzerine bana, "Sen bilmiyorsun, senden sonra, bunlar neler yaptılar"denilecek Ben de: "(Öyleyse) uzak olsunlar! Uzak olsunlar!"diyeceğim"(Müslim, Taharet 39) buyurmuştur

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 468
favori
like
share