Mübarek Gecelerde 100 Rekat Namaz Kılmak -Mübarek Gecelerde 100 Rekat Namaz Kılmanın Fazileti

Kanaat-i acizanemce herkes, her gün hem Kur’an’la hem onu çağımız insanının ihtiyacını karşılayacak şekilde yorumlayan Risaleler’le ciddi meşgul olmalı. Ayrıca herkesin her gün hiç aksatmadan okuyacağı bir hizbi bulunmalı. Sadece bunlarla da yetinmemeli. Üstad 15 günde bir üç ciltlik Mecmuatu’l-Ahzab’ı bitiriyormuş. Evradda monotonluktan, ülfet ve ünsiyetten kurtulmak için çeşitlilik önemlidir. Yakınlarda bu üç ciltlik dua mecmuasından alınan bazı cami (kapsamlı) dualar bir cilt halinde tekrar basılacak. Keşke herkes aksatmadan okusa. Hazreti Ali’nin ömrü boyunca günlük evradını hiç aksatmadığı söylenir. Ona sormuşlar: “Nehrivan’da da mı?” “Evet, Nehrivan gecesinde bile!” demiş. Benim rahmetli validem de sabahtan akşama kadar Büyük Cevşen’i bitirirdi de bana “Başka okuyacağım bir şey var mı?” diye sorardı.

Evrad u ezkarda bu ciddiyet olursa kim bilir gün gelir büyük zatların duyduğu şeyleri duyarsınız? İmam Şâzelî, Ahmed Bedevî gibi zatlar namazda “Sübhane rabbiye’l-azim” dedikleri zaman bütün zerrat-ı kainatı mülahazaya alarak söyleme seviyesine çıkmışlardı. Adeta bütün kainat onların dilleri ile tesbihat yapıyor gibi bir his bu. Nitekim Üstad’ın yakın talebelerinden bazılarına yıllar ve yıllar sonra “Kardeşim! Ben de Hasan Şâzelî gibi kainatın her bir zerresinin tesbihatını duyabiliyorum artık.” dediği nakledilir. Fakat bu gayret ve mücahedeye bağlıdır. Allah’a tam teveccühe bağlıdır.

100 Rekat Namaz!!!

İslam tarihine baktığınızda günde farz namazlarına ilaveten 100 rekat nafile namaz kılan, Ramazan orucuna ilaveten savm-ı Davud tutan, zekat denince kırkta biri yeterli görmeyip ihtiyacından fazlasını infak eden, gece gazelhanları adını almaya layık sabahlara kadar hiç uyumadan evrad u ezkar okuyan nice insanlar görürsünüz. Nedir bu insanların hareket noktası? İhtimal bunlar, Kur’an’ın namaz kılın, oruç tutun, zekat verin emrini mutlak emir olarak anlamış ve ona göre yasamışlardır.

Evet, ibadet u taatte sınır yoktur. Herkes içinde bulunduğu konuma ve şartların müsaitliğine göre durumunu ayarlamalı ve yapabildiğince ibadet u taat yapmalıdır. Bakın bir sahabi “Ya Rasullallah! Sana günde şu kadar salavat getiriyorum.” deyince, Efendimiz: “Güzel ama daha çok olsa iyi olur.” buyuruyor. Buradan hareketle bugün bana birisi gelse ve dese ki: “Günde 100 rekat namaz kılıyorum,” “Güzel ama daha fazla kılsan daha iyi olur!” derim.li ibni Ebi Talib (radıyallahu anh) dan rivayet edilen "Salatü'l Hayr":


"Ey Ali ! her kim şa'banın yarı gecesinde 100 rekat kılar,her rekatta bir Fatiha ve 10 ihlas okursa,ey Ali ! Hangi bir kul bu namazları kılarsa ,ALLAH-u Teala ,onun için o gece istediği her haceti yerine getirir."Soruldu ki: "ya rasulullah ! Eger ALLAH-u Teala onun şaki (imansız ölecek bir bedbaht olarak ) yazdıysa , said (imanlı ölecek bahtiyar) kuluna çevirir mi? "


Buyurdu ki :

" Ey Ali !beni hakla gönderen ALLAH-u Teala ya yemin ederim ki ; Levh-i MAHFUZda: "felan oğlu felan,şaki olarak yaratıldı ama ALLAH-u Teala bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü" diye yazılmıştır.

(Demek ki ezeli ilimde onun tevbe edeceği bilindiğinden,muallak, kazada yazılan şekavet silinip , mübrem karardaki saadet hükmü yerini bulur.)ALLAH-u Teala bu (namazı klan) kuluna,yetmiş bin melek gönderir ki bir dahaki sene başına kadar,onun sevaplarını yazarlar,günahlrını silerler ve derecelerini yükseltirler.


ALLAH-u TEala Adn cennetlerine yediyüz yetmiş bin melek gönderir de , onun için şehirler ve köşkler bina ederler,hiçbir gözün görmediği,hiçbir kulağın duymdıgı ,ağaçlar dikerler.


Bu cennetlerin bir benzeri,kullardan hiç birinin klbinden gecemezki ,her bir cennette size tarifte bulundugum şehirler ,köşkler ve ağaçlar doludur.


Eğer bu kişi,bir dahaki seneye kadar ölürse,şehit olarak ölür .ALLAH-u teala ona,o gece okudugu İHLAS suresinin her bir harfine mukabil,yetmiş bin huri verir ki,her bir hurinin bir erkek bir de dişi hizmetçisi bulunur.

Ayrıca ona 70 bin ğılman,70 bin vildan (genc köleler ,hizmetçiler) 70 bin kethuda(ciddi iş takipçisi) ve 70 bin kapıcı verir.


O gece İHLAS okuyan herkese,yetmiş şehit sevabı yazılır.daha önce kıldıgı ve dha sonra kılacagı tüm namazlar kabul edilir.


Anne babası cehennemde bile olsalar,onlara dua ederse,onlar da(sağlıklında) ALLAH-u teala 'ya hiç bir şeyi şirk koşmamışlarsa ,ALLAH-u teala onları cehennemden çıkarır da ,böylece onlarda cennete girerler.


Beni hak peygamber olarak göndere ALLAH-u Teala yemin ederim ki;bu kişi ,cennetteki makamını,ALLAH-u tealanın yarattıgı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe,dünyadan çıkmaz.


Beni hak peygamber gönderene kasem olsun ki; ALLAH-u teala gece ve gündüzün yirmi dört saatinin her bir saatinde,ona yetmiş bin melek gönderir ki,ona selam verirler,onunla musfaha ederler ve sur'a üfürülünceye kadar ona dua ederler.Kıyamet günü en kıymetli ebrar meleklerle haşrolur.

ALLAH-u teala yazıcı meleklere:


"Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiç bir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın" diye emin buyurur.Her kim namazı ve ahiret yurdunu niyet ederek bu namazı kılarsa,ALLAH-u teala ona o gece kendi ktından büyük bir nasip verir.


ALLAH-u teala ona rüyasında; 30 u kendisini CENNETLE MÜJDELEYEN ,30 u cehennem azabından eman veren ,otuzu onu hata yapmasın diye koruyan ,onu da (ondan dünyanın belalarını uzklaştıran ve) kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran 8ve ondan şeytanın hilelerini uzaklştıran) yüz melek göndermedikçe ,dğnyadan çıkmaz."


İmam-ı Gazali ve Abdülkadir-i Geylani (rahimetullah)ın beyanlarına göre ;bu namaz rivayet edilen faziletli namazlardandır.


Selef-i salihin bu namazı kılar ve buna "SALATÜ-L HAYR (hayır namazı) ismi verirlerdi ve çoğu kere bu namazı cematle kılarlardı.


Hasan-ı Basri (radıyallahu anh) ın şöyle buyurdugu rivayet edilmiştir."Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) in ashabından 30 tanesi bana:


"Bu gece bu namazı kılana ALLAH-u TEala 70 kere nazar (tecelli) buyurur ve her bir nazarıyla 70 hacetini görür ki bunların en ufagı,günahların bağışlnmsıdır" diye anlattılar. (Ebu Talib el-mekki Kutul-kutub 1/62)Kişi dilerse on rekatta ,yüz ihlasla da bu namazı kılabilir.


Zebidi (rahimetullah)ın beyanı vechile;bu namazdan maksat İhlas-ı şerifin 1000 kere okunmasıdır ki bu şekilde eda edilse de yeterli olur.İsmail Hakkı (rahimetullah)ın Üftade Efendi (kuddise sirruhu)dan nakline göre:


"Bu gece ,18 bin ve daha fazla alemde Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem )e ,tüm ilahi sıfatlar tecelli edince, bu nimete şükür için bu namazı kılmıştır.


Ömer ibni Abdulaziz(radıyallahu anh) , şa'banın yarı gecesi bu namazdan basını kaldırdıgında , yanı basında nuru semaya bitişmiş yemyeşil bir kağıt buldu ki,onda :


"İŞTE BU MELİK-İ AZİZ'DEN KULU ÖMER İBNİ ABDÜLAZİZ'E CEHENNEMDEN BERAT FERMANIDIR." diye yazıyordu . (ruhul beyan,8/402-403)Bu namaz hakkında rivayet edilen sevpların çokluğuna şaşılmamalıdır.Zira İhlas-ı şerifin faziletine,namaz içinde ve dısında okunmasının bereketine,50 kere ,100 kere ve 1000 kere tilavetinin kazandırcagı fazitlere delalet eden bir çok hadis-i şerif mevcuttur. Bazılarını zikredecek olursak;


Enes ibni malik (radıyallahu anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:


"HER KİM ELLİ KERE İHLAS-I ŞERİF OKURSA 50 SENELİK GÜNAHI SİLİNİR." (darimi ,Ramuzul ehadis no: 5464)


Hazreti Enes (radıyallahu anh)dan rivayet edilen diğer bir hadis -i şerifte Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:"BİN KERE İHLAS OKUYAN KİŞİ,CENNETTEKİ MAKAMINI GÖRMEDİKÇE,VEYA MAKAMI KENDİSİNE GÖSTERİLMEDİKÇE ÖLMEZ." ( ibni asakir,zebidi ,ithafüs sadeti2l müttakin,3/ 294)Not: BU namazı bir anda kılmak durumunda değiliz...Efendi baba hz.lerimiz (k.s.) parça parça halinde de kılınır buyurmuşlar...yani 60 rekat bu gece yarın ikindi namazına kadar da diğer 40 rekatını kılıp inşaAllah bu mübarek namazı tamamlamış oluruz...


inşaAllah bana ve bütün kardeşlerimize hakkı ile amel etmek nasip olur...Mevlam dualarımızı kabul eylesin...amin..ya muin...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5990
favori
like
share
digi Tarih: 08.08.2009 16:16
emeğine sağlık
selcukbrs Tarih: 06.08.2009 11:21
güzel bir paylaşım