İslami Sorular Ve Cevaplar - İdris aleyhisselama astroloji ilmi öğretildi mi? - Yıldızların bir sinek kadar bile etkisi yok mu?

Soru
İdris aleyhisselama astroloji ilmi öğretildi mi? Yıldızların bir sinek kadar bile etkisi yok mu?

Cevap

Hz. İdris’in gök ilmiyle uğraştığı söylenmektedir. Bu uğraş sahası, hem astroloji hem de astronomi ile ilgiliydi.

Alusi’nin bazı âlimlerden naklen bildirdiğine göre, Hz. İdris’in babası, -o da kendi babasından öğrendiği- günün ilimlerine vakıf kimseydi. Hz. Adem’e inen sahifelerden öğrendiği bilgiler yanında, astronomi, astroloji ve daha başka ilimleri öğrenmiş ve bunları oğlu İdris’e de öğretmişti. Bunun yanında, Hz. İdris kırk yaşında peygamber olduktan sonra kendisine 30 sayfalık bir kitap da verilmiş ve zamanın en büyük bilgini olmuştu.

Mısırda doğan Hz. İdris, değişik seyahetlerde bulunmuş ve insanlara Allah’ın emirlerini tebliğ etmiştir. Şark tarafına yaptığı seyahatinde 140 şehir inşa etmiştir ki, bunların küçüğü Ruha/Urfa’dır. (Alusî, Bakara, 69. ayetin tefsiri) Bu da onun ilminin genişliğini gösteren bir belgedir.

Onun gök cisimlerinin bazı hareketlerinden yerde olacak bazı hadislere işaretler çıkarsaması, herhangi başka bir insanın durumuna benzemez. Çünkü o bir peygamberdir. Bu gün, güneş ve Ay’ın med-cezir/denizlerdeki gel-git olaylarında önemli rolü olduğu kabul edilmektedir. Güneş ve Ay tutulmasının deprem gibi hadiselerle ilişkileri üzerinde bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Kur’an’da “yer-gök arasında bir iş koordinasyonundan” söz edilmektedir (Talak, 65/12).

Bu koordinasyon melekler arasında olduğu gibi, ilahî ilim, kudret ve hikmetinin yansıması olarak ontolojik vahiy kapsamında değerlendirmek de mümkündür.

Şunu unutmamak gerekir ki, peygamber olmayan insanların astrolojiden, yıldız-namelerden öğreneceği şeyler sınırlı ve çoğu kesin bilgiyi ifade etmeyen tahminlere dayanır. Bu sebeple, İslam dini, bazı şarlatanlar tarafından su-i istimal edilmesin diye, doğrusu az, yalanı çok olan bu gibi bilgilerle uğraşmayı uygun görmez.

İlave bilgi için tıklayınız

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 499
favori
like
share