Doğru iman ve imanı korumakSual: Ahirette kurtulmak neye bağlıdır?
CEVAP
Bazıları Allah'a inanan herkesin Cennete gideceğini sanıyor Bu çok yanlıştır Amentü'deki altı esastan birine inanmayanın imanı geçersizdir Bunun için inanmak değil, doğru inanmak önemlidir Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasına değil, doğru imana bağlıdır İhlaslı ameli az da olsa, hatta hiç ameli olmasa, zerre kadar doğru imanı olsa yine Cennete girer Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Kalbinde zerre kadar imanı olan Cehennemde kalmaz) [Buhari, Müslim]

Dünyadan herkes ahirete yolculuk yapıyor Herkes bir vasıtaya binip gidiyor Bir vasıtaya binmek değil, doğru vasıtaya binmek önemlidir Yanlış vasıtaya binen, istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider Kâbe'ye gitmek için niyet edip Paris'e giden uçağa binen, niyeti halis olsa da Kâbe'ye varamaz
Allahü teâlâ, doğruyu azcık merak edene, doğruyu arayana doğru yolu yani hakiki İslamiyet'i nasip edeceğine söz vermiştir [Ankebut 69, Şûra 13], Allah sözünden dönmez (Al-i imran 9)

Demek ki bâtıl yollardaki insanlar istemek bir yana merak bile etmiyorlar Allahü teâlâ rızka kefildir ama imana kefil değildir Doğru iman sahibi olmaya çalışmalıdır İtikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz Doğru itikad, ehl-i sünnet itikadıdır Doğru itikad 1 rakamı gibidir İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir Bir sıfır konunca 10, iki sıfır konunca 100 olur Sağına ne kadar 0 konursa değeri artar 1 çekilirse hepsi 0 olur İhlassız, yani riya ile yapılan ameller de, soldaki sıfır gibi yani 1 rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir İtikad doğru olunca ibadetleri arttırmak, insanın gayretine, ihlasına, ilmine bağlıdır İstediği kadar artırır Ancak, doğru itikadı, yani ehl-i sünnet itikadı yoksa ibadetlerinin hiç faydası olmaz, soldaki sıfır gibi değersizdir

Mutezile ve benzeri akılcı gruplara göre ibadetler imandan bir parçadır Onlara göre günah işleyen ve farzları yapmayan kâfir olur, yani iman X amel diyorlar Bunlardan birisi sıfır olursa netice de sıfır olur diyorlar Yani imansız amel de amelsiz iman da makbul değil diyorlar Ehl-i sünnet, Amelsiz iman makbul, imansız amel makbul değildir Ehl-i sünnete göre amel X ihlas denebilir Ancak amel işlemeden, (Param olsaydı şu fakire yardım ederdim diye ihlasla düşünen de, vermediği halde, amel işlemediği halde ihlaslı niyetinden dolayı sevaba kavuşur Bir kimsenin ihlası ne kadar çoksa, amel ile çarpılınca netice büyük olur Bizim ihlasımız 1 ise, bin fakire birer ekmek versek, 1x1000 = bin sevap eder Eshab-ı kiramın ihlası çok kuvvetli olduğu için, mesela onların ihlası 1 milyon olsun, bir fakire bir ekmek verse bir milyon sevap alır Nitekim hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Yemin ederim ki, bir kimse, Uhud dağı kadar altın sadaka verse, eshabımdan birinin bir avuç kadar arpa sadakasının sevabına kavuşamaz) [Buhari]

Eshab-ı kiramın imanları çok kuvvetli ve ihlasları çok fazla olduğu için böyle sevaplara kavuşuyorlar Eshab-ı kiramdan biri diğerinden daha yüksek idi Bunun için Hazret-i Ebu Bekir'in verdiği bir avuç hurmanın sevabı, diğer sahabeden birinin vereceği sevap arasında dağlar kadar fark vardır Bir hadis-i şerifte de buyuruluyor ki:
(Benden sonra, Eshabımın ihtilaf edecekleri meseleler hakkında sual ettim Rabbim bana "Senin eshabın benim yanımda gökteki yıldızlar gibidir Bazısı diğerinden daha parlaktır Onlardan birisine uyan hidayet üzerindedir" buyurdu) [Deylemi]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 461
favori
like
share
HaNıM aGa Tarih: 11.08.2009 09:13
Doğru itikadın önemi
Sual: İtikad üzerinde çok durmanızın sebebi nedir?
CEVAP
Çünkü, itikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz Doğru itikad, ehl-i sünnet itikadıdır Doğru itikad 1 rakamı gibidir İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir Bir sıfır konunca 10, iki sıfır konunca 100 olur Sağına ne kadar 0 konursa değeri artar 1 çekilirse hepsi 0 olur İhlassız, [riya ile] yapılan ameller de, soldaki sıfır gibi yani 1 rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir Ehl-i sünnet itikadı yoksa ibadetlerinin hiç faydası olmaz, soldaki sıfır gibi değersizdir İşte bu kadar önemli olduğu için Ubeydullah-i Ahrar hazretleri (Bütün kerametleri bize verseler, fakat itikadımız düzgün değilse, hâlimiz haraptır Eğer bütün çirkinlikleri verseler itikadımız düzgün ise, hiç üzülmeyiz) buyuruyor

İtikadı düzgün olan
Sual: İtikadı düzgün Müslümanlar Cehenneme girmez deniyor Günahları ne olacaktır?
CEVAP
Haramlardan kaçan ve ibadetlerini yapan Müslüman Allah'ın dostudur Allah dostunu Cehenneme koymaz Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Vallahi, Allah dostunu ateşe atmaz) [Cami-us-sagir]

Eğer Müslümana küfre düşmemişse, dünyada çektiği sıkıntılar günahlarına kefaret olur, şefaate de kavuşur ve Cehenneme hiç girmez

(Alıntıdır...)
umarım yoktur arama yaptım ama çıkmadı..:17:
HaNıM aGa Tarih: 11.08.2009 09:12
Şüphe ve korku
Sual: Şimdi imanım var mı veya imanım devam edecek mi diye şüphe etmekle, son nefeste imansız gitmekten korkmak farklı mıdır?
CEVAP
Evet, farklıdır İmanı olduğundan veya ileride imanının devam edeceğinden şüphe etmek caiz değildir, küfür olur Mümin imanı hakkında hiç şüphe etmemeli, ölünceye kadar imanlıyım diye karar vermelidir

Son nefes için ise, korku ve ümit arasında olmalıdır Son nefeste imansız gitmekten korkmak, şüphe değil iman alametidir

İmanı korumak için
HaNıM aGa Tarih: 11.08.2009 09:12
Sual: İmanın doğru olması için gerekli şartlar nelerdir?
CEVAP
İmanın doğru olması için gerekli şartlardan bazıları:

1- İmanda sabit olmak: Üç yıl sonra dinden çıkacağım diyen, o anda dinden çıkar

2- Havf ve reca arasında olmak: Yani Allah'ın azabından korkup, rahmetinden ümit kesmemek

3- Can boğaza gelmeden iman etmek: Ölürken, ahiret hallerini gördükten sonra kâfirin imanı geçerli olmaz Fakat o anda da, müslümanın günahlardan tevbesi kabul olur

4- Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek: Güneş batıdan doğunca tevbe kapısı kapanır

5- Gaybı yalnız Allahü teâlâ bilir: Fakat Allah'ın bildirdiği peygamber veya evliya da bilebilir

6- Kâfirliğe sebep olan bir şeyi kullanmamak ve söylememek gerekir: Mesela haç takmamak, şakadan da olsa, ben kâfirim dememek gerekir

7- Dini bir hükümde şüphe etmemek: Mesela namaz farz mı, şarap haram mı diye tereddüt etmemek

8- İtikadını İslam dininden almak: Tarihçilerin, felsefecilerin değil, Muhammed aleyhisselamın bildirdiği şekilde iman etmek gerekir

9- Hubbi fillah, buğdi fillah üzere olmak: Sevgi ve nefreti yalnız Allah için olmak Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek, Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir Mesela Sokratı sevmek, imam-ı Gazali hazretlerine düşman olmak gibi

10- Ehl-i sünnet vel cemaate uygun itikad etmek

Bu itikattan bazıları şunlardır:

1- Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir Hiçbir şeye benzemez

2- Cennetteki Müslümanların Allahü teâlâyı göreceğine inanmak

3- Muhammed aleyhisselam son peygamberdir Ondan sonra peygamber gelmez

4- Ehl-i kıbleye [namaz kılan Müslümana], işlediği günahlardan dolayı kâfir dememek

5- İbadetler, imandan parça değildir Yani ibadet etmeyen ve günah işleyen mümine kâfir denmez Allahü teâlâ, küçük günaha azap edebilir, büyük günahları affedebilir

6- İman ya vardır ya yoktur, artıp eksilmez [Parlaklığı, kuvveti artıp eksilir]

7- Mest üzerine mesh etmek caizdir

8- Miracın ruh ve bedenle birlikte olduğuna inanmak Miracın Mescid-i aksaya kadar olan kısmını inkâr eden dinden çıkar Bundan sonrasına inanmayan ise, bid'at ehli, sapık olur

9- Mucize ve keramet haktır

10- Eshab-ı kiramın tamamını sevmek, hiçbirini kötülememek

11- Kabir ziyareti caizdir

12- Kabirde yatan peygamber ve evliyadan yardım istemek caizdir

13- Okunan Kur'an-ı kerimin ve verilen sadakanın sevabını ölülere bağışlamanın caiz olduğuna, bu sevapların ve duaların ölülere ulaşarak, azaplarının azalmasına sebep olacağına inanmak

14- Kabir suali haktır

15- Kabir azabı ruh ve bedene olacaktır

16- Sırat köprüsü vardır

17- Şefaate, hesaba ve mizana inanmak

18- Cennet ve Cehennem şu anda vardır

19- Günahkâr müminler, Cehennemde sonsuz kalmaz, kâfirler sonsuz kalır

20- Cennet ve Cehennem ebedidir yani sonsuzdur

21- Kıyamet alametlerinden olan Deccal, Dabbet-ül-arz, Hazret-i Mehdi'nin geleceğine, Hazret-i İsa'nın gökten ineceğine, güneşin batıdan doğacağına ve diğer bildirilenlere inanmak (R Nasıhin, Feraid, İtikadname)


Ç(Alıntıdır...)