Çocuklarda Tik Kas Körelmesi - Çocuklarda Tik - Kas Körelmesi Nedir

Küçük çocuk hastalıkları

Bebek birinci yaşını doldurduktan sonra ilk rastlanılan tehli ke kaynaklan geride bırakılmış olur. Beslenme bozuklukları her bebek için ciddi bir durum yaratabilir. Fakat bu bozuk luklar giderek önemlerini kaybederler ve yerlerini tipik çocuk hastalıklarına terk ederler. Çocuk büyüdükçe, diğer çocuklarla sosyal ilişkileri artacağı için bulaşıcı hastalıkların bulaşma eği limi daha fazladır.
Hidrosefali: Beyin sıvısının oluşumu ile akıtılışı arasın daki dengesizlikten doğar. Başta anormal miktarda sıvı bulu nur. Hidrosefali doğmalık olabildiği gibi sonradan oluşabilir.

Doğmalık hidrosefalide yapay bir kapakla beyin içi sıvısının akışı sağlanabilir. Genellikle sonradan oluşan hidrosefalide, sı vı yollarının bir tümörle tıkanmış olması olasılığı fazladır. Ki mi zaman bir kaza ya da iltihaplanma durumu sonucunda da hidrosefali görülebilir. Doğmalık vakalarda kafa şeklinde açık ça belirgin olan şekil değişikliği vardır. Durum düzeltilmediği takdirde şiddetli baş ağrılarına, görme ve işitme bozuklukla rına, en sonunda da zekâ geriliğine ortam hazırlanmış olur. Genel olarak durumun düzeltilmesi ameliyatla mümkündür.

Kas körelmesi

Kalıtım temeli üzerine kurulu olarak ba zen bebeklik çağında, fakat çoğunlukla küçük çocukluk çağın da istemli hareket eden kaslarda bir körelme görülür. Çocuk lar hareket etmekte güçlük çekerler ya da yardımsız hareket edemezler. Kasların bu durumunda çok ağır olarak bir ilerle me görülür. Sonunda kaslar tamamen hareketsizleşir ve hiçbir işe yaramaz hale gelir. Solunum ya da idrar yollarında oluşa bilecek bir hastalık sonucu ölüm kaçınılmaz olur. Günümüzde başarılı bir tedavi yöntemi yoktur.

Çocuklarda Tik

Belirgin bazı hareketlerin tekrarlanmasıdır ve spazm la ilgili bir harekettir. Çok ender olarak öksürük ve burun çek me gibi tiklere rastlanabilir. Heyecan halinde tik daha da ar tar, ama uyku halindeyken belirgin değildir. Tik daha çok si nirli ve baskı altında tutulmuş kişilerde görülür. Çocuklarda görülen tik genellikle ana babanın çok sert tutumundan doğ maktadır. Bu nedenle çocuklara karşı biraz anlayışlı davran mak ve onları şiddetle cezalandırmamak, korkutmamak ge rekir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 497
favori
like
share