Bebeklerde Susuz Kalma - Bebeklerde Susuz Kalma Hastalıkları - Susuz Kalma Hastalığı - Susuz Kalma

Bebeklerde susuz kalma hali Bebek Hastalıkları

Küçük süt bebeklerinin vücutlarındaki su rezervi, çok önemlidir. Her türlü çok su kay bı, anında tehlikeli olabilir. Bebek, ağırlığı nın yüzde 10'unu kaybederse, ölüm tehlike siyle karşı karşıya kalır. Bu durumda acele doktoru çağırmak gerekir. Bu nedenle bebe ğin ağırlık eğrisini bilmek ve doktora açıkla mak, büyük önem taşır.
Bebeklerdeki bu tür su kayıplarına en çok sürekli kusmalarla bu dönem hastalıklarının çoğunda ortaya çıkan ishaller sebeptir (kulak iltihabı, bağırsak enfeksiyonları, bulaşıcı has talıklar, beslenme bozuklukları, vb.).
Susuz kalma, şunlardan kaynaklanabilir:

— Sıcak çarpması: Çok sıcak bir yerde be beğin çok giydirilip örtülmesi;
— Herhangi bir hastalıkta ateşin çok yüksel mesi;
— Kusma veya ishal yüzünden çok su kaybı.
Çok su kaybeden bebek, teninin kül ren gi, adeta pörsümesi, derisinin incelmiş gibi olması, gözlerinin çukurlaşması, çevresinde mor halkalar oluşması ve hafif inildemesiyle ko lay anlaşılır.
Acil yardım gerektiğini belli eden belirti ler şunlardır:

— Yüzde 10'u aşan kilo kaybı;
— El ve ayak parmaklarının soğuması;
— Reaksiyon yokluğu, koma
— İhtilaçlar
— 40 °C'yi aşan yüksek ateş.

Tedavi ve Yapılması Gerekenler

Acil olarak doktoru çağırın; durumun vahametine göre kendisi susuz kalmaya karşı ya ağızdan suyla besleme yoluna gi decek (kusma yoksa) veya hastaneye kal dırılmasını, reanimasyon bölümünde su verilmesini isteyecektir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 507
favori
like
share