Sabancı Bursu - Sabancı Vakfı Bursu - Sabancı Vakfı Bursuna BaşvuruBURSLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ
Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, karşılıksız ve öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.
Her yıl Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan “Üniversiteye Giriş Bursu” dışında yine ÖSS'de üstün başarı gösteren ve Sabancı Vakfı tarafından belirlenen “Kalkınmada Öncelikli İllerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler” ile “Engelli Öğrencilere” de burs sağlanmaktadır. Ayrıca, VİSTA Turizm ve Seyahat A.Ş.’nin şartlı bağışı ile "Sabancı Vakfı-Vista Bursu" da 2009-2010 öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuştur.
Kuruluş yılı 1974’ten bugüne kadar 33.000’in üzerinde burs veren Sabancı Vakfı 2009-2010 ders yılından başlayarak uygulamaya koyduğu Sabancı Vakfı-Vista Bursu ile burs programına her yıl 380 yeni öğrenci eklemekte, eski bursiyerler ile birlikte bursiyer sayısı 1.300'ü aşmaktadır.
Sabancı Vakfı Bursları üniversiteye yeni giren öğrencilere aşağıda belirtilen koşullarda verilmektedir. Ara sınıf öğrencilerine, ikinci öğretim öğrencilerine ve lisansüstü öğrencilerine burs verilmemektedir.
Sabancı Vakfı Bursları hakkında detaylı bilgi için Sesli Yanıt Sistemi'ni (0 212 385 89 01) arayabilirsiniz.
Üniversiteye Giriş Bursu
ÖSS'de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 15 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında öğrenim gördükleri üniversiteye başvuru yaparlar. Bursiyer seçimleri üniversite tarafından gerçekleştirilerek seçilenlerin isimleri Sabancı Vakfı’na bildirilir.
Burs duyurusu için tıklayınız...

Kalkınmada Öncelikli İller Bursu

Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan ve ortaöğrenimini bu illerdeki bir öğretim kurumunda tamamlayarak ÖSS'de yerleştirme puanı sıralaması açısından en üst sıralamada olan her il'den birer öğrenciye tahsis edilir. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin Sabancı Vakfı'nın burs kontenjanı ayırdığı üniversitelere yerleştirilmiş olmaları gerekir. Burs alacak öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) alınan listelerden tespit edilerek Sabancı Vakfı tarafından yerleştirildikleri üniversitelere bildirilir ve bursiyerler Üniversite tarafından bilgilendirilir.
Engelli Öğrenciler Bursu

Görme, ortopedik ve işitme engelli gruplar içerisinde olup, ÖSS'de yerleştirme puanı sıralaması açısından her gruptan en üst sıralamada yer alan beşer öğrenciye tahsis edilir. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin Sabancı Vakfı'nın burs kontenjanı ayırdığı üniversitelere yerleştirilmiş olmaları gerekir. Burs alacak öğrenciler ÖSYM’den alınan listelerden tespit edilerek Sabancı Vakfı tarafından yerleştirildikleri üniversitelere bildirilir ve bursiyerler Üniversite tarafından bilgilendirilir.
Sabancı Vakfı-Vista Bursu
Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin Meslek Yüksekokullarına (MYO) bağlı 2 yıllık Turizm ve Seyahat Hizmetleri ve Ağırlama Hizmetleri Bölümlerine Sınavsız Yerleştirilen Öğrenciler burs kapsamında değerlendirilir.
Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 15 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında öğrenim gördükleri üniversiteye başvuru yapabilirler.
Başvuru için yerleştirmeye esas Ortaöğretim Başarı Puanının en az 65 olması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız...
Diğer Burslar
Ayrıca, şartlı bağışçılar tarafından belirlenen okullardaki ilköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine de burs sağlanmaktadır. Bu öğrenciler, genellikle Sabancı ailesinin adını taşıyan okullarda üstün başarı gösteren, şartlı bağışçının belirlediği koşulları taşıyanlar arasından söz konusu okulların Burs Komiteleri tarafından seçilir.
Bursun Devamı
Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dâhilinde devam eder. Sabancı Vakfı-Vista Bursu için ödeme süresi 2 yıl ile sınırlıdır. Hazırlık sınıfında azami bir ders yılı için burs ödenir. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak takip edilir.

Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler dışında bir kurumda öğrenim gören bursiyerler okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerini her yıl Eylül ve Şubat ayında yılda iki kez Sabancı Vakfı’na göndermek zorundadırlar. Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen, başarısız olan, disiplin cezası alan, okul ile ilişkisi biten veya başka bir kurumdan burs aldığı belirlenen öğrencilerin bursları kesilir.
Burslar Hakkında Kısa Kısa...


Sabancı Vakfı bursları, T.C. uyruklu ve her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için geçerlidir.
Sabancı Vakfı-Vista Bursu 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına yöneliktir.
Üniversite Giriş Bursu için öğrencilerin Sabancı Vakfı tarafından belirlenen en az taban puanlar ile belirlenen üniversitelere yerleştirilmesi ve maddi desteğe ihtiyacı olması gereklidir.
Sabancı Vakfı-Vista Bursu için mali gereksinim yanı sıra yerleştirmeye esas ortaöğretim başarı puanının en az 65 olması ve sınavsız geçiş ile yeni yerleşme şartı aranmaktadır.
Taban puanlar, üniversiteler ve ödemeler için;

Üniversite Giriş Bursu
Sabancı Vakfı-Vista Bursu

Burs başvurusu için istenen taban puanlar ve üniversiteler her yıl Ağustos ayının ilk haftasında web sitemizde ilan edilir.
Başvurular 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin Öğrenci İşleri/Burs Ofisi kanalıyla kabul edilmektedir. Bu tarihler dışında burs başvurusu mümkün değildir. Sonuçlar yine aynı birimler tarafından Üniversitelerde Kasım ayı içerisinde duyurulmaktadır.
“Üniversite Giriş Bursu” ve “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” için bursiyer seçimleri üniversiteler tarafından, “Kalkınmada Öncelikli İller” ve “Engelli Öğrenciler” Bursları için bursiyer seçimleri ÖSYM'den alınan listeler çerçevesinde Sabancı Vakfı tarafından yapılır.
Sabancı Vakfı bursları karşılıksızdır ve öğrenciye herhangi bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
Öğrenimine başarıyla devam eden ve Burs Kesilmesini gerektiren herhangi bir durum olmayan öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Ancak bu süre Sabancı Vakfı-Vista bursları için 2 yılı aşamaz.
Aşağıdaki durumlarda burs programımız bulunmamaktadır:

Orta öğrenim bursu
Yüksek Lisans ve Doktora bursu
Yurt dışı öğrenimi için burs
Burs kontenjanı ayrılan üniversiteler dışındaki üniversiteler için burs
Üniversite Ara Sınıflara burs
Okul harcının karşılanması için burs
Kurs ücretinin karşılanması için burs

Sabancı Vakfı dışında kişi ve kurumlardan burs alan bursiyerlerin belirlenmesi için Sabancı Vakfı burs veren kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilir, bursiyer bilgilerini paylaşabilir.

Burslar ile ilgili sorularınıza web sitemizde cevap bulamadıysanız öncelikle Sıkça Sorulan Sorular sayfasını incelemenizi öneririz. Soracağınız sorunun cevabı, bu sayfadaki “Kısa Kısa” başlığı altında veya Sıkça Sorulan Sorular arasında yoksa sorunuz cevaplanacaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 897
favori
like
share