Selam Dostlar!!!!

Aklima bi soru takildi....simdi yüce ALLAH'imizin 99 tane ismi var öyle degil mi??? Bazilari "Tanri" diyor ve ben buna cok kiziyorum!!! ALLAH'imizin 99 tane isminde "Tanri" diye bir isim gecmiyor.....acaba ALLAH'a TANRI diyenler sizce günah mi isliyorlar....bence EVET!! Ya siz ne düsünüyorsunuz bu konuda????? Belki ben yanlis düsünüyor olabilirim!!!! Eger bilen varsa lütfen cevap yazsin!!!!!

SSSAYGILARRR SSSEVGILERRR SSSELAMLARRR!!!

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2207
favori
like
share
ADALI Tarih: 05.01.2009 13:19
ALLAH'A "TANRI" DENİR Mİ

Bu konuda ilmi olmayıp, kulaktan dolma asılsız verilerle "Din" hakkında hüküm veren , her iki sözcüğün de aynı anlama geldiğini sanıp, biraz da sanki milliyetçilikle ilgili sanarak, "Allah" ismi yerine "Tanrı" sözcüğünü kullanmaktadırlar..

Manaları birbirinden tamamiyle ayrı iki sözcük!..

Bu konuya Türkiye'de yaşamış çok değerli bir Kur'ân tefsircisinin satırlarıyla açıklık getirelim.. 1940'larda yazılmış en kapsamlı ve detaylı Kur'ân tefsiri olan Elmalılı Hamdi Yazır'ın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılmış "Hak Dini Kur'ân Dili" isimli eserinde bakın bu konuda ne deniyor:

"Gerek ismi özel olsun gerek ismi genel, "ALLAH" ismi celâli ile, yine "ALLAH" tan maâda hiçbir mâbud anılmamıştır...

Mesela "TANRI", "HUDA" isimleri, "ALLAH" gibi özel isim değidir!. "İLÂH", "RAB", "MÂBUD" gibi genel mânâ ifade eden kelimelerdir...

Arapça'da "İLÂH"ın çoğuluna "ÂLİHE"; "RAB"bın çoğuluna "ERBÂB" denildiği gibi; Farsça'da da "HUDÂ"nın çoğuluna "HUDÂYAN" ve lisanımızda dahi TANRILAR, MÂBUDLAR, İLÂHLAR, RABLAR denmiştir; çünkü bunlar haklıya ve haksıza ıtlak edilmiştir...

Halbuki hiç "ALLAH"LAR denilmemiştir ve denemez!.

Böyle bir tabir işitirsek, söyleyenin cehline veya gafletine hamlederiz!..

"TANRI" adı böyle değildir; mâbud, ilâh gibidir... Bâtıl mâbudlara dahi "TANRI" ismi verilir... Müşrikler birçok tanrılara taparlardı. Filanların tanrıları şöyle, falanların tanrıları şöyledir denilir...

Demek ki, "TANRI" genel ismi, "ALLAH" ismi özelinin eş anlamlısı değildir, en genel bir tâbirdir...

Binâenaleyh, "ALLAH" ismi, "TANRI" adı ile tercüme olunamaz!" (c:1/24-25)

Türkiye`deki en değerli Kur`ân tefsirini yazan kişiye göre, yukarıda okuduğunuz üzere, "ALLAH"a kesinlikle "tanrı" denemez!..

Burada ayrıca şu çok önemli farklara dikkat etmeliyiz..

"Tanrı" kelimesi, sıfatları anlatan genel bir kelimedir; "Allah" ise kendisinden gayrı hiç bir şeyin mutlak vücudu olmayan Tek Zât`ın ismidir!.

Yani olay, yalnızca kelime, telaffuz olayı değildir!. Kelimeler, isimler arasındaki son derece büyük anlam farkıdır!.

"Tanrı" ve "tanrılık" kavramına dayalı din anlayışı bâtıldır!.

"Allah" isminin işaret ettiği anlama dayalı, yürürlükte olan "İSLÂM Dini"dir !.

"Lâ ilâhe illallah" cümlesinin anlamı "tanrı yoktur sadece ALLAH vardır" şeklindedir. Ve iyi bir müslüman olmak için, önce bu farkı çok iyi anlamalıyız!.

Zirâ, "tanrı" kelimesinin anlamı ile sınırlarsak anlayışımızı, "Allah" isminin işaret ettiği manadan mahrum kalırız; bu da sonunda, bizi "hilâfet" sırrından mahrum bırakır!..

"Tanrı", tapınılacak ötendeki bir varlıktır...

"Allah" kulluk edilegelmekte olan özündeki Hakikat'tır!..

"Tanrı", korkulası umacıdır!.

"Allah" ise, ilim sahiplerinde, sonsuz-sınırsızlığın yanındaki hiçliklerini kavrayış nedeniyle oluşan "haşyet"in kaynağıdır!..

"Tanrı", yeterli olmayanların kendi kafalarında hayâl edip varsandıkları ötelerindeki yönetici ve yargılayıcıdır !.

"Allah", âlemleri kendi varlığından meydana getirmiş ve her zerresinde esmâsıyla algılanır olmuş "TEK mutlak varlık"tır; hiç bir şekilde ortağı yoktur!

"Tanrı", her devirde ve toplumda anlayış seviyesine göre sayısız özelliklerle bezenip süslenen; hayallerin karşılığının kendisinde olduğu varsayılan, beşer anlayışına göre şekillenen bir balondur!

"Allah" ise "Ahad", "Samed", "Lemyelid ve lem yûled"dir!..

"İlâhlar öldü artık!..

Tanrıysa can çekişmede...

HAYY ALLAH!.."

Diyor değerli Hâkim şâir Halûk Mahmutoğulları, bu gerçeğe işaretle..

eems34 Tarih: 05.01.2009 11:31
cahiz böyle bir kelime yok doğrusu caiz olacak
MaRaBoGLu61 Tarih: 04.01.2009 20:15
Konular Birleştirildi
KaRaKıZ Tarih: 20.12.2008 15:37
ALLah ın isimlerinde tanrı yoktur demek ii değil
waluable Tarih: 20.12.2008 15:32
teşekkürler
yemre tell Tarih: 13.11.2008 19:51
tanrı allah kelimesinin değil ilah kelimesinin karşılığıdır.allah özelisim tanrı genel bi isim dir.normal konuşurken ilah dediğimiz yerde tanrı denmesinde bi sakınca yoktur.ama bide bu kelimeyi sık kullananların kimler olduğu ne amaçla kullandığı teamülüvar...
ilk Tarih: 05.11.2008 09:08
hiçbir hoca veya alim islam büyüğünden duydunuzmu tanrı kelimesini
1400 küsür sene önce inen Kur-an da tanrı olarak geçmişmi ?binlerce hadisimiz var dikkat edelim lütfen hangisinde tanrım die geçer yuce yaradanın ismi..
ßilinçli müslüman bilir zaten kullanmaz :5:
Garip07 Tarih: 15.10.2008 00:15
Araf Suresi

180- Halbuki Allah'ın esma-i hüsnası (güzel isimleri) vardır. En güzel isimler O'nundur. Gerçi Allah zatında birdir (ehaddir) ve zatının ismi Allah'dır. Fakat sayı olan bir gibi eşi ve benzeri bulunabilecek şekilde bir birlikle değil, eşi ve benzeri bulunmayan üstün bir birlikle birdir. Zatında yalnızca vahid değil, ehaddir: Cemâl ve celâliyle, bütün sıfatlarındaki kemaliyle vahid ve her şeyin Rabb'i olan bir Samed'dir. Bundan dolayı zati, izafi, sübutî, selbî, fiilî ve manevî özellikleri ve bu özellikleri dile getiren isimleri vardır. İlâhî hitapta yer alan "Biz, şehadet ettik, yarattık." gibi çoğul kiplerindeki azamet ve ihtişam, işte ilâhî sıfat ve isimlerin bir araya gelmesinden doğan azamet ve yüceliği dile getirir ki, Allah yüce ismi, bütün bu sıfat ve isimlerin hepsini içine alan bir yüce isimdir. Allah ismi, Allah'ın kendisi gibi, eşi ve benzeri olmayan bir isimdir. Sıfat ve isimlerin çokluğu, zatın çokluğunu gerektirmeyeceğinden o isim ve sıfatların her biri Allah'ın eşsiz özelliklerinden birine delalet eder. Âdem'e öğretilen de isimlerin en güzelleridir. Daha doğrusu en güzel isimler Allah'a mahsustur. Öyleyse ey müminler, O'na o isimlerle dua ediniz, O'nu onlarla çağırınız veya O'nu bu güzel isimlerle adlandırıp anınız. Ve O'nun isimlerinde ilhad (yani yamukluk) edenleri terk ediniz. Mesela bedevîlerin "Ey ikram ve yüceliklerin babası, ey akyüzlü, ey kurtarıcı!" demeleri gibi, yanlış düşünceye ve kötü zanna sebebiyyet verecek bozuk ifadelerden ve hadd-i zatında herhangi bir en üst düzeydeki kemali de ifade etmeyen isimlerden uzak durunuz. Veya "Rahmân" ismini tanımak istemeyen müşrikler gibi, sapık düşünceyle esmâ-i hüsnanın (güzel isimlerin) bazılarından yan çizmek isteyen, mesela Kur'ân'da yer alan "Güçlü, intikam alan, büyüklük sahibi, zorlu" gibi azamet ve sonsuz kudret ifade eden ilâhî isimlerin güzelliğine itiraz etmeye kalkışan, ya da Allah'a mahsus olan esmâ-i hüsnayı Allah'dan başkasına da aynen ıtlak edip vermeye kalkan, veyahut Arap müşriklerinin yaptığı gibi, Allah'ın isimlerinden bazısını alıp müennes sigasıyla Allah isminden el-Lât, el-Azîz isminden el-Uzza şeklinde kendi putlarına isim koydukları gibi bir çeşit isim türetme yoluna sapan, mesela şuna buna ilâh, (müzik ilâhı, gençliğin ilâhı, futbol ilâhı vs.) "ilâhe, mabud, mabude, rezzak, hallâk diyen dinsizlere bakmayınız, onlara uymayınız, onların inkârlarını kendilerine bırakınız. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.
TS-61 Tarih: 14.10.2008 23:19
bilmezmiyim gözüm yemekhane önünde dakikalarca tekrarlardik
biz ALLAHimiza hamdolsun dedikce yeniden tekrarlardik
taaki tanri kelimesi daha gür cikana kadar