2009 Burs Başvurusu - 2009 Kredi Başvurusu - 2009 Katkı Kredisi Başvurusu - 2009 KYK Bursu - 2009 KYK Başvuruları2009–2010 ÖĞRETİM YILINDA(ÖSYM)
İLK DEFA BİR YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN YURT, BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ İNTERNET MÜRACAATIDIR.
MÜRACAAT TARİHİ 14 AĞUSTOS(Saat: 14:00) – 25 AĞUSTOS 2009 (Saat: 14:00) TARİHLERİ ARASIDIR.

YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER


Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri,
Daha önce kurum yurtlarında barınmakta iken yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
Öğretim Kurumlarından derslere devam etme imkânı sağlandığına dair belge getiremeyen tüm ekstern öğrencileri,
Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunan öğrenciler.


ÖNCELİKLİ BURS VERİLENLER


Şehit veya gazi çocuklarına,
Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlara,
Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlara,
Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlara
Anne ve Babası vefat edenlere
5532 Sayılı Kanunun 15. Maddesi kapsamında ki terör sebebiyle köyleri boşaltılanlara ve ölenlerin çocuklarına,

Öncelikli olarak burs verilmektedir. Ayrıca;

Milli olmuş Amatör sporcu öğrencilere,
2009–2010 öğretim yılında ham puan bazında ÖSYM tarafından hesaplanan puan türlerinde ilk 100’e giren öğrencilere,

normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.

BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR


Kurumumuzdan burs, öğrenim ve katkı kredisi almakta iken çeşitli sebeplerle kredisi kesilen öğrenciler ile halen burs, öğrenim ve katkı kredisi alan öğrenciler,
5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
Açıköğretim ve Uzaktan eğitim gören öğrenciler (Sadece öncelikli durumda olan öğrenciler ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıflar hariç)
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrenciler (burs hariç)
Anarşi ve terör olayına karışanlar,
Üniversitelerin ikinci öğretim programlarında ve Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans öğrencileri, (katkı kredisinden)
Şehit çocukları ile anarşi ve terörden dolayı gazi çocukları, (anarşi ve terör olayları sonucu şehit veya gazi olanların çocuklarından öğretim kurumlarınca katkı payı alınmadığı için sadece katkı kredisinden)
Yabancı ülkelerde yüksek öğrenim gören T.C vatandaşı öğrenciler, (KKTC, Türkî Cumhuriyetleri, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda v.b


YURTLARDA KAYIT, BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI KREDİSİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Öncelik Belgesi


Şehit veya gazi çocuğu, (Yurt kaydı ve burs için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)
Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar, (Yurt kaydı ve burs için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)
Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (Yurt Kaydı ve burs için T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan alınacak belge)
Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Yurt kaydı ve burs için Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
Anne ve/veya babası Yurtkur’ da çalışanlar, emekli olanlar (Yurt kaydı için YURTKUR'dan alacakları onaylı belge)
5532 Sayılı Kanunun 15. Maddesi kapsamında ki terör sebebiyle köyleri boşaltılanlar ve ölenlerin çocukları (Burs için Valilikten alınacak belge)
Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (Yurt kaydı ve burs için , T.C Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
%40 üzerinde sakatlık durumu olanlar, (Yurt kaydı ve burs için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)
Anne ve babası vefat edenler, (Yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)
Anne ve babası kanunen ayrı olanlar, (Yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)

2. 6 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (Kız öğrencilerin güneş gözlüksüz ve düzgün kıyafetli, başı açık, erkek öğrencilerin ise güneş gözlüksüz ve sakalsız fotoğrafları kabul edilecektir. (Yurt kaydı için)

BURS NEDİR?
Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yurt içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Devlet İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KATKI KREDİSİ NEDİR?
Yükseköğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına üniversite hesabına ödenen paradır. Katkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara Devlet İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

MÜRACAATTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yurt, burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde yurt, burs, öğrenim ve/veya katkı kredisi hakkınız iptal edilecektir.

İnteraktif müracaatınızı yaparken her alanı dikkatlice inceleyin, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanı cevaplayınız.
Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs, öğrenim ve katkı kredisi almanızı, yurda girmenizi engeller.
Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, mutlaka nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.
Evli iseniz ve eşiniz çalışıyor ise aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazınız.
Burs, öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ait listeler öğretim kurumlarında ilan edilecek olup, ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. (AÖF öğrencileri hariç)
Müracaatların bitim tarihinden itibaren Burs, Öğrenim, Katkı kredisi ve yurt için, ailenin sosyo ekonomik ve öğrencinin öğretim durumunda meydana gelen değişikliğin, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma bildirilmesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.
Müracaat ettikten sonra müracaat tarihleri arasında her zaman başvuru güncellemesi yapabilirsiniz.


YURT
Yurt istekleri ancak, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yer, öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ise (şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ felçli bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç) yurt başvurusu dikkate alınacaktır.

Yurt ücreti; yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında öğrenciden alınan paradır. Farklı (yüksek) yurt ücreti, genel ücrete tabi yurtlarımıza oranla fiziki yapı ve/veya donanımda farklılıklar bulunan yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan paradır. Depozito; öğrencinin yurt ücretini zamanında yatırmaması veya yurtta yapacağı zarara karşılık tutulan paradır. Öğrencinin yurtla ilişiği kesildiğinde 10 gün içinde yurda başvurması halinde depozitosu iade edilir. ((1 Ocak 2009 tarihinden itibaren genel olarak uygulanan aylık yatak ücreti 84 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise bu ücretler 96 TL ile 165 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Genel ücret uygulaması yapılan yurtlarda alınan depozito ücreti 175 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise 180 TL. ile 270 TL arasında değişkenlik göstermektedir. 1 Ocak 2010 tarihinde bu ücretler yeniden belirlenecektir. Depozito ücreti; genel ücret uygulaması yapılan yurtlar ile farklı ücret uygulaması yapılan yurtlarda; bir aylık yurt yatak ücretinden az olmamak ve dört aylık yurt yatak ücretini geçmemek kaydıyla Genel Müdürlükçe ayrı ayrı belirlenecektir.) Yurt müracaat sonuçlarını Kurumumuzun Internet sayfasından veya öğrenim görmekte olduğunuz yerdeki bölge veya yurt müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.


YURTLARLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİNYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı
Kıbrıs Cad. No:3 Kurtuluş/ANKARA
Tel: 0 (312) 430 17 80 Genel Müdürlük (pbx)
Faks: 0 (312) 430 65 52

KREDİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİNYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Dairesi Başkanlığı
Cemal Gürsel Caddesi No:61 Cebeci/ANKARA
Tel: 0 (312) 363 87 70 Kredi(Pbx)
Faks: 0 (312) 363 69 86

BAŞVURU ADRESİBAŞVURU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 6850
favori
like
share
neyno78 Tarih: 27.12.2009 15:03
Güzel bir kaynak: