Çağdaş Eğitim Vakfı - Çev - Burs

AMACIMIZ

1. Türk eğitim sisteminin laik, bilimsel, akılcı, özgür ve demokratik nitelik kazanmasını ve
kurumsallaşmasını sağlamak,

2. Akılcı, çağdaş, bağımsız düşünen; araştırmacı, yeniliklere açık bireyler yetişmesine destek
olmak,

3. Ulusal eğitim sistemine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar, incelemeler ve çalışmalar
yapmak,

4. Bilim ve tekniğin çağdaş olanaklarını sürekli izleyerek bunları eğitim alanında Türk insanının
hizmetine sunmak,

5. Eğitimin her düzeyinde, öğrenim kurumları, yurtlar, eğitim evleri, aile okulları kurmak ve
kurulmuş olanlara destek vermek,

6. Çağın gereksinimleriyle uyumlu bir eğitim sistemi oluşturulmasında sivil toplum güçlerini
harekete geçirmek,

7. Aile okulları açarak aileleri eğitmek,

8. Her seviyedeki okullardaki eğitim faaliyetlerini, ders, öğretmen, malzeme ve yapı olarak
desteklemek,

9. Üniversiteler ve okullarda eğitime katkıda bulunacak her türlü panel, seminer ve söyleşiler
düzenlemek.

NEDEN ÇEV?

Çünkü gelişim süreklidir ve belli aşamalar içinde gerçekleşir. Çocuk yaştan başlayarak aileden ve çevreden alınan değerlerle oluşturulan kişiliklerin geliştirilmesi yönünde sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, özellikle az gelişmiş ülkelerde çok daha önem taşımaktadır.

Gelişmiş Batı toplumlarında STK’lar gerçekten etkin bir güç olarak toplumların sosyal, kültürel ve siyasal yaşamlarında kendilerini kabul ettirmişlerdir. Kendi konuları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ve kamuoyu yaratmada etkin rol oynarlar. Bu toplumların bireyleri de sadece bir kuruluşa değil, bir çok sivil toplum kuruluşuna üyedirler ve aktif olarak görev yaparlar.

Çünkü çağdaş eğitim, kendi kültürünü özümsemiş, evrensel değerlere açık sosyal insani; anayasa ve yasalarına saygılı, ülke değerlerine bağlı, bilinçli yurttaşı; araştıran, inceleyen. düşünen, üreten ve yaşadığı topluma değerler katan faydalı insanı yaratır.

Eğitimin gelişmesi, eğitim sistemini oluşturan temel unsurların hem birbiriyle hem de toplumun sosyal ve ekonomik koşullarıyla uyumu ölçüsünde başarı kazanacaktır. Bu başarıda kuşkusuz toplumdaki duyarlı ve bilinçli kesimlerin ve kuruluşların çağdaş eğitim için özenli ve ödünsüz çalışmalarının payı olacaktır.

Yeni çağa girdik ama...

Her yıl bir milyonu aşkın çocuğumuz hiçbir eğitim görmeden hayata atılıyor...
Kızlarımızın %29’u okuma yazma şansına sahip olamıyor...
Ülkemizde toplam işgücünün yalnızca %5’i üniversite mezunu...
Dahası...

Türkiye, Cumhuriyet aydınlanması ile sosyal, siyasal ve kültürel yapısını çağdaş boyutlara ulaştırmayı hedeflemişti.

Amaç, doğmalardan uzak bireyin zihinsel ve psikolojik işlevlerinin özgürce olgunlaşması imkanlarını yaratmak; Türk Ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı ve yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktı.

Atatürk, tarihin tanıdığı en cüretli, en büyük ve kapsamlı bir kültür devriminin baş mimaridir. Onun dinde, dilde, hukukta, yazıda, giyside ve eğitimde yaptığı reformlar; inanılmaz boyuttaki bir devrimin, çok anlamlı parçalarıdır.

Cumhuriyet’le başlayan yeni bir Türk insanı yaratma çabalarının en önemlisi kuşkusuz, eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalar oldu. Tüm zorluklara ve olanaksızlığa karşın, Cumhuriyet’in yeni ve aydınlık fikirleri ülkenin dört bir tarafina yayıldı. Yoğun ve etkili çabalar sonucu milyonlarca kişi okuma yazma imkanına kavuşturuldu. Bu ışığı Anadolu kasabalarına Cumhuriyet’in genç öğretmenleri götürdü. Çünkü Atatürk’ün deyişi ile askeri zafer kazanılmış ve ancak onun kadar önemli yeni bir zafer aşamasına gelinmişti, bu da öğretmenlerin zaferi olacakti...

Birbirini izleyen devrimler ve yapılan atılımlar kısa zamanda, yepyeni bir toplum ortaya çıkardı: Çağdaş Türkiye Cumhuriyetini.


BİZE DÜŞEN GÖREV

Bugün gelinen noktada, karsımızdaki temel tercih; ulusal eğitimde ya aklı özgürleştirilmiş “düşünmeyi göze alan çağdaş bireyler”; ya da aklını belli bir fikir, inanç ya da ideoloji ile sınırlamış bunun dışında düşünmeyi reddeden bu çerçeve için sadece “birilerine itaat eden insanlar yetiştirmek olacaktır. Burada, her türlü çıkar duygusundan uzak, toplumda belirgin yanlışları düzeltmek, topluma çeşitli alanlarda artı değerler katmak üzere kurulmuş olan “Çağdaş Sivil Toplum Kuruluşlarına” büyük görevler düşmektedir.

Çünkü gelişim süreklidir ve belli aşamalar içinde gerçekleşir. Çocuk yaştan başlayarak aileden ve çevreden alınan değerlerle oluşturulan kişiliklerin geliştirilmesi yönünde sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, özellikle az gelişmiş ülkelerde çok daha önem taşımaktadır.

Gelişmiş Batı toplumlarında STK’ler gerçekten etkin bir güç olarak toplumların sosyal, kültürel ve siyasal yaşamlarında kendilerini kabul ettirmişlerdir. Kendi konuları ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ve kamuoyu yaratmada etkin rol oynarlar. Bu toplumların bireyleri de sadece bir kuruluşa değil, bir çok sivil toplum kuruluşuna üyedirler ve aktif olarak görev yaparlar.


ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI - ÇEV
Kocatepe Mah. Feridiye Cad.
No: 53 80090 Taksim - İstanbul

Telf : (0212) 297 69 79 - 80 - 81
Faks : (0212) 361 10 85

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3459
favori
like
share