Türk Eğitim Vakfı - TEV - Burs

Ülkemizde uzun yıllardan beri uygulanmak zorunda kalınılan, toplumsal maliyeti çok yüksek, ekonomik istikrar programları karşısında, eğitim alanında gittikçe artan gereksinimleri ve istekleri salt Devlet tarafından karşılama olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, kamu kaynaklarının yetesiz kaldığı günümüzde, başta varlıklı vatandaşlarımız olmak üzere, herkesin gücü oranında milli eğitimimizin kök sorunlarının çözümüne destek olması büyük önem taşımaktadır.

İşte, TEV, 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 201 Türk aydını tarafından bu misyonla kurulmuştur. Kurucular, o gün, gönlü yüce halkımıza aşağıdaki çağrıyı yapmışlardır.

“Bizler, ülkemizde eğitim görmek isteyen fakat buna maddi gücü yetmeyen ve bu alanda her türlü ilgi ve yardım görmeğe değer gerçlerimizin okuyabilmesini,

Sosyal adaletin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin başında gelen fırsat eşitliğinin sağlanması için eğitim imkanlarının her gence eşit haklarla açık olabilmesini,

Yurdumuzda anayasal açıdan bir Devlet görevi sayılan parasız ve mecburi ilköğretimin dahi Cumhuriyet'ten bu yana bunca çabalara rağmen çözümlenememiş olmasını ve halen okuma çağındaki çocukların beşte ikisinin okuma imkanının olmamasını,

Orta ve yüksek öğretimin sadece ve yalnız başına devlet hizmeti olmamasına rağmen Özel şartlarımızın ve gerçeklerimizin eğitim ünitesini öteden beri Cumhuriyet Hükümetlerinin omuzuna yüklediğini,

Bu sebeplerle Devletin gittikçe daha ağır ve kesif hale gelen işlerinin bazı konularda paylaşılmasının, ona yardımcı olmaya çalışılmasının ve sorumluluk alınmasının işadamlarına, aydınlara ve halkımıza düşen kaçınılmaz bir yurt ödevi olduğunu dikkate alarak ve budüşüncelerle bir eğitim hareketi açmanın gerekliliğini inanarak,

Gerek bu hareketin devamlılığını gerekse gelir kaynaklarının sağlamlığını güven altına almak için bu Vakfı kurmuş bulunuyoruz.”

Vakfın ilk Başkanlığına Dr. Nejat Eczacıbaşı seçilmiştir. Bu görevi 7 Kasım 1969-25 Şubat 1996 tarihleri arasında Vehbi Koç ve 28 Mart 1996-25 Temmuz 2001 tarihleri arasında Ahmet Aydın Bolak yürütmüştür. Vakıf Resmi Senedinde 26 Haziran 2001 tarihinde yapılan değişiklik sonucu Mütevelliler Heyeti ile Yönetim Kurulu Başkanlıkları birbirinden ayrılmış ve 26 Temmuz 2001 tarihinde Mütevelliler Heyeti Başkanlığına Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Dinçkök 3 yıllık süre için seçilmişlerdir.

TEV'in İLKELERİ

• Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve demokrat olmak.
• Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak.
• Eğitim konularında kamusal ahlak ve sorumluluk bilincinde olmak.
• Açık, dürüst ve saydam olmak.
• Sözünde durmak.
• Ulusal ve uluslar arası değerlere bağlı olmak.

TEV'in VİZYONU, insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konuma getirmektir.

TEV'in AMACI yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemektir.

TEV'in EĞİTİM ANLAYIŞI, insanlarımızın çağdaş Türkiye idealine ve insanlığın gelişmesine katkı amacıyla olanaklarını ve ihtiyaçlarını kendilerinin belirleyip gidermelerine yardımcı olacak ortamların hazırlanmasıdır.


TEV, amacını gerçekleştirmek için;

• Yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocuklara ve gençlere, eğitim ve öğretimlerini desteklemek için parasal ve ayni, karşılıklı ve karşılıksız yardımlar yapar, burs verir.
• Yurtlar ve benzeri kuruluşların açılmasına ve işletilmesine yardım eder.
• Eğitim ve öğretim alanlarında araştırmalar yapar veya yaptırır.
• Öğrenim kurumlarına yardımcı olur.
• Diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde veya kendi başına her derecede öğretim kurumları kurar ve işletir.
• Amacına uygun bulacağı projeleri destekler.
• Kendi amacına benzer faaliyette bulunan eğitim ve üniversite vakıfları ile işbirliği yapar.
• Eğitimle ilgili karar süreçlerinde etkili olunması için gerekli girişimlerde bulunur.

Burslarımız

Kalkınmasını sürdüren ülkemizde, gençlerimize iyi eğitim-öğretim vererek yetişmiş insan gücü kaynağımızı zenginleştirmek çok önem arzetmektedir. TEV, bu bilinçle, gelecek kuşaklara yatırım yapmakta, verdiği yurt içi ve yurt dışı burslarla gençlerimizi öğrenim hayatlarında desteklemektedir.

TEV, yurt içinde Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV’den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile seçilmektedir. Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı bugün 165.636’ya ulaşmıştır.

TEV, ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici uzman ve lider kadrosunu yetiştirmek üzere üstün başarılı gençlere 1969 yılından bu yana yurt dışında yüksek lisans ve üst ihtisas bursları vermektedir. TEV; İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Japonya, Hollanda ve İsveç ile müşterek burslar veren tek sivil toplum kuruluşudur.

Bu güne kadar yurt dışı burslarından 1.186 başarılı genç yararlanmıştır. Bursiyerler yurt dışındaki üniversitelerde, öğrenimlerini üstün başarı ile sürdürmekte ve dereceyle mezun olmaktadırlar. Ülkemizin lider kadrosunu oluşturacak TEV bursiyerleri yurda döndüklerinde de üst yönetim kademelerinde görev almaktadırlar.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük

Şube Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük
Adres
Büyükdere Cad. T.E.V. Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 6-7-8 34349 Gayrettepe-İstanbul ( Kroki için Tıklayınız )

Telefon (0212) 318 68 00
Faks (0212) 217 56 90
E-Mail [email]tev@tev.org.tr[/email]
Çelenk Tel (0212) 444 0 838
Çelenk Faks (0212) 217 58 57
Çelenk E-Posta [email]celenk@tev.org.tr[/email] ( Siparişler için kullanmayınız )
Eğitim-Burs Tel (0212) 444 0 838
Eğitim-Burs Faks (0212) 272 62 17
Eğitim-Burs E-Posta [email]yurticiburs@tev.org.tr[/email]

Adana Şubesi
Şube ADANA
Adres Çınarlı Mah. 17. Sok. Karaaslan Apt. Seyhan - 01120
Telefon (0322) 453 11 14 - (0322) 457 33 99
Faks (0322) 459 32 21
E-Mail [email]tev_adana@tev.org.tr[/email]

Ankara Şubesi
Şube ANKARA
Adres Akay Caddesi, No:22/5 Bakanlıklar
Telefon (0312) 417 41 90
Faks (0312) 418 79 99
E-Mail [email]tev_ankara@tev.org.tr[/email]

Antalya Şubesi
Şube ANTALYA
Adres Memur Evleri Mah. Anafartalar Caddesi No.115/1 07100
Telefon (0242) 343 32 08
Faks (0242) 343 32 09
E-Mail [email]tev_antalya@tev.org.tr[/email]

Balıkesir Şubesi
Şube BALIKESİR
Adres Anafartalar Cad. No.15 Mortaş İş Hanı B Blok 101100
Telefon (0266) 241 54 45
Faks (0266) 241 20 27
E-Mail [email]tev_balikesir@tev.org.tr[/email]

Bursa Şubesi
Şube BURSA
Adres Atatürk Cad. Çataloğlu İşhanı No.55 Kat.6 16010
Telefon (0224) 221 18 10 - 223 63 51
Faks (0224) 222 46 06
E-Mail [email]tev_bursa@tev.org.tr[/email]

Çorum Şubesi
Şube ÇORUM
Adres Milönü Cad. No: 41-B
Telefon (0364) 224 55 11
Faks (0364) 224 55 11
E-Mail [email]tev_corum@tev.org.tr[/email]

Denizli Şubesi
Şube DENİZLİ
Adres Çaybaşı Cad. No.32 Küçüksaray Apt. Zemin Kat D.2 20010
Telefon (0258) 264 65 99 - 264 64 90 - 262 33 63
Faks (0258) 265 10 54
E-Mail [email]tev_denizli@tev.org.tr[/email]

Eskişehir Şubesi
Şube ESKİŞEHİR
Adres Sakarya Cad. Porsuk İş Hanı No: 1
Telefon (0222) 231 16 06
Faks (0222) 231 16 06
E-Mail

Hatay Şubesi
Şube HATAY
Adres İnönü Caddesi Marmara Apt. No. 37/B
Telefon (0326) 215 66 88
Faks (0326) 213 55 77
E-Mail

İzmir Şubesi
Şube İZMİR
Adres Akdeniz Cad. No.14 Kat 1/102 Birsel İş Merkezi Pasaport
Telefon (0232) 441 21 44
Faks (0232) 441 21 45
E-Mail [email]tev_izmir@tev.org.tr[/email]

Kayseri Şubesi
Şube KAYSERİ
Adres İstasyon Mah. Kocasinan Bulvarı Depo Cad. No.3 B Kocasinan
Telefon (0352) 221 09 85-86
Faks (0352) 221 09 87
E-Mail [email]tev_kayseri@tev.org.tr[/email]

Kocaeli Şubesi
Şube KOCAELİ
Adres Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Eski Postahane Sokak, No:11, Kat:2
Telefon (0262) 325 85 41
Faks (0262) 325 44 77
E-Mail [email]tev_kocaeli@tev.org.tr[/email]

Konya Şubesi
Şube KONYA
Adres Yapıcı İş Merkezi A Blok Kat 3 42030
Telefon (0332) 233 99 32 -351 31 12
Faks (0332) 320 77 73
E-Mail

Trabzon Şubesi
Şube TRABZON
Adres 1 Nolu Çömlekçi Mah. Yavuz Selim Bulvarı N:26 Baro Başkanlığı Yanı 62200
Telefon (0462) 326 78 84 - 321 58 58
Faks (0462) 326 78 83
E-Mail [email]tev_trabzon@tev.org.tr[/email]

Beğeniler: 2
Favoriler: 2
İzlenmeler: 3765
favori
like
share