Ensar Vakfı Bursları - Ensar Vakfı

Vakıf, insanlıkla birlikte var olan, ancak İslâm ile birlikte yaygınlaşan iyi lik, şefkat ve dayanışma duygularının şaha kalkan abidesidir. İslam toplumunda vakıf, coğrafyayı vatanlaştıran; serveti hiz mete dönüştürerek vatanı iktisadî, iç timaî ve kültürel müesseselerle dona tan; insanları sevgi, saygı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma ağlarıyla birbirine bağlayarak bütünleştiren; mazi, hal ve istikbal arasında köprü kurarak tarih şu urunu canlı tutan bir medeniyet unsuru olmuştur. Vakıflar, geliştirdiği sosyal yardım müesseseleri ile sadece İnsan şahsiye tinin korunmasıyla yetinmemiş, toplum devlet bütünlüğünü de sağlamıştır.

Vakfımızın öncelikli meselesi, insanımızın düşünce, ilim ve ahlak kalitesini yükseltmektir. Vakıf olarak, ülkemiz insanının kalitesini artırmak için hizmet üreten bir vakıf olmak vizyonunu benimsedik. Bu amaç doğrultusunda eğitim çalışmalarına ve destek seminerlerine öncelik verdik. Halka hizmet, hakka hizmet düsturu ile çalışmalarımız yürütüyoruz. İnsanlığın, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş olduğu yüce değerlerden biri, hiç şüphesiz, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun sembolü olan vakıflardır. Yaşanabilir bir geleceğin inşası için, eğitim önceliğimizdir.

Misyon

Vakıflar, yüz yıllar boyunca tüm canlılar için hayat yaşanır hale getirmiş, içtimai nizamın korunmasına katkıda bulunmuş, fertler arasında, yardımlaşma ve dayanışma yolu ile karşılıklı sevgi bağını kurulmasına, başka bir ifade ile insanlığın dünyevi ve uhrevi saadetini kazanmasına vesile olmuştur. Biz de bu şuur ile insanlığa katkı da bulunmayı kendimize misyon edindik.

Söz konusu vizyonumuzu gerçekleştirmeye kendini adamış insanlar yetiştirilmesi için çaba sarf edeceğiz. Herkesin kendi dini ve felsefi inançlarına göre eğitim ve öğretim yapma hakkını kullanmasına destek ve yardım sağlamak temel misyonumuzdur. Bu konuda, kamusal alanı etkilemek ve yönlendirmek; özel alanda hizmet üstlenen kurumları desteklemek ve yardım etmek genel amacımızdır.

Burs

Değerler Eğitimi Merkezi 2006-2007 öğretim yılından itibaren ÖSS'de belli bir başarıyı sağlamış ve Türkiye'de hak ettiği bölümde okuyamayan, aynı zamanda maddi anlamda desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere "Yurtdışı Eğitim Bursları" çalışmasına başlamış ve şuan itibarıyla da çeşitli ülkelerde okuyan öğrencilere sunduğu burs desteğini devam ettirmektedir.

Değerler Eğitimi Merkezi 2005 yılında Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinde okuyan, geleceğin öğretmen adaylarına yönelik bir eğitim projesine başlanmıştır. Öğretmen adaylarına, proje kapsamında çeşitli konularda verdiği seminerlerin yanı sıra başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olanlarına da burslarla destek sağlamaktadır.

Ensar Vakfı, 2005 yılından itibaren Türkiye'nin çeşitli üniversite ve fakültelerinde öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vermektedir.

Değerler Eğitimi Merkezi akademik dünyanın ihtiyaç duyduğu, alanında yeterli uzman kişilerin yetişmesini sağlamak için, eğitim sahasında lisansüstü çalışmalar yapman araştırmacıları, burslarla desteklemektedir.

Ensar Vakfı Genel Merkezi

Adres :
Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İstanbul

Telefon :
(212) 513 03 09 - 513 09 90

Faks :
(212) 522 46 02

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8304
favori
like
share