Eskişehir Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı Bursu - Eskişehir Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı

Biz, hayatın iman-ibadet ve hizmetle anlamlı hale geleceğine inanan gönül erleriyiz. Biz, imanı hayat menbaı edinerek Öyleyse kendi iyiliğiniz için inanınız hükmüne gönülden inanarak, varlık aleminin ve varoluş sebebimizin iman ve tevhid olduğunu tam bir teslimiyetle tasdik edenleriz. Biz, Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyen varlığın sahibinin çağrısına gönülden icabet eden ve ibadetsiz-kulluksuz bir hayatın insanı esfel-i safiline dönüştüreceğine, tam aksine ibadet ve kulluk çizgisinde seyreden muti bir hayatın ise insanı ahsen-i takvime yücelteceğine inananlarız. Biz, iyilik ve hayır erlerinin insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir diyen ebrarın efendisi olan peygamberin yoluna süluk ederek; almaktan öte vermeye, çağırmaktan öte gitmeye, kırmaktan öte yapmaya, uzaklaşmaktan öte yakınlaşmaya şirkten öte tevhide cehaletten öte ilme çağıran, hesabilikten öte hasbiliğe boyanmış dava erleriyiz. Biz, her türlü dar ve sığ kalıplardan sıyrılarak beslendiği kökleri tevhid olan nübüvvet ağacının dallarından sadece biriyiz. Sonuç olarak biz, merkezinde insan olan ; hayatı anlamlandırmak, hayatı anlamlı yaşamak ve O anlamlı hayatı paylaşmak için Eğitim,Kültür ve Dayanışma diyen Es-Ev vakfıyız.

Vakfın Amacı

Amaç Vakıf, eğitim, kültür ve dayanışma faaliyetleri yapmak suretiyle insanlığa hizmet edecek, örnek olabilecek üstün vasıflı, kültürlü ahlak ve erdem sahibi insanlar yetiştirmeyi (imkanları nispetinde) kendisine amaç edinmiştir.
Vakıf , amacını gerçekleştirebilmesi için yapacağı faaliyetler:
1- Vakıf, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında tahsilde bulunanlara imkanları nispetinde burs verir. Anma günleri, seminerler, konferans, panel ve yarışmalar tertip eder.
2- Vakıf, yukarda ifade edilen evsafta insan yetiştirebilmek gayesine matuf olarak piknik, kamp ve spor faaliyetleri tertip eder.
3- Vakıf, vakfın gelirlerini artırmak ve tanıtımını sağlamak amacıyla kermes düzenler.
4- Vakıf, eğitimi desteklemek, Türk milletinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak ve çağdaş medeniyetler seviyesini yakalaması amacıyla kurs, dershane,kütüphane, yuva, anaokulu, kreş, lisan okulu, tiyatro ve sinema salonları açar.
5- Eğitime katkıda bulunmak amacıyla kitap, dergi, film, video, CD/kaset, bülten yayınlar, hazırlar, hazırlatır, bastırır, neşreder.
6- ılmi, sosyal ve kültürel araştırmalar yaptırır, yapılan araştırmalara yardımcı olur.
7- ıhtiyaç sahiplerine maddi ve nakdi yardımlar yapar.
8- Vakıf, gezi ve ziyaretler, turlar, evlenme ve sünnet merasimleri, hanımlar için biçki-dikiş, boyama ve batik kursları düzenler.
9- Vakıf, kültür merkezleri kurar.
10- Vakıf, her türlü afet ve doğal afetlere uğrayanlara maddi ve manevi yardımda bulunur.
11- Yukarda sayılan hedef ve amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli gördüğünde vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake katılabilir.

İletişim

Kurtuluş Mah. Vatan Cad. Sidar Apt. A Blok No: 30/D
ESKİŞEHİR

Tel :(0 222) 240 19 94

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 4510
favori
like
share