Rahim Dışı Gebelik Sonlanması - Rahim Dışı Gebelik Sonlanması Nedir - Rahim Dışı Gebelik

Döllenme sırasında, bir spermatozoid'le fallop borusunun üçte bir dış kıvrımında karşılaşan yumurtacık, yumurtayı veya embriyo nun ilk hücresini oluşturur. Bölünmeye baş layan bu yumurta, döl yatağına doğru iler ler. Burada yuvarlanır ve prensip olarak sümüksü zar içine yerleşir. Plasenta'nın oluş masını da bu hazırlar.

Fakat bazı hallerde yumurta, yuvasını döl yatağından başka bir yerde yapar (bu neden le dış gebelik denir). Uygun olmayan bir yer de gelişmesini sürdürür. Örneğin durum ra him boynunda gelişirse, gebelik sona erer. Çünkü boynun, döl yatağı gibi esneme yete neği yoktur. Yumurta iyice büyüyünce, ezi lir.

Çoğunlukla önce karında bir takım kazın malar, hafif bir fenalık ve siyah kan kaybı görülür. Çok endişe verici olmayan bu belirti ler, özellikle gebe olduğunu bile bilmeyen ka dının, doktora gitmesini engeller.

Ancak çok ani ve dramatik bir kanama zamanında yetişilmediği takdirde, kadının 15-20 dakika içinde ölmesine sebep olur.

Tedavisi ve Yapılması gereken

Bu tür kazalar, her şeyden önce sıkı bir jinekolojik kontrolle önlenebilir. Bü tün gebe kadınlar en ufak bir anormal be lirtide (kanama, fenalık) doktora görün mekten çekinmemelidir. Önemli bir kana ma başlar veya gebe şok haline girip, bayılırsa, derhal acil yardım is temek ve kendisini en yakın hastaneye nakletmek şarttır.

Beğeniler: 2
Favoriler: 2
İzlenmeler: 1358
favori
like
share