Bilecik Üniversitesi - Bilecik Üniversitesi Hakkında - Bilecik Üniversitesi Tarihi

Genel Bilgiler

Üniversitemiz 29.05.2007 tarih 5662 Kanunun EKMADDE–81 ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden, Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Bozüyük Meslek Yüksekokulundan, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşarak kurulmuştur.

Üniversitemiz 29.05.2007 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi’nden devredilen 1 Fakülte, 6 Meslek Yüksekokulu ile 126 Akademik, 63 İdari personel ve 5800 öğrenci ile Eğitim Öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında faaliyette olan Akademik Birimlere ilave olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 Fakülte, 6 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü ve yaklaşık 8000 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecektir.

Diğer akademik birimlerin açılma çalışmaları devam etmekte olup 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren faaliyete başlayacaklardır.Adres: Bilecik Üniversitesi Rektörlüğü Gülümbe/Bilecik
Posta Kodu : 11210
Telefon : 0 228 2160101 (Santral)
Faks : 0 228 2160287

Bilecik Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Bozüyük Meslek Yüksekokulu 1992 yılında Anadolu Üniversitesi'ne bağlı olarak açılmış, 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile Bilecik Üniversitesine bağlanmıştır. Teknik Programlar ile İktisadi ve İdari Bilimler Programları olarak yapılandırılan iki bölümde toplam yedi ayrı program bulunmaktadır.Yüksekokul bünyesindeki bütün programlar iki yıllık olup, öğrenim dili Türkçedir. Mezun olanlar Önlisans Diploması almaktadır. Bozüyük mesafe olarak Bilecik il merkezine yakındır. (yaklaşık. 30 km).İlgili Kişi :
Adres1 : Yeni Mahalle Cerrahlar Sokak No:11
Adres2 : Bozüyük/Bilecik
Posta Kodu :
Telefon : (228) 314 11 95 -96
Faks : (228) 314 11 96


Bilecik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilecik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; 29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanunun ek 81/ç maddesi uyarınca kurulmuş olup, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununa dayanılarak çıkarılmış olan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak öğrenci kabulüne 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında başlamıştır.

Bilecik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün temel amacı Bilecik Üniversitesi'nde Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında lisansüstü eğitimi düzenlemek, bilimsel düşünceye inanan ve gelişmeleri yakından takip edebilen, akademik ve etik değerlere bağlı öğretim elemanları yetiştirmek ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktır.

Enstitümüz bünyesinde lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler ders, seminer ve tez çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Öğrenciler lisansüstü eğitimlerini bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

Misyonumuz;

Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin, teknolojik bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştirilebilmesi için gerekli eğitim programlarının geliştirilmesini, değerlendirilmesini ve etkin olarak yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunların çözümüne katkıda bulunacak, doğaya ve topluma karşı sorumlu, farklı sektörlere alanlarındaki bilgi ve birikimlerini aktarabilen araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz,

İleri ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne katkıda bulunan, disiplinlerarası iletişim ve işbirliği geliştiren, yenilikçi, araştırmacı ve uzman kişileri yetiştiren; uluslararası tanınmışlığa sahip önder bir kurum olmaktır.İlgili Kişi :
Adres1 : Bilecik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gülümbe Kampüsü
Adres2 : Bilecik
Posta Kodu : 11210
Telefon : 0 228 216 01 01 / 1008
Faks : 0 228 216 00 26Bilecik Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim Öğretim yılında Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Pazarlama programı olmak üzere iki program olarak Eğitim-Öğretime başlamıştır.2001-2002 Eğitim Öğretim yılında aynı programların ikinci öğretimleri 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında ise Büro Yönetimi ve Sekreterlik programının normal öğretimi açılmıştır.

Yüksekokulumuzun Fiziki Durumu Yüksekokulumuzun hizmet binası mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait ilçe merkezinde bulunan 4 katlı binadır.İlgili Kişi :
Adres1 : Bilecik Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
Adres2 : Gölpazarı/Bilecik
Posta Kodu : 11700
Telefon : 0228 411 4367
Faks : 0228 4114366


Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2009 yılı itibariyle 16 yıllık bir geçmişe sahip olan Fakültemiz, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve yeni açılan Maliye bölümleriyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde Fakültemizde oluşan akademik birikim, kaliteli ve deneyimli öğretim üyesi kadromuz; öğrencilerimize teorik bilginin yanı sıra piyasa uygulamaları konusunda da gerekli donanımı kazandırmakta itici gücümüz durumundadır. Öğrencilerimizden zaman zaman aldığımız geribildirimlerden bu olumlu sonuca büyük ölçüde ulaştığımızı görmek bize büyük kıvanç vermektedir.

Hedefi olan, alanıyla ilgili bilgi ve tecrübeyi özümsemiş, çevreye karşı duyarlı ve mücadeleci öğrenciler yetiştirmek hedefimiz daima canlılığını korumaktadır. Ayrıca, zaman yönetimini uygulayan ve piyasada rekabetçi olabilen bireyler yetiştirmek amacımızı da öğrencilerimize ve toplumumuza olan sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görmekteyiz.


Bilecik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Ülkemizin Avrupa Birliği'ne entegre olmak istediği günümüzde, teoriyi bilen,teknolojiden faydalanarak uygulama yapabilen ara insan gücüne duyulan ihtiyacı karşılayacak nitelikte teknikerler yetiştirmeyi amaçlayan yüksekokulumuz ,1978 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak, bugünkü Bilecik Belediyesi binasında öğretime başlamış, 1976 yılında Yüksek Öğretim Kanunu (YÖK) ile Anadolu Üniversitesi'ne bağlanarak Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu adını almıştır. 29.05.2007'de yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ve ek madde 81'le ismi Meslek Yüksekokulu şeklinde değiştirilerek yeni kurulan Bilecik Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

GENEL BİLGİ

Yüksekokulda bir tek Teknik Programlar Bölümü mevcut olup, Bilgisayar Programcılığı, Döküm, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi , Gıda Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi , Kimya Teknolojisi , Makine, Otomotiv Teknolojisi , Tarım Makineleri, Üretimde Kalite Kontrol olmak üzere 13 programda eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Döküm, Tarım Aletleri ve Makineler programlarında sadece örgün, bunların haricindeki, diğer bütün programlarda hem örgün hem de ikinci öğretim yapılmaktadır.

Tekniker; endüstride, teknolojinin hem teorik hem de teknik işlevlerini bilen ve kullanan; dolayısıyla mühendis ile işçi arasında köprü oluşturan ara elemandır. Bazı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde tekniker, işletmenin en yüksek teknik elemanı olabilir, liderlik ve yöneticilik görevi üstlenebilir. Teknikerlerin, alanında kuvvetli bir teorik bilgiye ve bu bilgiyi endüstride uygulama yeteneğine sahip olmaları gerekir.

Yüksekokuldaki iki yıllık öğretim süresince her yaz uygulamalı olarak 30 iş günü süren Staj uygulaması yapılmaktadır. Stajdan farklı olarak öğretim elemanları denetiminde yapılan bu uygulama ile öğrenciler hem işyeri tecrübesi kazanmakta hem de iş bulma olanağına sahip olmaktadırlar.


Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 29.05 2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5662 sayılı kanun uyarınca kurulmuştur.

Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümleri açılmıştır. 2008-2009 öğretim yılı itibariyle bu bölümlere yerleştirilen 30'ar öğrencisi ile eğitim-öğretim devam etmektedir.

2008-2009 öğretim yılı açılan Makine ve Üretim Mühendisliği Bölümümüzün adı 20/11/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4.maddesi ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca adı değiştirilerek Makine ve İmalat Mühendisliği olmuştur. Kimya ve Proses Mühendisliği ile Makine ve İmalat Mühendisliği Türkiye'de mühendislik alanında ilk ve tek olma özelliği taşımaktadır.

Tüm bölümler, gelişmiş laboratuar ve modern cihazlar ile donatılmıştır.


İlgili Kişi :
Adres1 : Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Adres2 : Bilecik
Posta Kodu : 11210
Telefon : +90 228 216 02 92
Faks : +90 228 216 00 26


Bilecik Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Adres1 : Ankara Caddesi
Adres2 : Osmaneli/Bilecik
Posta Kodu : 11500
Telefon : 0228 461 58 69
Faks : 0228 461 58 84


Bilecik Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurumunun 14.02.1994 Tarih ve 94.5.332 sayılı kararları gereği 1994-1995 Eğitim- Öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ve Tekstil Baskı Programlarıyla birlikte Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde kurularak Eğitim-Öğretime başlamıştır. Daha sonra yıllar itibariyle bölüm sayısı ve öğrenci sayısı artmıştır.

Yüksekokulumuz 29.05.2007 tarih 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulan Bilecik Üniversitesine bağlanarak, Eğitim Öğretim hizmetlerine devam etmektedir. 5 programda normal öğretim ve ikinci öğretim, 3 programda da normal öğretim ile eğitim-öğretime devam etmektedir.


İlgili Kişi :
Adres1 : Prof.Dr. Güner ÖNCE Cad.
Adres2 : Pazaryeri/Bilecik
Posta Kodu : 11800
Telefon : 0 228 381 27 77
Faks : 0 228 381 30 84


Bilecik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirlendiği şekli ile enstitüler üniversitelerin fakültelerinde ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürüten yükseköğretim kurumudur.

Enstitümüz 29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Kanun'un ek 81/ç maddesi uyarınca kurulmuş, 2008-2009 Güz öğretim yılında hizmete başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsünün amacı; sosyal, bilim ve sanat dallarında Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik programları açarak, günümüzün hızla değişen dünyasına uyum sağlayacak üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmaktır. Ayrıca yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını, kamu kuruluşlarında, işletmelerde ve çeşitli bilimsel kuruluşlarda görevli 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarını, yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmektir. Enstitü Yönetimi; açıklık, paydaşlarla eşgüdüm ve tolerans ilkesine sadakat, yatay ve dikey anlamdaki iletişim kanallarının sonuna kadar açık tutulması, bilimsel etik ve evrensel değerlere saygı ve kurum bilincini yerleştirme prensiplerini benimsemiştir.

İlgili Kişi :
Adres1 : İl Özel İdare Müdürlüğü Arkası
Adres2 : Bilecik
Posta Kodu :
Telefon : 0.228.2120108
Faks : 0.228.2120113


Bilecik Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulumuz Dumlupınar Üniversitesi, Söğüt Meslek Yüksekokulu olarak 1994-1995 eğitim öğretim yılında Muhasebe (Normal Öğretim), Seramik (Normal Öğretim), Mermercilik (Normal Öğretim), İthalat ve İhracat (Normal Öğretim) olmak üzere dört programa yönelik olarak Söğüt Belediyesine ait bir binada eğitim öğretimine başlamıştır. 2001-2002 eğitim öğretim döneminde öğrenci almayarak kapanma sürecine giren Yüksekokulumuz, 2002-2003 eğitim öğretim döneminde ek yerleştirme ile Muhasebe (Normal Öğretim - İkinci Öğretim), Seramik (Normal Öğretim - İkinci Öğretim) programlarına öğrenci alarak tekrar faaliyetine başlamıştır.2003-2004 Eğitim Öğretim döneminde Muhasebe (N.Ö.-İ.Ö.) ve Seramik (N.Ö.–İ.Ö.) programlarına ilave olarak Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programı açılmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim dönemi ek kontenjan kayıtlarında Serigrafi (NÖ) ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (NÖ) açılmıştır. 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (İÖ) açılmıştır.

03.05.2002 tarihinde ilçede bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi binası Bilecik Valiliği ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan protokol ile Yüksekokulumuza tahsis edilmiştir. Bu tarihten itibaren eğitim öğretim faaliyeti Çıraklık Eğitim Merkezi binasında sürdürülmektedir.

Yüksekokulumuz 29.05.2007 tarih 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulan Bilecik Üniversitesine bağlanarak, Eğitim Öğretim hizmetlerine devam etmektedir.

İlgili Kişi :
Adres1 : Bilecik Yolu 3 Km.
Adres2 : Söğüt/Bilecik
Posta Kodu :
Telefon : 0 228 361 40 91
Faks : 0 228 361 27 14

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2667
favori
like
share