Bilecik Çeşme Ve Sebiller - Tarihi Çeşme Ve Sebiller

Ayşe Hatun Çeşmesi

Bilecik Merkezinde Orhan Camisi’nin batısında bulunan Ayşe Hatun Çeşmesi’ni Bilecik Ayanı Himmet Ağa’nın annesi Ayşe Hatun l813 yılında yaptırmıştır.

Yuvarlak kemerli kaba yontma taş ve tuğla hatıllı çeşmenin ayna taşı üzerinde altı satırlık bir kitabesi bulunmaktadır:

“Safha-i dehri içre emme hak edicek rüsgar
Bu cihan-ı vefada kala çeşme yadiğar
Ma-i zemzem feyz idev at şane bu
İç imam Hasan Hüseyin aşkına su
Sahip-ül hayrat ve hasenat
1228”.


Kaymakam Sait Bey ÇeşmesiSöğüt Meydanında,parkın yanında bulunan bu çeşmeyi Söğüt de kaymakamlık yapmış olan Sait Bey l914 yılında yaptırmıştır.

Neo-Klasik üsluptaki çeşme üç kenarı, dış yüzleri dilimli vazolar halinde çeşme yalakları ile çevrilmiştir. Bu yalakaların ikişer yanında kabartma yıldız motifleri yerleştirilmiştir. Gövdenin köşeleri pahlı,ön yüzleri sivri kemerli nişler halindedir. Nişler ve aynaların yüzeyleri çinilerle bezenmiştir. Ayrıca üst kısımda dikdörtgen nişler içerisinde kitabeler bulunmaktadır.

Çeşmenin doğu yüzünde “Minel mal küllüşeyhinbay”, kuzey yüzünde “Rebihüm ve sekahüm şeraban Tahura” yazılıdır. Batı yüzünde ise bir çini üzerine “Amel-i Mehmet Emin mintilazım Mehmet Hilmi Kütahya 1334” yazılıdır.

Saçak kısmında stalaktitli frizler bulunmakta olup bunların üzerleri kıvrık dallar, rumiler ve palmetlerle süslü bir alınlıkla sona ermektedir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 510
favori
like
share