Okulda Alerji Güvenliği - Çocuklarda Lerji - Çocuklarda Alerji Sorunu

Böcek sokmasına ya da besin alerjisine bağlı ölüm vakaları hiç de küçümsenmeyecek bir düzeydedir. Çocuğunuz alerjiliyse yaşamını tehlikeye düşürecek bir durumla karşılaşabilir. Diyelim ki acil bir durumda ne yapılacağını biliyorsunuz. Pe ki, sizin olmadığınız yerde ne olacak? Çocuk okuldayken ne olacak?

Çocuğunuzun gittiği okulu böylesi bir duruma hazırlaya cak bazı öneriler şöyle sıralanabilir:

Okul idaresinin kullanabilmesi için hekim tarafından uygun bir tedavi protokolü hazırlanmalıdır.

Alerjili çocuğun ailesi her yıl okul açılmadan önce bu du rumu idareye bildirmelidir. Çocuk besin ya da böcek sok masına bağlı anafilaksi riski altındaysa, okul idaresinin beklenmedik bir alerjik tepkiyle ortaya çıkabilecek yaşamı tehdit edici olası gelişmeye karşı hazır olması büyük önem taşır.

Çocuğun tanıtım kartında adı, fotoğrafı, özgül alerjisi (ör neğin yerfıstığı ya da arı sokması), tepkilerin uyarıcı belir tileri ve uygun acil tedavi yolu yer almalıdır. Bütün ilgilile rin bu bilgilere kolayca ulaşması sağlanmalıdır.

Okul idaresi çocuğu alerji yaratacak olası durumlardan uzak tutmaya çalışırken, çocuğun okul yaşamını olabildi ğince normal bir biçimde sürdürmesine de yardımcı olma lıdır.
Bütün okul görevlilerinin, çocuğun adrenalinle tedavi edil mesini gerektirebilecek alerjilerini bilmesi sağlanmalıdır. Hekim bir öğrenci için otomatik enjektörlü adrenalin reçe tesi yazmışsa, okul idaresi bu duruma karşı hazırlıklı ol malı ve acil durumda malzemeyi nereden bulabileceğini bilmelidir. Otomatik enjektör paketinin üstünde ilgili çocuğun adı ve sınıf numarası açık biçimde yazılmalıdır. Bu tür kitlerin son kullanma tarihleri düzenli biçimde kontrol edil melidir.
İdare, yemek servisi yapılan okullarda alerjili çocuğun yi yeceği besinlerin içeriğini belirlemelidir.

Özellikle üç yaşından küçük çocukların kullandığı bütün yüzeyler (masalar, oyuncaklar, abaküsler, tabaklar) özen le yıkanıp temizlenmelidir. Emekleme çağındaki çocuğun ağzına götüreceği eser miktardaki bir alerjen bile alerjik tepkiyi başlatabilir.

Ders kapsamında kullanılması gereken besinler, ilgili ço cuğun alerji göstermeyeceği türden olmalıdır.

Okul çevresindeki bütün böcek yuvaları yok edilmelidir.

Çöpler üstü sıkıca kapatılan yerlerde saklanmalıdır.

Alerjili öğrencilerin ve görevlilerin böcek sokmasının görü lebileceği mevsimde yemeklerini okul içinde yemeleri sağ lanmalıdır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 418
favori
like
share