Deri Hastalıkları - Bebeklerde Deri Hastalıkları - Çocuklarda Deri Hastalıkları

Doğmalık eksik deri yapısı, kalıtsal hastalıklar, tümörler, bakteri, virüs, organizma ve mantar hastalıkları, deri değişiklikleri, ka barcık ve yumrular oluşturan hastalıkla, sivilceler, egzama, alerjik deri tahrişleri, kanamalar bebeklik ve çocukluk döne minde görülen deri hastalıklarındandır.

Konak:
Genellikle doğumdan iki ay kadar sonra bebeğin başında ortaya çıkan, konak adı verilen kabuklar oldukça ka şıntılıdır. Konak, özel merhemlerle tedavi edilebilir.

Egzama yaraları:
Bebeğin kalça bölgesinde, koltuk altlarında, boyun kıvrımlarında, kulakların arkasında, özellikle de rinin kat yaptığı bölgelerde iltihaplı, ıslak kızartılar ortaya çıkar. Bu kısımların kuru tutulması ve sık sık pudralanması, su geçirmeyen lastik kilot kullanılmaması vakaların ağırlaş masını önler ve tamamen geçirir.

Doğum lekesi ya da benleri:
Çoğunlukla yeni doğmuş be beklerle küçük çocuklarda görülen ve büyüme sırasında ufalarak kaybolan, kan damarları topluluğunun oluşturduğu za rarsız oluşumlardır.

Deri iltihabı (dermatit):
Bebeklik döneminde çok sık gö rülür. Kan yoluyla ya da dışarıdan gelen mikropların deride çıbanlar ya da sivilceler oluşturmasıyla ortaya çıkan bir hasta lıktır. Tedavi nedene yöneliktir. Her şeyden önce derinin te mizliğine önem verilmesi gerekmektedir.

Deride oluşan küçük kabarcıklar:
Deri üzerinde topluiğne başı kadar minik ya da mercimek büyüklüğünde kabarcıklar oluşur ve genellikle deri dokusunun fazlalığı olarak nitelendi rilmektedir. Üst derinin kalınlaşması sırasında bazı yeni doğ muş bebeklerde görülen darı tanesi büyüklüğündeki kabartı ların ve çok kaşıntılı sivilcelerin nedeni yağ bezlerinin aşırı sal gı yapması sonucudur.

Yumrular:
Fındık büyüklüğünde olabilir ve deri dışına ta şan doku fazlalığından başka bir şey değildir. Daha çok doku iltihaplanması ve derinin şişmesi sonucu görülür.

Çocuklarda Kaşıntılı sivilceler (Kurdeşen, Ürtiker):
Gıdalara gösteri len alerjik reaksiyon sonucu oluşur. Vücut bazı maddelere karşı aşırı derecede duyarlıdır. Böcek sokmaları da deride ka şıntılı sivilcelerin oluşmasına neden olabilir.

Su toplamış küçük kabarcıklar:
Deride mercimek büyük lüğünde kabarcıklar oluşur ve içi su toplar. Su toplayan ka barcığın çevresinde de kırmızı bir halka belirir. Böyle oluşum lar deri döküntüsüne neden olan hastalıklarda görülür.

İltihaplı sivilceler: Deri üzerinde oluşan sivilcelerin içinde iltihap vardır ve kolaylıkla yayılma eğilimi gösterirler.

Bebeklerde İsilik:
Genellikle idrardaki fazla amonyak nedeniyle bacak aralarında, apışlarda, üretim organları çevresinde ve kaba etlerde görülür. Kuru tutulmalı, pudralanmalı ve çocuğun bezleri kaynatılarak amonyaktan arındırılmalıdır.

Çocuklarda Kepek:
Aşırı derecede keratin maddesinin birikimi sonucu çeşitli deri hastalıklarında görülebilir. Kepek, genellikle deri nin başka bir duruma geçmesi ya da eski halini alması sırasında oluşur. Kızıl, egzama gibi hastalıklarda görülür. Deri pul pul kepek halinde dökülür. Genellikle bebeklerde çok sık görülmektedir.

Kabuk:
Doku sıvısının, kanın ya da iltihabın kuruması so nucu yaranın üzerini örten kalın deri tabakasıdır. Genellikle yaranın tamamen iyileşmesinden sonra kendiliğinden düşer.

Deri hastalıklarının genel tedavisi:
Tedavi genellikle has talığın nedenine yönelik ve ilaç tedavisidir. Bulaşıcı hastalık ların oluşturduğu deri döküntüleri herhangi bir tedaviye ge rek göstermez. Özel durumlarda, derinin çok dikkatli tedavisi gerekebilir ve yalnızca bir doktor tarafından yapılması gerek lidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 934
favori
like
share