Osmanlı Gerileme Devri - Osmanlı Yükselme Devri - Osmanlı Duraklama Devri - Osmanlı Dağılma Devri
KURULUŞ
DEVRİ(1299-1453)

OSMAN GAZİ (1281-1326)
ORHAN GAZİ (1326-1362)
I. MURAT (1362-1389)
YILDIRIM BAYEZİD (1389-1402)
FETRET DEVRİ (1402-1413)
ÇELEBİ MEHMET (1413-1421)
II. MURAT (1421-1451)
II. MEHMET (1451-1481) 1302 Koyunhisar (Bafeon) Savaşı
1329 Maltepe (Palekanon) Savaşı
1363 Sazlıdere Savaşı
1364 Sırpsındığı Savaşı
1371 Çirmen Savaşı
1388 Ploşnik Bozgunu
1389 I. Kosova Savaşı
1396 Niğbolu Savaşı
1402 Ankara Savaşı
1444 Varna Savaşı
1448 II. Kosova Savaşı

YÜKSELME
DEVRİ
(1453-1579)

II. MEHMET (FATİH) (1451-1481)
II. BAYEZİD (1481-1512)
YAVUZ SULTAN SELİM (1512-1520)
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN (1520-1566)
II. SELİM (1566-1574)
III. MURAT (1574-1595)
1453 İstanbul’un Fethi
1473 Otlukbeli Savaşı
1483 Karamanoğulları Yıkıldı
1484 Boğdan’ın Fethi Tamamlandı
1514 Çaldıran Savaşı
1516 Mercidabık Savaşı
1517 Ridaniye Savaşı
1521 Bağdat’ın Fethi
1526 Mohaç Meydan muharebesi
1529 I. Viyana Kuşatması
1532 Almanya Seferi
1541 Macaristan’ın Fethi
1566 Zigetvar Seferi
1538 Preveze Deniz Zaferi
1543 Nis Seferi
1551 Trablusgarb’ın Fethi
1559 Cerbe Savaşı
1565 Malta Kuşatması
1571 İnebahtı Savaşı

DURAKLAMA
DEVRİ(1579-1699)
III. MURAT (1574-1595)
III. MEHMET (1595-1603)
I. AHMET (1603-1617)
I. MUSTAFA (1617-1618)
II. OSMAN (1618-1622)
I. MUSTAFA (1622-1623)
IV. MURAT (1623-1640)
SULTAN İBRAHİM (1640-1648)
IV. MEHMET (1648-1687)
II. SÜLEYMAN (1687-1691)
II. AHMET (1691-1695)
II. MUSTAFA (1695-1703) Osmanlı-İran Savaşları (1577-1590, 1603-1611, 1617-1618, 1623-1639) ve Antlaşmalar (Ferhat Paşa-1590, Nasuh Paşa-1611, Serav-1618, Kasr-ı Şirin-1639).
1621 Hotin Seferi
1672 Lehistan Seferi ve Bucaş Ant.
Osmanlı-Avusturya Savaşları (1593-1606, 1662-1664) ve Antlaşmalar (Zitvatorok-1606, Vasvar-1664).
1683-1699 II. Viyana Kulşatması
1699 Karlofça Antlaşması
1700 İstanbul Antlaşması


GERİLEME
DEVRİ
(1699-1792)
II. MUSTAFA (1695-1703)
III. AHMET (1703-1730)
I. MAHMUT (1730-1754)
III. OSMAN (1754-1757)
III. MUSTAFA (1757-1774)
I. ABDÜLHAMİT (1774-1789)
III. SELİM (1789-1807) 1711 Prut Savaşı
1715-1718 Osmanlı-Avust.,Venedik
1718 Pasarofça Antlaşması
1736-1739 Osmanlı-Avst.,Rusya
1739 Belgrat Antlaşması
1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
1787-1792 Osmanlı-Rus,Avst.
1791 Ziştovi Antlaşması


DAĞILMA
DEVRİ(1792-1922)

III. SELİM (1789-1807)
IV. MUSTAFA (1807-1808)
II. MAHMUT (1808-1839)
ABDÜLMECİD (1839-1861)
ABDÜLAZİZ (1861-1876)
V. MURAT (1876)
II. ABDÜLHAMİT (1876-1909)
V. MEHMET REŞAT (1909-1918)
VI. MEHMET VAHDETTİN (1918-1922) 1792 Yaş Antlaşması Osm-Rus
1789-1801 Napolyon’un Mısır’ı İşgali
1804 Sırp İsyanı
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı
1812 Bükreş Antlaşması
1820 Yunan İsyanı
1827-29 Osmanlı-Rus Savaşı
1829 Edirne Antlaşması
Mısır Sorunu ve 1833 Kütahya Ant.
1833 Hünkar İskelesi Antlaşması
1839 Tanzimat Fermanı
1853-56 Kırım Sav. 1856 Paris Ant.
1856 Islahat Fermanı
1876 I. Meşrutiyet
1877-78 Osm-Rus. 1878 Ayastefanos
1878 Berlin Antlaşması
1908 II. Meşrutiyet
1909 31 Mart Vak’ası
1911 Trablusgarp Sav (Uşi Ant.)
1912 I. Balkan Sav. (Londra Ant.)
1913 II. Balkan Sav.(Bükreş Ant.)

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 487
favori
like
share