Böcek Gelişmesi - Böcek Hakkında

Bir böcek yumurta ile erginlik arasında dikkate değer değişmeler geçirir. Metamorfoz veya başkalaşma denilen bu eylem, iki türlü olur. Yarı - başkalaşma geçiren böcekler üç safhalı bir değişmeden geçerler: Yumurta, yavru böcek ve ergin böcek. Tüm - başkalaşma ise dört kademelidir: Yumurta, yavru, pupa ve ergin böcek.
Yarı - başkalaşma gösteren böceklerde yavrular veya nimfalar genel vücut yapısı bakımından erginlere benzerler. Tek ayrılık kanatsız olmalarıdır. Çekirgelerin yavruları buna güzel bir örnektir.
Tüm - başkalaşma gösteren böceklerin yavruları erginlere hiç benzemezler. Bu grupların yavrularına larva demekteyiz. Mamafih güvelerle kelebeklerin yavrularına tırtıl, sineklerle kınkanathlar'mkine ise genellikle kurtçuk veya sürfe denilmektedir.
Böcek larvaları veya nimfaları erginleşinceye kadar defalarla deri değiştirmektedirler. Özellikle nimfalar ,ilk deri değiştirmeleri ile sonuncusu arasında vücut şekli bakımından büyük ayrılıklar gösterebilirler.
Larva tam gelişince yemeyi bırakarak pupa haline geçmeye hazırlanır. Bu başkalaşmadan önce larvaların birçoğu kendilerine koza denilen ipekli bir barınak örmeye girişirler. Daha başkalarında, dış deri sertleşerek ve parşömenleşerek krizalit denilen şekli alır. Birçok böcekler ise bütün hayatlarım bir bitki veya hayvanın dokusunun içinde geçirir ve larva olarak yaşadıkları gözenin içinde pupa olurlar. Vücudu erginleşirken, pupa durumundaki böcek tamamıyle pasif bir hayat sürer. Pupa kozasının içinden çıkınca ise ergin bir böcek olur.

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 557
favori
like
share