Edirne Saat Kulesi Hikaye - Edirne Hikayeleri
Edirne kalesi'nin dört büyük burcundan Üç Şerefeli Cami'nin yakınındaki Makedonya Kulesi adı verilen burç üzerine inşa edilmiş.
" Yangın Kulesi" "Saatli kule" "Memleket Saati" gibi isimlerle anılan kule Vali Hacı İzzetPaşa tarafından 1884' de ahşap olarak yaptırılmış. Kulenin 400 TL tutan yapım masrafı belediye bütçesinden karşılanmış.

Burcun üzeri demir parmaklıklarla çevrilmiş aşağıdan yukarıya doğru daralarak inşa edilmiş4 katlı ahşap yapının her katına aydınlatma pencereleri konulmuş. Son katta dört yana bakan saat kadranları yer almış Fransa'ya ısmarlanan saati ancak iki yıl sonra yerine konabilmiş. Bir süre sonra yangın geçiren saat kulesi 1894'de bu defa taş ve tuğladan yeniden yapılmış. sekizgen bir plan üzerinde ki kule 48 metre yükseklik kazanmış. Kulenin planını Edirne Belediye Mühendisi Avadis efendi düzenlemiş ve Mart 1303 de (1887) inşaata başlanarak Aralık 1309 (1893) bitirilmiş. Edirne Saat kulesi Osmanlı Saat kuleleri içinde Neoklasik mimarisi ile dikkati çekmiş.
Kulenin saati 1926 yılında Mustafa Şem'i Pak tarafından yenilenmiş kule 1953 yılında depremde hasar görmüş. Kulenin akıbeti ise Vatan gazetesinin 23.1.1952 günlü sayısında çıkan bir yazı ile belirlenmiş. Rezzan ve Ahmet Emin Yalman imzalı yazıda su satırlar yer almış. " Edirne'deki bütün bu güzellikler arasında göze çirkin görünen bir eser de vardır. Bu da Edirne'nin saat kulesidir. Bizans Devrinde inşa edilmiş olan bir sur üzerine 80 yıl önce yapılmış olan bu kule bütün o harikulade sanat abideleri arasında göze batan bir zevksizlik numunesidir".
Bu yayın sonrası Edirne Belediyesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yıkıma dair bir rapor istemiş hazırlanan raporda 3 husus ifade edilmiş.
1.Edirne saat Kulesi tarihi abidelerimizin yakınındadır. Bu abideler uzak tesirli kubbeler ve ince şakuli minareleri ile kuvvetli tesire sahiptir. Saat Kulesi ise yeni açılan Avrupa yolundan kente girişte minare siluetleri ile karışmakta çirkin görünüşü ile minarelerin etkisini öldürmektedir.
2.Kulenin alt kısmı bir Bizans duvarı kabul edilenbölüme önce ahşap sonra kagir olarak yaptırılmış gerek nispet gerekse malzeme ve renkleri bakımından sanat değeri taşımamaktadır.
3. Halen kısmen yıkılmış olan kulenin tamirinin az bir masrafla mümkün olmayacağı kanaatindeyiz. Kulenin yıkılmasında hiçbir mahsur bulunmadığı ve bilakis isabet olacağını saygı ile arz ederiz.
İstanbul Teknik Üniversitesinin Edirne Saat Kulesi için hazırladığı bu rapordan sonra Belediye Reisi Sabahattin Parsoy tarafından 6 Temmuz 1953'de dinamitlenerek yıktırılmış. Böylece XIX. Yüzyıl sonlarının bu karakteristik yapısı yerle bir edilmiş.!

(Bir NOT...)
Saat Kulesinin Yeniden Doğuşu (2005)
Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı Serdar İyiiz yeniden inşa edilerek orijinal hale getirilmesi için Arkeolog Şahin Yıldırım yönetiminde 17 ay boyunca çalışıldığını bu çalışmada kale surlarının ortaya çıkarıldığını projenin saat kulesi çevresinde bulunan binaların yıkımı ile tamamlanacağını belirtti.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1628
favori
like
share