İslam Dini Fıkıh Mezhepleri - İslam Dini - Fıkıh Mezhepleri -

İslam dininde, fıkıh yani İslam hukuku konusunda anlayış, metod ve uygulama açısından farklı düşüncelere sahip mezhepler bulunur. Mezhepler (Arapça: مذهب , çoğ. مذاهب‎). Bu mezheplerin başlıcaları şunlardır:

Sünnî mezhebinin takip ettiği dört büyük fıkıh mezhebi:

Hanefi mezhebi (Hanefilik)
Şafii mezhebi (Şafiilik)
Maliki mezhebi (Malikililik)
Hanbeli mezhebi (Hanbelilik)

Dunyada en yaygın olan Islam mezhebı sünniliktir.Sünnilik kavramı Hz. Muhammed'in sünnetlerinden gelmektedir. Dunyada yaklaşık 1.5 milyar sünni bulunmaktadır.

Şia mezhebinin takip ettiği fıkıh mezhepleri:
Zeydiyye mezhebi (Zeydiyye)
Caferi fıkhı (Caferiyye)
İsmailiyye mezhebi

Şiiliğin en yaygın oldugu ülkeler İran, Irak ve Bahreyn'dir.Suudi Arabistan'da da şiilerin yaşadığı bilinmektedir. Dunyada 65 milyon civarında şii bulunmaktdır.

Ayrıca diğer bağımsız fıkıh mezhepleri ve alimleri mevcuttur;

Zahiri mezhebi (Zahirilik)

Bu mezheplerden Sünni İslam inanışında yaygın olanları: Maliki, Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleridir. Bu nedenle bu dört mezhebe zaman zaman dört büyük fıkıh mezhebi denmiştir.
4 mezhebin hakim olduğu bölgeler

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 734
favori
like
share