şimdi de Hollandaca sayılar.:1:

/..../ olan kısımda okunusları yazıyor WinkSAYILAR (TELWOORDEN)


1- een /eyn/

2- twee /tivey/

3- drie /diri/

4- vier /fiyır/

5- vijf /fayf/

6- zes /zes/

7- zeven /zeyfın/

8- acht /ağt/

9- negen /neyğın/

10- tien /tiin/

11- elf /elıf/

12- twalf /tıvalıf/

13- dertien /dertiin/

14- veertien /fiyırtiin/

15- vijftien /fayftiin/

16- zestien /zestiin/

17- zeventien /zeyvıntiin/

18- achttien /ağttiin/

19- negentien /neyğıntiin/

20- twintig /tivintığ/

21- eenentwintig /eyn en tivintığ/

22- tweeéntwintig /tivey en tivintığ/

23- drieéntwintig /diri en tivintığ/


24- vierentwintig /fiyır en tivintığ/

25- vijfentwintig /fayf en tivintığ/

26- zesentwintig /zes en tivintığ/

27- zevenentwintig /zeyvın en tivintığ/

28- achtentwintig /ağt en tivintığ/

29- negenentwintig /neyğın en tivintığ/

30- dertig /dertığ/

31- eenendertig /eyn en dertığ/

32- tweeéndertig /tivey en dertığ/

33- drieéndertig /diri en dertığ/

34- vierendertig /fiyır en dertığ/

35- vijfendertig /fayf en dertığ/

36- zesendertig /zes en dertığ/

37- zevenendertig /zeyvın en dertığ/

38- achtendertig /ağt en dertığ/

39- negenendertig /neyğın en dertığ/

40- veertig /fiyırtığ/

41- eenenveertig /eyn en fiyırtığ/

42- tweeénveertig /tivey en fiyırtığ/

43- drieénveertig /diri en fiyırtığ/

44- vierenveertig /fiyır en fiyırtığ/

45- vijfenveertig /fayf en fiyırtığ/

46- zesenveertig /zes en fiyırtığ/

47- zevenenveertig /zeyvın en fiyırtığ/

48- achtenveertig /ağt en fiyırtığ/

49- negenenveertig /neyğın en fiyırtığ/

50- vijftig /fayftığ/

51- eenenvijftig /eyn en fayftığ/

52- tweeénvijftig /tivey en fayftığ/

53- drieénvijftig /diri en fayftığ/

54- vierenvijftig /fiyır en fayftığ/

55- vijfenvijftig /fayf en fayftığ/

56- zesenvijftig /zes en fayftığ/

57- zevenenvijftig /zeyvın en fayftığ/

58- achtenvijftig /ağt en fayftığ/

59- negenenvijftig /neyğın en fayftığ/

60- zestig /zestığ/

61- eenenzestig /eyn en zestığ/

62- tweeénzestig /tivey en zestığ/

63- drieénzestig /diri en zestığ/

64- vierenzestig /fiyır en zestığ/

65- vijfenzestig /fayf en zestığ/

66- zesenzestig /zes en zestığ/

67- zevenenzestig /zeyvın en zestığ/

68- achtenzestig /ağt en zestığ/

69- negenenzestig /neyğın en zestığ/

70- zeventig / zeyvıntığ/

71- eenenzeventig /eyn en zeyvıntığ/

72- tweeénzeventig /tivey en zeyvıntığ/

73- drieénzeventig /diri en zeyvıntığ/

74- vierenzeventig /fiyır en zeyvıntığ/

75- vijfenzeventig /fayf en zeyvıntığ/

76- zesenzeventig /zes en zeyvıntığ/

77- zevenenzeventig /zeyvın en zeyvıntığ/

78- achtenzeventig /ağt en zeyvıntığ/

79- negenenzeventig /neyğın en zeyvıntığ/

80- tachtig /tağtığ/

81- eenentachtig /eyn en tağtığ/

82- tweeéntachtig /tivey en tağtığ/

83- drieéntachtig /diri en tağtığ/

84- vierentachtig /fiyır en tağtığ/

85- vijfentachtig /fayf en tağtığ/

86- zesentachtig /zes en tağtığ/

87- zevenentachtig /zeyvın en tağtığ/

88- achtentachtig /ağt en tağtığ/

89- negenentachtig /neyğın en tağtığ/

90- negentig /neyğıntığ/

91- eenennegentig /eyn en neyğıntığ/

92- tweeénnegentig /tivey en neyğıntığ/

93- drieénnegentig /diri en neyğıntığ/

94- vierennegentig /fiyır en neyğıntığ/

95- vijfennegentig /fayf en neyğıntığ/

96- zesennegentig /zes en neyğıntığ/

97- zevenennegentig /zeyvın en neyğıntığ/

98- achtennegentig /ağt en neyğıntığ/

99- negenennegentig /neyğın en neyğıntığ/

100- honderd /hondırd/

101- honderd een /hondırd eyn/
-- ya da-- honderd en een /hondırd en eyn/

102- honderd en twee /hondırd en tivey/

110- honderd en tien /hondırd en tiin/

133- honderd drieéndertig /hondırd en diri en dertığ/

1000- duizend /dayzınd/

2000- tweeduizend /tiveydayzınd/

1.000.000- een miljoen /eyn milyun/

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3215
favori
like
share
huseyın unat Tarih: 28.02.2010 16:56
paylasım ıcn tesekkurler....