Sn.dj ataman

Bazen istediğiniz şey sizin için hayırla sonuçlanmayabilir.. Şüphesiz Allah(C.C.) bizim hakkımızda hayırlısını en iyi bilendir..
Bence siz dualarınızda Allah'a sığınmaya devam edin.. Ama her zaman hayırlısını dileyin..
Allah hiç bir duayı geri çevirmez.. Bu Dünya'da kabul etmediği dualarımızın mutlaka bizim için hayırlı sonuçları vardır ve ahirette onun ecrini fazlasıyla verecektir..

Rabbim hakkınızda hayırlısını versin..

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 97750
favori
like
share
MAIN-BOARD Tarih: 24.07.2016 14:06
Tebrikler!
Paylaşımınız haftanın en popüler içerikleri arasında.
Ödüllü Paylaşımlar
LAJAKONT Tarih: 16.01.2012 09:49
arapca yazılışmış olmas lazım varmı??
zuhal erdi Tarih: 05.11.2011 17:37
ben bu duanın arapça yazılışını istiyorum
Nirvana Tarih: 05.09.2011 15:23
Herşeyden önce Allahtan istemek lazımdır.Dualar buna aracıdır.Bunun içinde kalpten inanmak ve hayırlısını dilemek lazımdır.Hre an edilen dualar kabul edilseydi o zaman beddualarda kabul olunurdu.O zaman bir düşünün neler olurdu.
Allah c.c hakkımızda her daim herşeyin hayırlısını versin.

Kuduriye duası arapça - arapça kuduriye duası - kuduriye duası


Bismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer
rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru
ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati
vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru
ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün
ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,
ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena
feinneke hayrul ğafirineVerhamna feinneke hayrur rahmine
Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni
Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru
ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai
vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad
Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente
hayrur razikıynYa kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben
kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil
keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü
Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina
vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala
vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümüve kad habe men hamele zulmen
Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani
Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurBismillahirrahmanirrahim
Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alimĞafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi
Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi
Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian
Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmai.
Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine
Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin
melek fatosh Tarih: 04.09.2011 12:23
CİDDEN OLUYOMUU
.Muhammed Tarih: 05.08.2011 16:26
dj ataman kardes,

Belki hakkinda en hayirlisi böyledir.

----------------------------------------

Ihlas ile Dua edin arkadaslar...
Yani kalpten dua etmek...

----------------------------------------
Dua ederken önce:
1. Niyet
2. sonra ihlas ile Dua etmek gerektir.
Buaradaveysi bulut Tarih: 31.07.2011 11:14
arkadaşlar peki deneyen varmı aranızda
lale-leyla Tarih: 05.06.2011 14:37
kac rekat kilinacak?
maveranur Tarih: 12.04.2011 15:47
kaç dafa okunacağını neden yazmadın?