Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

"Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz

Her Müslümanın kalbinde hissettiği bir ses yükselir:

Ey iyiliklere istekli olanlar, hayra yönelin!

Ey kötülüğe arzu duyanlar, kendinizi tutun!

Allah´ın bu gece Cehennemden kurtardığı pek çok kimseler olacaktır Bu hal Ramazan´ın bütün gecelerinde tekrarlanır" (Buhari, Savm: 5; Bed´ü´l-Halk: 11; Müslim, Sıyâm: 2; Nesâi, Sıyam: 5)

---

Ebu Said el-Hudrî Radiyallâhu Anhın rivayetine göre, Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz ki, Ramazan ayı ümmetimin ayıdır İçlerinden hastalananlar olur, onu ziyaret ederler

Bir Müslüman yalan söylemeden ve gıybet yapmadan oruç tutar, iftarını helal rızıkla yapar, farzları gözetip karanlıkta yatsı ve sabah namazına (camilere) giderse, yılanın derisini değiştirip çıkardığı gibi günahlarından kurtulup çıkar"(et-Tergîb ve´t-Terhîb, 2:442)

---

Ebu Said el-Hudri Radiyallâhu Anhtan rivayetle Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Kim Ramazan ayında oruç tutar, Allah´ın emirlerine uyup yasaklarından sakınarak orucun hakkını verirse, korunması gerekenlerden de korunursa önceki günahlarından arınmış olur" (Beyhaki, 4:304)Ramazan ayı girince şeytanların zincire vurulduklarını âdeta görür gibi oluruz İnsanlar her zamankinden daha fazla ibadete yönelirler Oruçlar tutulur, Kur´ân´lar okunur, camiler dolup taşar

Herkeste bir Ramazan heyecanı başlar Günahlardan elini eteğini çekemeyen pek çok insan tevbe istiğfar eder, Rabbine yönelir, Onun mağfiretine sığınır Günah yuvaları birer birer müşteri kaybeder, bazısı da kapanır

Bütün bunlar, şeytanların faaliyetlerinin azaldığını gösterir Artık eskisi kadar vesvese veremezler, mü´minlerin kalplerine şüphe oklarını fırlatamazlar

Demek ki, manevî olarak zincirlenmişlerdir Böylece insanlar Allah´ın rahmetine koşunca Cehennemin kapılarının açık kalmasına da ihtiyaç kalmamıştır

Artık, rahmet ve mağfiret kapıları açıktır Cennete götürecek işler, ameller, ibadetler çok işlenir olduğundan fani dünyadan gerçek âleme nurlar gönderilmeye başlanmış, bunun için de Cennet kapıları arkasına kadar kapanmamak üzere açılmıştır

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 382
favori
like
share