Serbest Muhasebeci Kimdir - Serbest Muhasebeci Nasıl Olunur - Muhasebeci
İşin Doğası

* Ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterlerini tutar, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgeleri düzenler.
* Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder.
* Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler.
* Kişi veya kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlemleri yapar.

Kariyer Olanakları

* Serbest Muhasebecilerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci-mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Bunun için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilimler gibi alanların birinde lisans eğitimini tamamlamak gerekir.

İstihdam

* Özel muhasebe bürosu açabilirler.
* Kamu ve özel sektördeki şirketlerde çalışabilirler.

Gereken Kişilik Özellikleri

* Muhasebeci olmak isteyenlerin sayılarla işlem yapabilme yeteneğine, ayrıntılara dikkat etme gücüne sahip, yönergeleri anlayıp uygulayabilen, büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle uğraşmaktan hoşlanan, sorumluluk sahibi, düzenli, sabırlı, dikkatli kişiler olmaları beklenir.

Eğitim

* Mesleğin temel eğitim süresi meslek yüksekokullarında 2, iktisadi ve idari bilimler ile siyasal bilgiler fakültelerinde 4 yıldır.

Okutulan dersler ; genel muhasebe, vergi hukuku, iktisat, ticaret hukuku, işletme, maliye, istatistik, envanter bilanço, şirketler muhasebesi gibi dersler verilmektedir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1259
favori
like
share