Genel Muhasebe Vize Soruları 20041- İşine devam eden bir işletmede dönem sonunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
*) Kasa defterinin kapatılması

2- Aşağıdakilerden hangisi mali temel tablolardan biridir?
*) Gelir Tablosu

3- Aşağıdakilerden hangisi senet iskontosunu tam açıklamaktadır?
*) Senedin vadesinden önce faiz ve komisyonların düşülmesinden sonra bankaya satılması

4- İşletmenin daha önce kredili olarak mal sattığı müşterisine 100 milyon TL iskonto yaptıktan sonra cari hesabından düşmüştür. Bu durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
*) Satış İskontoları – Alıcılar

5- Muhasebe bilgi akış çerçevesinde ilk işlem aşağıdakilerden hangisine yapılır?
*) Yevmiye defterine

6- İşletmeye kredi açan 3. kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?
*) Borçlar

7- İşletme peşin mal aldığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
*) Ticari Mallar hs. Borçlandırılır

8- İşletme borcuna karşılık bir çek ciro ettiğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi ypılır?

Satıcılar
Alınan Çekler

9- Gelir ve Giderler arasındaki pozitif fark aşağıdakilerden hangisini verir?
*) Dönem kârı

10- Üretilen malın maliyetini tesbit eden, başarı değerlemsini yapan hangisidir?
*) Maliyet muhasebesi

11- İşlemler muhasebe kayıtlarına azami kaç gün içinde kaydedilir?
*) 10 gün

12- Gonca işletmesinden poliçe almıştır. Yapılacak kayıt nedir?
*) Alacak senetleri
Alıcılar

13- Bilançoyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
*) Dönem içinde elde edilen kâr yada zarar ve nedenini gösterir

14- Aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış yerdedir?
*) Hesaplanan kdv

15- İşletme depozito verdiğinde hangisi yapılır?
*) Verilen depozito ve teminatlar hs’ı borçta
16- Gelir ve giderleri aynı faaliyet döneminde kaydedilmesine ne denir?
*) Dönemsellik

17- Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek nedir?
*) Envanter çıkarma

18- Aşağıdakilerden hangisi genel muhasebenin görevi değildir?
*) Malların kalitesini ölçmek

19- Yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtlarından sonra hangisi yapılır?
*) Kesin mizan

20- Artış olduğunda borca, azalış olduğunda alacağa kaydedilen hesaplar hangisidir?
*) Varlık hesapları

21- Gelir ve gider hesaplarıyla ilgili hangisi yanlıştır?
*) Gelir ve giderlerin kalanları bilançoya aktarılır

22- Evrensel nitelik taşıyan kurallar nedir?
*) Muhasebenin temel kavramları

23- Mali tablolara kaydedilecek bilgilerin biçimden çok mali tabloları etkilemesi hangisini ifad eder?
*) Önemlilik

24- Hisse senetleri alış bedelinin altında bir fiyata satıldığında hangisi kullanılır?
*) Menkul kıymetler satış zararları hs.

26- Aşağıdakilerden hangisinde kasanın borcuna kayıt yapılır?
*) Müşterilerden senet tahsil edildiğinde

27- Bankalardan kredi kullanıldığında hangisi yapılır?
*) Banka kredileri hesabının alacağına

28- İşletme binanın çatısını yaptırmış 1 milyar kdv + 6 milyar TL,’lik çek ciro etmiştir.
*) Binalar
İnd.Kdv
Alınan Çekler

29- Tesis makine ve cihazlar hesabında hangisi aktifleştirilmez?
*) Araştırma geliştirme giderleri
30- *) Faaliyet Döngüsü

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 917
favori
like
share