Sahâbî Kavli - Sahâbî Kavli Hakkında

Sahâbî kavli, İslam hukuku olan fıkıh ilminin kullandığı kaynaklardan, fer'î delillerdendir. Sahabiler İslam dininin son peygamberi ve güncel şeriatın iletildiği Muhammed'in zamanında yaşamış, onunla tanışmış Müslüman kimselerdir. Kavil Arapça kökenlidir ve "söz" demektir[1]. Sahabi kavli ile kasıt sahabilerin fetva ve sözleridir. Birçok fıkıh mezhebinde sahabilerin yaptığı eylemler ve fetva, aslî delillerin olmadığı bir durumda kullanılabilir. Bununla birlikte genel olarak aslî delillerden sayılan kıyasın sahabi kavlinden öncelikli olup olmaması alimden alime farklılık gösterir. Örneğin buradan hareketle Hanefîlikte önemli bir yere sahip olan imameyn İmam Ebu Yusuf ile [İmam Muhammed] ecîr-i müşterek olanların (örneğin terzi gibi) yanlarında bulunurken zarara uğrayan, zayi olan şeyler için tazminat ödemeleri, bunları tazmin etmelerinin gerekli olduğunu ortaya sürmüşler bu prensibi de sahabeden Ömer ve Ali'nin görüşlerine dayandırmışlardır. Hanefîliğin kurucusu olan Ebu Hanife ise bu hususta sahabi kavlini kullanmaktansa, sahabi kavline muhalefet edip, kıyasa gitmiştir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 454
favori
like
share
ultimatom Tarih: 22.08.2009 02:17
Emeğine sağlık kardeş ...