Uygarlık Tarihi 2007 - Uygarlık Tarihi Ara Sınav Soruları 20071-) Güneş saati, güneş ve ay tutulmalarının periyodik niteliği aşağıdaki uygarlıkların hangisi döneminde bulunmuştur?
cvp:babiller

2-) Aşağıdakilerden hangisi, Hititlerin en önemli tanrıçalarından biridir?
cvp:arinna

3-) Tarihin bilinen en eski uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
cvp:sümer

4-) Arkaik dönemde, ekonomik açıdan kendine yeten kabilelerin bir araya gelip oluşturduğu şehir devletlerine ne ad verilir?
cvp: polis

5-) Homer çağında, tanrıların kralı aşağıdakilerden hangisidir?
cvp:zeus

6-) Aşağıdakilerden hangisi, Solon Reformlarından biridir?
cvp:Halkın sahip olduğu toprak miktarına göre sınıflara ayrılması

7-) İliada Destanı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
cvp:Truva Saşaşı’nın elli günlük hikâyesidir.

8-)Aşağıdakilerden hangisi, Eski Yunan’da sofistlerin savunduğu görüşlerden biridir?
cvp:İnsan her şeyin ölçüsüdür.

9-)Eski Yunan komedilerinde oyunun konusunun açıklandığı bölüme ne ad verilir?
cvp: prologos

10-) Aşağıdakilerden hangisi, Sokrates’in diyalektik yönteminin özelliklerinden biri değildir?
cvp: Doğa kanunlarına bağlı olması

11-)Aşağıdakilerden hangisi, Roma hukukunun özellikleri arasında yer almaz?
cvp: Polis devleti yapısına uygun olması

12-)hangisi, Roma Cumhuriyeti’ndeki halk sınıflarından biridir?
cvp: plepler

13-) Arap-İslam düşünürleri ortaçağ batı uygarlığına dolaylı olarak hangi konuda katkıda bulunmuştur?
cvp:Eski Yunan düşünürlerinin Batıya tanıtılmasında

14-)hangisi, Roma Cumhuriyeti döneminde ailenin koruduğu temel değerler arasında yer almaz?
cvp:Kast sistemine bağlılık

15-)Skolastik düşünceyi yıkan Nominalizm akımının dayandığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
cvp:Bilginin kaynağı akıl değil deneydir.

16-)hangisi, Yüzyıl Savaşlarının belirgin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
cvp:Kralların parlamento üzerindeki denetiminin azalması

17-)hangisi, İslam felsefesinin özelliklerinden biri değildir?
cvp: Din adamları hiyerarşisine dayanması

18-)Ortaçağda Roma kilise hiyerarşisinin başında aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?
cvp: papa

19-)Roma’da imparatorluk döneminin gelişmelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
cvp:Hıristiyanlığın Roma’nın resmi dini olarak kabul edilmesi

20-)lycum nedir?
cvp:üniversite

21-)atinada çocukalara neden eğitim verilir?
cvp:ii bi vatanadaş olmaları için

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1792
favori
like
share